O všem - s vámi - kontakty k vybraným pořadům

r_2100x1400_radiozurnal.png

K vybraným pořadům O všem - s vámi nabízíme kontaktní údaje. Na těchto adresách či telefonech získáte podrobnější informace k uvedeným tématům:

27. 8. - Sbírka na Karlův most

číslo účtu veřejné sbírky: 777 777 77 77/0600 (1. městská banka)

11. 7. - Puncování šperků

Český puncovní úřad, tel.: 02/2598 2111, ředitel: 02/2598 2202, URL: www.puncovniurad.cz

9. 7. - Poruchy spánku

prof. Soňa Nevšímalová, přednostka neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tel. do nemocnice: 02/2496 5501

18. 6. - Rakovina

Nádorová linka ligy proti rakovině, tel.: 02/2492 0935

Liga proti rakovině, Na Slupi 6, 128 42 Praha 2, tel.: 02/2492 0935 nebo 02/2491 9732, web www.lpr.cz, e-mail lpr@lpr.cz

Číslo účtu pro květinový den: ČSOB - 65 000 65/5100

13. 6. - Antikoncepce

Hostem pořadu byl dr. Miroslav Havlín z centra: Gynpor MUDr. P. Liperta, Hvězdova 1601, 140 00 Praha 4, tel.: 02/6122 4752-54

6. 6. - Dětské letní tábory

Ministerstvo školství - podává informace o jednotlivých organizacích, které tábory pro děti pořádají; kontakní osoba: Jindřich Fryč, ředitel odboru pro mládež; tel.: 02/57193 629, e-mail: fryc@msmt.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR; Roman Šanora, ředitel; tel.: 02/2410 2223; e-mail: roman.santora@junak.cz

Občanské sdružení Apollon - tábory zaměřené na hudební vzdělávání; kont. osoba paní Klosková; tel.: 0606/260 483

4. 6. - Odškodnění osobám nuceně nasazených za II. světové války

adresa pro písemný kontakt: Česko-německý fond pro oběti nacismu, Legerova 22, Praha 2; adresa pro osobní Legerova 24, Praha 2, 120 00

žádosti je třeba podat do 11. 8. 2001; další informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí

21.5. - Alkohol

Jak překonávat problémy s alkoholem, Jak přestat brát drogy, Jak překonávat problémy s hazardní hrou - uvedené publikace se nacházejí na www.mujweb.cz/Veda/nespor Publikace jsou uvolněny k bezplatnému kopírování přes Internet.

Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc., primář mužského odd. pro léčbu závislosti v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích, Ústavní 91, 181 02 Praha 8, tel.: 02/8401 6249, 8401 6331

9.5. - Lupénka

Léčebné centrum pro psoriatiky a ekzematiky PRO SANUM, Štěpánská 24, 110 00 Praha 1, tel.: 02/2223 1577, 2223 2155

25.4. - I muži mají klimaktérium

Centum andrologické péče GESR, Nad Buďánkami II/24, Praha 5 tel.: 02/5721 2516 České Budějovice tel.: 038/635 84 13 www.andropauza.cz

11.4. - Doložka odškodnění - Česko-německý fond

Kancelář pro oběti nacismu při Česko-německém fondu budoucnosti Legerova 22 (pro písemný styk) Legerova 24 (pro osobní návštěvy) 120 00 Praha 2 tel.: 02/24 26 20 40 (poslední termín pro podání žádostí o odškodnění je 11. 8. 2001)

9.4. - Štěchovický poklad

Pokud byste se chtěli ozvat Josefu Mužíkovi s informacemi či historickými výpověďmi, můžete na 0603 375 498 nebo na j.muzik@iol.cz

28.2. - AGORUS - psychologicko-sociální centrum pro týrané ženy

ACORUS - psychosociální centrum, pomoc ženám-obětem domácího násilí, tel.: 02/8389 2772, fax: 02/8389 0671

29.1. - Studentské letní brigády v zahraničí

Informační centrum pro mládež YMCA, Janina Šmídová, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.:02/2487 2220, smijana@centrum.cz

SERVUS - Services for students, Otto Brabec, U Michelského lesa 366, 140 00 Praha 4, tel.: 02/472 47 59, 471 15 34, servus@servus.cz, www.servus.cz

24.1. - Občanské porady

Praha 1 Masarykovo nábřeží 250 tel.: 0606 211 758

Praha 3 Vinohradská 176 tel.: 02/727 436 66

Brno Milady Horákové 19 tel.: 05/452 418 28 Orlí 20 tel.: 05/422 214 99

Havířov Třeneckého 8 tel.: 069/681 06 40

Opava Přemyslovců 26 tel.: 0653/611 816

Další na stránkách Asociace občanských poraden

Spustit audio
autor: Jan Rosenauer