Nový lék proti koronaviru? Fenretinid je ve 2. kole klinických testů

15. září 2020

Do druhé fáze klinických testů ve Spojených státech postoupil lék LAU-7b. Známější je pod názvem fenretinid. Pomoct by mohl v léčbě vážnějších projevů onemocnění covid-19. Lékaři doufají, že by látka mohla virus zpomalit a uchránit pacienty před napojením na umělou ventilaci. Jak fenretinid funguje, dlouhodobě studuje například olomoucký Ústav molekulární a translační medicíny. 

„Mnoho let jsme se touto látkou zabývali, zejména jejími protizánětlivými účinky. Asi nejvíc v oblasti cystické fibrózy,“ popisuje docent Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

„Jedná se o syntetický retinoid, který se používal v minulosti pro chemopreventivní účinky u nádorových onemocnění. Z řady důvodů jsme se domnívali, že by tato látka mohla mít i antivirový účinek. Ten se prokázal v našich laboratořích na in vitro modelech infekce buněk virem SARS-CoV-2.“

Kanadská společnost Laurent Pharmaceuticals, s níž Ústav molekulární a translační medicíny spolupracuje, proto požádala o velmi rychlé schválení klinických studií u pacientů s koronavirem. „Studie je designovaná na 300 dobrovolníků. Jedná se o dvojitě zaslepenou randomizovanou a placebem kontrolovanou klinickou studii. Výsledky by měly být velmi relevantní.“

Jak se covid-19 léčí v současnosti?

Hajdúch doufá, že by fenretinid mohl v léčbě koronaviru sehrát duální roli. „Fenretinid, to jsou dvě biologické aktivity v jedné. On sám o sobě blokuje replikaci viru a současně má velmi silný protizánětlivý účinek, který není imunosupresivní.“

Čtěte také

Kortikoidy, které se dnes při léčbě používají, totiž potlačují odpověď imunitního systému. Mimochodem, právě proto je lékaři pacientům v nemocnicích nasazují teprve poté, co pomocí remdesiviru zastaví šíření viru v těle.

„Remdesivir se dává prvních pět, šest, maximálně sedm dní a pak se právě, pokud je to nutné, používá dexametazon. Ten je nejspolehlivější, vysvětluje přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Michal Holub.

Byla provedena velká britská studie, multicentrická, z 85 nemocnic, do níž bylo zahrnuto přes šest tisíc pacientů, a ta ukázala, že ti, kteří v určité fázi onemocnění dostanou dexametazon, mají vyšší šanci na přežití. Jde o pacienty na kyslíku nebo na umělé ventilaci.“

Čtěte také

Kombinace remdesiviru a kortikoidů ale často nestačí, a tak lékaři sahají i po jiných léčivech. „Dál hodně používáme nízkomolekulární heparin – to je pro laiky lék na ředění krve. Vznikají takzvané mikrotromby, které mohou vychytávat viry, ale je to přestřelené a mikrotromby ucpávají cévy,“ popisuje profesor Holub.

O dalších metodách a léčivech se zmiňuje přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol Tomáš Vymazal. Zmiňuje podávání kyslíku a hlavně pak isoprinosine. „Isoprinosine je imunumodulační přípravek, který pozitivně ovlivňuje jednu z populací bílých krvinek, takzvané NK buňky neboli Natural Killers,“ vysvětluje. 

Kombinace několika onemocnění

Starší žena jede na vyšetření do nemocnice

Při komplexní léčbě pacientů s covidem by se podle docenta Vymazala nemělo zapomínat, že vážně nemocných lidí primárně s koronavirem je velmi málo. Lékaři tak často léči kombinaci onemocnění. Jestli by jim v léčbě nakonec mohl pomoct fenretinid, který se teď testuje v USA, je prý zatím otázkou.

 „Ukáže se, jestli to bude fungovat. Pokud by testy byly nadějné, tak samozřejmě každý další přípravek, který bychom měli v boji nejenom s tímto virem, ale i s mnoha dalšími, co nás desetiletí sužují, co nám příroda ještě poskytne nebo co utečou z nějaké laboratoře, bude určitě výhodou,“ shrnuje Tomáš Vymazal.

Profesor Holub z Ústřední vojenské nemocnice k tomu dodává, že před přípravkem LAU-7b je ještě dlouhá cesta. Pokud totiž projde druhou fází klinických testů, čeká ji mnohem náročnější a dražší fáze číslo tři. Teprve poté by se nový lék mohl dostat do praxe.

autoři: Matěj Skalický , als
Spustit audio

Související