Nejvyšší číslo na světě? Googol!

9. říjen 2014
Encyklopedie Radiožurnálu

Jaké je nejvyšší číslo? Na tuto otázku lze odpovědět dvěma způsoby. Matematicky a poté pomocí výkladového slovníku.

Z matematického hlediska žádné konečné nejvyšší číslo neexistuje. Některé z nás možná napadne ležatá osmička značící nekonečno, nejde však o reálné číslo, nýbrž o abstraktní pojem užívaný k označení něčeho, co nemá konec. Z matematického hlediska tedy platí: jakkoli vysokou cifru si vymyslíme, vždy bude možné k tomuto číslu přičíst jedničku a vytvořit tak další, vyšší číslo.

Ke zcela jinému závěru dojdeme, podíváme-li se na nejvyšší číslo z hlediska jazyka. Z matematického hlediska je číselná řada sice nekonečná, ovšem to neplatí u slovní zásoby našeho vlastního jazyka.


Googol je přibližný počet atomů vodíku v rámci nám známého vesmíru.

V roce 1938 vymyslel Milton Sirotta, devítiletý synovec slavného amerického matematika Edwarda Kasnera, pojem „googol“ označující číslo 10100, tedy jedničku se sto nulami. Kasner později zavedl pojem „googolplex“, které si můžeme představit jako jedničku s googol nulami. „Googolplex“ tedy dosud platí za nejvyšší pojmenované číslo.

Zdá se vám, že vám tyto matematické pojmy něco připomínají? Zakladatelé známého internetového vyhledávače Google Larry Page a Sergey Brin se při výběru jména společnosti inspirovali právě pojmem „googol“. Tento výraz prý velmi dobře odrážel původní záměr celé společnosti: uspořádat zdánlivě nekonečné množství informací na webu.

autor: ČRo
Spustit audio