Návrat pôdy

13. leden 2004

Na Slovensku je opäť otvorená otázka reštitúcií poľnohospodárskej pôdy.Táto nová zákonná úprava sa týka aj Slovákov, ktorí žijú v Českej republike. Povedzme si najskôr základné informácie, o čo ide. Od 1. januára tohto roku môžu obyvatelia Slovenska opäť požiadať o vrátenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ktorú štát odňal jej vlastníkom v období od februára 1948 do konca roku 1989.

Na Slovensku už jedna reštitúcia pôdy prebehla, pôvodný termín podania žiadostí bol do 31. decembra 1992. Mnohí to však nestihli, a tak nová úprava dáva ešte túto ďalšiu šancu. Štát je pripravený vrátiť pôdu tým, ktorí sa o ňu prihlásia do konca roku 2004.

Samozrejme nie každému, ale tomu, kto preukáže svoj zákonný nárok. Čo všetko treba k žiadosti priložiť? Predovšetkým treba preukázať, akým spôsobom bol pozemok odňatý. Môže to byť napríklad doklad o vyvlastnení, súdne rozhodnutie o prepadnutí majetku, zmluva o darovaní nehnuteľnosti uzatvorená v tiesni a podobne. Taktiež je nutné presné označenie pozemku, o ktorý sa žiada, a to výpismi z archívov, pozemkových kníh či katastrálnych máp.

A teraz z pohľadu Slovákov žijúcich v Česku veľmi dôležitá vec: Kto môže o navrátenie pozemku požiadať? Podľa zákona, v prípade pôvodného vlastníka, musí ísť o občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území. A čo dedičia? Napríklad deti?

Podľa slovenského ministerstva pôdohospodárstva "všetky oprávnené osoby, a teda aj dedičia, musia byť štátnymi občanmi Slovenskej republiky a musia mať trvalý pobyt na jej území." To je výklad ministerstva, my sme sa však stretli aj s iným, podľa ktorého dedič nemusí mať trvalý pobyt na Slovensku, pretože zákon to v jeho prípade vyslovene nepožaduje. Je teda možné, že túto otázku bude musieť doriešiť súd. Na to by sa mal prípadný žiadateľ, ktorý trvalo žije v Českej republike, pripraviť a podľa toho zvážiť, či sa do celej veci pustí.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu