Nadace OSF nabízí stipendia pro romské vysokoškolské studenty a studentky

11. březen 2019

Nadace OSF vyhlašuje 5. ročník výzvy na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek pro akademický rok 2019/2020. Cílem výzvy je podpořit vybrané studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji.

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám či bydlení. Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklad pro své vrstevníky i mladší generaci.

Účast Romů na vysokoškolském vzdělávání je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin. Poskytnutí stipendia by proto Nadace OSF ráda dopomohla Romům k úspěšnému absolvování studia a následnému vstupu na trh práce.

„Když jsem si před dvěma lety podával přihlášku do stipendijního programu Nadace OSF, netušil jsem, co všechno mi podpora přinese. Mojí největší motivací tehdy byla finanční podpora a možnost jazykového kurzu, který Nadace OSF v rámci programu hradí. Po pár měsících jsem si začal uvědomovat další výhody programu. Našel jsem si spoustu nových přátel, skrze stáže a další aktivity programu jsem si začal vytvářet nové kontakty, získal jsem zkušenosti z různých pracovních prostředí a díky tomu jsem se posunul kariérně dopředu,“ shrnuje Štefan, stipendista Nadace OSF.

Žádat o stipendia mohou romští studenti a studentky do 26 let. Studovat pak mohou bakalářské i magisterské studium na státem akreditované vysoké škole. Spolu se stipendiem získává úspěšný stipendista či stipendistka také mentora, který mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia s osobním rozvojem. Stipendijní program zahrnuje např. také povinnou pracovní stáž, povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci či kurz cizího jazyka.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 8. dubna 2019. Více informací najdete na webu:
www.osf.cz/cs/jak-pomahame/

autor: Nadace OSF
Spustit audio