Možnosti ženské a mužské antikoncepce

Dostáváme se k Vašemu tématu. Teď ho uzavřeme. Celý den jsme mluvili o možnosti ženské, mužské antikoncepce s důrazem na sterilizaci a výsledky shrnuje redaktorka Michaela Vetešková.

Zatímco staří Egypťané bránili početí svých žen krokodýlím trusem, starověké lehké ženy ze stejného důvodu používaly bambusové výhonky, dnes miliony dam na světě buď zavádějí tělíska, partnerům nasazují kondomy a nebo polykají antikoncepční pilulky. Historie hormonální antikoncepce je ale krátká. První pilulka byla po mnoha studiích a kontrolách uvedena na trh před více než čtyřiceti lety ve Spojených státech a složení hormonálních tablet se stále zlepšuje, jak také potvrzuje sexuolog, profesor Petr Weiss.

Petr Weiss: Během posledních deseti let byl ten vývoj velmi rychlý v této oblasti. Dnes ty dívky, které užívají antikoncepční pilulky, berou za celý měsíc stejné množství toho účinného prostředku, jako jejich maminky v 60. letech za jeden den. Ta dávka účinné látky je třicetkrát nižší, než bývala, a samozřejmě ty negativní vedlejší účinky jsou třicetkrát i méně pravděpodobné.

V podstatě existují tři možnosti k regulaci početí. Sexuální abstinence, antikoncepce a umělý potrat. Z těchto možností tak trochu vybočuje sterilizace, která představuje trvalou zábranu otěhotnění.

Petr Weiss: Sterilizace je nejspolehlivější antikoncepční metodou, nicméně ta spolehlivost je vykoupena tím, že sterilizace je konečná. V podstatě už nejde zpátky, i když existují operace, které by to mohly umožnit, tak většinou je to vlastně definitivní řešení. Takže ten, kdo se rozhodne pro sterilizaci, tak by si to měl velmi dobře asi rozmyslet a i náš zákon zatím povoluje sterilizace k antikoncepčním účelům pouze za velmi striktních podmínek. To znamená po dosažení určitého věku, dosažení určitého počtu dětí.

České ženy, ani muži, sterilizaci prostě nevyhledávají. V některých státech je to metoda nesmírně populární. Jako třeba v Nizozemí, kde je v současné době sterilizována nejméně celá jedna třetina obyvatel. Ve Spojených státech se 30t let provádí asi milion zmiňovaných zákroků ročně. Neznamená to, že bychom neměli o tento způsob antikoncepce zájem. Neutěšený stav je do značné míry způsoben zastaralými předpisy. Stále ještě platí nařízení z roku 1972, podle kterého musí žena, mající zájem o sterilizaci, trpět vážnou chorobou. Pokud je zdravá, musí mít k tomu, aby jí byl výkon proveden, nejméně čtyři žijící děti. Pouze u ženy starší 35 let stačí děti mít tři. Mluvčí Ministerstva zdravotnictví, Mário Böhme, to nepovažuje za zbytečnou byrokracii.

Mário Böhme: Takže je nutno podat žádost v tom příslušném zdravotnickém zařízení. Součástí té žádosti je poučení o charakteru toho operačního výkonu a o následcích pro osobu toho člověka a pak následují vyšetření, to je vyšetření gynekologické nebo andrologické podle pohlaví, potom předoperační interní vyšetření a potom o tom rozhoduje vlastně vedoucí lékař oddělení, které má k dispozici výsledky těchto vyšetření.

Na Ministerstvu zdravotnictví už 15 let leží předloha, která by měla být součástí nově připravovaného zdravotnického zákona. Podle této směrnice by se mohla provádět dobrovolná sterilizace komukoliv, aniž by v žádosti udával důvody. Kdy vstoupí v platnost, to se neví.

Mário Böhme: Tady si myslím, že nezáleží na stáří předpisů. Ta vyšetření, určitá vyšetření, je nutno podstoupit před každým zákrokem a ta vyšetření jsou skutečně zaměřená k tomuto speciálnímu zákroku a rozhodně pro toho člověka neznamenají nějakou enormní zátěž a pro ten zákrok jsou potřebná.

A jakým způsobem je sterilizace prováděna? Odpovídá sexuolog Petr Weiss.

Petr Weiss: Mužská i ženská sterilizace je v podstatě velmi jednoduchý operativní zákrok. U mužské sterilizace se přeruší chámovody, to znamená, spermie se nedostávají pak při orgasmu do toho ejakulátu a tím pádem nedojde k oplodnění a u žen při sterilizaci se přeruší vejcovody, to znamená, to vajíčko se nedostává do dělohy a nemůže dojít k oplodnění.

A ještě jedna otázka. Jakou metodu antikoncepce doporučuje on, coby sexuolog?

Petr Weiss: Já osobně považuji pro každého za ideální metodu antikoncepce tak zvanou belt and braises, což v překladu znamená pásek a kšandy a znamená to vlastně dvojí jištění, a to hormonální antikoncepci pro partnerku, jako nejspolehlivější způsob ochrany před nežádoucím početím a současné užití kondomu u muže, jako způsob ochrany současně i před nákazou pohlavně přenosnými chorobami. My víme, podle našich výzkumů, že stále ještě žel nejpoužívanější metodou ochrany před nežádoucím otěhotněním je u nás koitus ineruptus, tedy přerušovaná soulož, ale my současně víme, že tato metoda ochrany je nejméně taky spolehlivá, proto ji rozhodně nelze doporučit.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.