Ministerstvo životního prostředí spouští poslední, třetí vlnu dotací na výměnu neekologických kotlů na tuhé palivo

10. leden 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kouřící komín (ilustr. foto)

Jak získat podporu na výměnu kotle? Jiří Chum se ptal ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Z peněz EU půjde na výměnu kotlů 3 mld. 125 mil. korun. Dotace bude sloužit pro výměnu nejstarších kotlů bez emisní třídy nebo 1. a 2. emisní třídy. „Tyto staré kotle s ručním přikládáním na tuhá paliva výrazně znečišťují naše ovzduší, včetně karcinogenních látek,“ upozorňuje ministr Brabec.

Smog ve městech škodí nejen nám, ale i užitečnému hmyzu

Včela (ilustrační foto)

Britští badatelé doložili, že hmyz ve městech hůře konzumuje rostliny „nakrmené“ vysokým obsahem oxidů dusíku. Pod vlivem smogu se mu rostliny lépe ubrání. Tisíce druhů včel a další hmyz jsou přitom nezbytnou podmínkou přežití květin, keřů, stromů i zdravého stavu půdy.

Hlavní podmínkou je, že kotle musí být vyměněny za tepelná čerpadla, za plynové kondenzační kotle, případně za kotle na biomasu. „Zásadní novinkou je, že nebudou podporovány výměny kombinovaných kotlů, které umožňují spoluspalování uhlí. Dotace bude velmi štědrá, může dosáhnout až 127 tis. 500 korun,“ vyjmenovává ministr Brabec. Dotaci bude možné kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Žadatel tak může získat dalších 20 tis. korun.

Výzva Ministerstva životního prostředí platí pro kraje. Kraje poté vypíšou výzvy pro občany, což by mělo být v průběhu dubna až května. „Ministerstvo životního prostředí neorganizuje administraci. Přesto jsme apelovali na kraje, aby přistoupily k elektronickému podání. To už všechny kraje udělaly,“ informuje ministr. Riziko front tedy nehrozí.

Konkrétní podmínky čerpání dotace se v jednotlivých krajích liší. „Řada dodavatelů kotle je schopna poskytnout  peníze bezúročně předem,“ dodává ministr Brabec. Některé kraje kofinancují část, kterou by měl žadatel zaplatit. „Navíc chceme pro sociálně znevýhodněné kraje umožnit předfinancování kotle, čili žadatel nebude potřebovat žádné peníze.“ To se týká Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Spustit audio