Likvidace odpadů, černé skládky

11. říjen 2005
Vaše téma

Nefunkční televizory, pneumatiky, kusy rozbitého nábytku, plastové lahve, igelitové tašky se starými hadry, to jsou jen tak namátkou uvedl věci, které uvidíme na nepovolených skládkách. A o těch je dnes řeč ve Vašem tématu. I když se situace ve srovnání se situací před deseti či patnácti lety, kdy vznikaly hodně živelně zlepšila, přesto se mnoho měst a vesnic s černými skládkami dost potýká.

Štifer: Velkým problémem je, že hodně lidí, přestože jsou podmínky ke klidné likvidaci či využití odpadu, toto nerespektuje a ukládá odpady způsobem, který poškozuje nebo ohrožuje životní prostředí.

Jednoznačně pojmenovává problém vedoucí oddělení odpadu České inspekce životního prostředí Martin Štifter. Podle něho je rozdíl, kdo odpad na nepovolených místech vyhazuje, větší skládky vznikají zásluhou neodpovědných firem a když už tam skládka vznikne, člověk na ní ze své domácnosti něco přihodí.

Štifer: U soukromníků a občanů je to nejčastěji nedbalost či lenost. Firmy jsou vinny komerčním zájmem, pokud odpad odloží nelegálním způsobem, tak na tom profitují.

Záměrně zdůrazňujeme odpovědnost měst a obcí za nepovolené skládky, protože černé skládky musejí odklízet na své náklady právě obce ze svého ročního rozpočtu.

I když za skládky příliš nemohou. Kdo třeba kontroluje firmy a obce, jak nakládají s odpadem?

Jsou to právě pracovníci Inspekce životního prostředí. U firem jejich svoz odpadu kontrolují podle plánu, ale ty, co už měly v minulosti nějaké problémy, kontrolují nahodile a poměrně často. Stejně tak kontrolují obce, jak se svým odpadem nakládají.

Štifer: Převážná většina obcí má tak zvanou kapitační platbu za likvidaci odpadu, každý občan platí nějakou sumu peněz, nějakým paušálem tedy přispívá. Vymykají se jednorázové akce, třeba rekonstrukce bytu, ale i tam jsou rizika a následující postih se nevyplatí.

Abychom černým skládkám zabránili, musíme dopadnout jejich původce přímo při činu, to se příliš nedaří, odpověděli nám pracovníci policie i městské samosprávy, když jsme se jich zeptali, co mohou dělat s nepovoleným odpadem. Například v Sokolově na určitá místa namontovali mobilní kamery, aby policisté měli důkazy.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu