Lékařské pohotovosti

29. červenec 2003
Vaše téma

Je v České republice dost lékařských pohotovostí? Za Jakých podmínek Vás musí lékař ošetřit a kdy může první pomoc odmítnout a jak funguje vodní a letecká záchranná služba? Tak o tom všem jsem dnes už mluvili. Souhrnně teď přináší redaktorka Alžběta Havlová.

Síť záchranných služeb podle posledních statistik pokrývá devadesát osm procent území České republiky. V hlavním městě je podle šéfa Pražské záchranné služby Zdeňka Švarce sto procentní dostupnost.

Zdeněk Švarc: V republice je to procento je kolem 96 procent a ty procenta, která nepokrývají vyhláškou předepsaný patnácti minutové doby je zapříčiněna povětrnostními podmínkami nebo mimořádnými situacemi, kdy jsou vytíženy všechny posádky a dojezdová doba se tím prodlužuje, čili to je tak nějak průměr, který je ve světě tolerován.

Patnáctiminutový limit není možné plnit například na Klatovsku. Starosta malého města Nýrsko nedaleko hranic s Německem Miloslav Rubáš je i přes to s fungováním jejich záchranné služby spokojen.

Miloslav Rubáš: Z Nýrska do Klatov je vzdálenost 18 kilometrů. Ze Svatý Kateřiny to je dalších 7 kilometrů dále. Samozřejmě ty dojezdový časy se prodlužujou potom v závislosti na povětrnostních vlivech. V zimním období, samozřejmě, to těch předepsaných 15 minut určitě není. Ten systém s výjezdovým místem a dejme tomu s posádkou doplněnou lékařem je v současné době dostačující.

I podle Zdeňka Švarce je síť záchranné služby dostatečná. Problémy jsou v současné době spíše s leteckou záchrannou službou. Vrtulník rozhodně není všelékem na kritické stavy a je pouze doplňkem pozemní složky.

Zdeněk Švarc: Či-li není, jaksi, dominantní nebo nestojí na ní pouze záchrana zdraví a lidských životů. Je tvořena stejným způsobem, dostupností do 15 minut a jednotlivá střediska se vzájemně překrývají, protože je to děláno kružnicí, protože samozřejmě vrtulník nemá překážku a letí rovně.

Letecká záchranná služba má v České republice deset stanovišť. Uvažovalo se jak o rozšíření těchto míst, tak zároveň o snížení počtu, a to v případě nákupu lepších a rychlejších vrtulníků.

Zdeněk Švarc: Ale koncepce letecké záchranné služby České republiky zatím nebyla Ministerstvem zdravotnictví, pokud vím, předložena a tento jaksi problém je neustále diskutován, dochází tam k řadě třenicím a dohadům o tom, kdo by měl leteckou záchrannou službu zajišťovat.

Zda tedy stát, soukromý provozovatelé nebo tak, jak je to v současné době, smíšeně, kdy část provozuje stát prostřednictvím policie a armády a část soukromníci. Jinou kategorií než záchranná služba je lékařská služba první pomoci. Jak říká prezident České lékařské komory David Rath, ta je určena pro méně akutní stavy, kdy není bezprostředně ohrožený život člověka.

David Rath: Zde ta dostupnost je tedy brána jinak, ne tedy těch 15 minut, ale zde můžeme hovořit o řádově desítkách minut či hodinách, takže z tohoto pohledu je ta dostupnost uspokojující, řekněme obdobná jako ve všech ostatních podobných státech.

To, za jakých podmínek vás může lékař ošetřit, záleží hlavně na tom, jestli jde o akutní zranění, případně onemocnění a nebo o chronickou chorobu. U akutních případů lékař prakticky odmítnout pomoc nemůže.

Pavel Kubíček: Obecně platí, že lékař vlastně může odmítnout ošetření pacientovi, když je to nad určitou únosnou mez, což je, zjednodušeně řečeno, když prostě už má těch pacientů tolik, že není schopen fyzicky se vlastně o ně postarat.

Vysvětluje mluvčí Lékařské komory Pavel Kubíček. Záleží samozřejmě vždy na diagnóze, tedy na tom, jak je konkrétní onemocnění nebo zranění akutní a jestli snese, či nesnese odkladu. Peníze tady nehrají hlavní roli.

Pavel Kubíček: Pakliže lékař poskytuje tak zvanou neodkladnou péči, to znamená tam, kde skutečně by mohlo bez té péče dojít k ohrožení života nebo zdraví pacienta, tak tam ta péče ze zákona je vlastně hrazena vždycky, to znamená i tehdy, jestliže ten pacient není u toho lékaře registrován.

A je tu ještě jedna možnost, které příslušné zákony beze zbytku neřeší. Pacient nemusí být vůbec pojištěn a pak je tu problém s úhradou. Ani v takovém případě ale nemůže lékař akutní ošetření odmítnout.

Pavel Kubíček: Tam samozřejmě tomu lékaři hrozí, že v takovém případě vlastně není instituce, která by za toho pacienta zaplatila.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu