Laskavý, moudrý a tichý papež. Duchovní Berka vypráví o Benediktovi XVI.

Mozart teologie. Tak býval označován emeritní papež Benedikt XVI., který zemřel v poslední den roku 2022. „Dokázal velmi brilantně pojmenovat věci. Řekl bych, že to byl také básník teologie. Když se podíváte na jeho publikační činnost, přednášky a projevy, ukazují brilantnost jeho slovníku, ale také lidskost,“ vysvětluje římskokatolický duchovní Jakub Karel Berka, který působí jako administrátor u kostela svaté Ludmily. Poslechněte si rozhovor.

Benedikt XVI. řekl: „Nezapomínejte, že první skutek lásky, který můžete vykonat pro bližního, je sdílet s ním zdroj naděje.“ Co tím myslel?

V každé temné chvíli musíte vidět na konci tunelu světlo. A on o tom dokázal mluvit. Ukázal tomuto světu opravdu světlo, že to není ztracené, dá se pořád něco zlepšovat a něco upravovat.

Čtěte také

Třeba jednou řekl: „Nebýt omezen větším a být obsažen i v tom nejmenším je božské.“ To ukazuje brilantnost jeho slovníku, ale také lidskost. Pro někoho byl třeba vzdálený, ale byl to velice laskavý, moudrý a takový tichý papež.

Bohoslužbu posledního rozloučení s Benediktem XVI. povede papež František. To je docela neobvyklé?

To je neobvyklé, protože zpravidla, když zemře Svatý otec, tak pohřeb vede děkan kardinálského sboru. Když zemřel Jan Pavel II., tak to byl právě kardinál Ratzinger, pozdější Benedikt XVI.

Sám o sobě říkáte, že jste ctitelem Jana Pavla II. Co se vám na něm líbí?

Obrovská lidskost. Dokázal skloubit otevřenost ke všem lidem. Pro něj každý člověk měl obrovskou hodnotu. Setkával se s královnou, prezidenty, ale nebál se setkat s obyčejným popelářem. A v tom je velká věc.

Jakmile doba hrubne, tak se pochopitelně jemné věci vytrácejí. A je to škoda. Ony se ale zase objeví, v to věřím.
Jakub Karel Berka

Jaký vliv má vlastně dnes papež na život i mimo katolickou církev?

Řekl bych, že rozhodující, protože pokud se lidstvo octne na křižovatce, tak musí být někdo, kdo řekne, kudy by se mělo jít. Samozřejmě pak záleží na tom, jestli společnost bude naslouchat – jestli to přijme, nebo odmítne. Ale papeže vnímám jako takový pevný bod. Jak to říká Archimedes – dejte mi pevný bod a pohnu celým světem.

Krása spasí svět

Pandemie ustoupila, ale sotva jsme se začali trochu nadechovat, tak přišly další problémy. Přišla válka na Ukrajině, zvýšily se ceny energií, je obrovská inflace a zvyšuje se taky počet úzkostí a počet lidí, kteří s velkými obavami koukají do budoucnosti. Co jim říct?

Na prvním místě je důležité lidem naslouchat, aby dokázali tyto věci pojmenovat. Nic se nezměnilo, ale můj přístup ke všemu se změnil. Musím vyslechnout, věci pojmenovat. Dokonce třeba někomu pomůže, že si třeba zanadává, zakřičí. Ale co potom? Teď je důležité najít nějaké řešení alespoň na chvíli , které člověku odlehčí těžké věci.

Jakub Karel Berka, římskokatolický duchovní

Nepodceňuji to a je mi to hrozně líto. Jak to říká Dostojevskij – krása spasí svět. Prostě člověka vést k hezkým věcem, které jsou kolem nás. Nežijeme z nějakých velkých událostí, ale z maličkostí. Všední den má svoji krásu.

Když se podíváme na to, co se děje kolem nás, tak u vědomí toho, že největší bohatství je vztah – nechudneme trochu?

Chudneme. Jakmile doba hrubne, tak pochopitelně jemné věci se vytrácejí. A je to škoda. Ono se to potom objeví, v to věřím.

Ale na druhé straně, čím více člověk vidí napětí ve společnosti, tak je potom větší citlivost a touha se z toho vymanit. A k tomu třeba pomohl advent, Vánoce. Uvidíme, co přinese tento rok. Ale snažím se to vidět pozitivně, i když to kolikrát vypadá všelijak.

Jsou internet a sociální sítě dobrý sluha, ale zlý pán? Poslechněte si celý rozhovor Jana Pokorného s duchovním Jakubem Karlem Berkou. 

autoři: Jan Pokorný , prh

Související