Kto vyplatí pohrebné?

25. květen 2004

Dnes budeme pokračovať v téme, ktorú sme otvorili v minulej Dobrej rade, šlo o mladého muža, slovenského občana, ktorý na začiatku mája zomrel v Prahe. Jeho príbuzní dávali do poriadku všetky úradné záležitosti spojené s touto smutnou udalosťou. Jednou z vecí, v ktorej dostávali vzájomne si odporujúce informácie, bolo pohrebné. Ktorá strana ho bude vyplácať, česká alebo slovenská?

Pre úplnosť ešte dodám, že zomrelý mal v Česku prechodný pobyt a pracoval v Prahe u českého zamestnávateľa. O radu sme požiadali české ministerstvo práce a sociálnych vecí.

"V případě, že dotyčný zemřel po 1.5.2004, mají jeho rodinní příslušníci nárok žádat o příspěvek na pohřebné v České republice. Ovšem za předpokladu, že zemřelý v ČR legálně pracoval a je tedy pokládán za migrujícího pracovníka. To znamená, že v ČR také odváděl sociální a zdravotní pojištění a řádně platil daně. Pak podléhá předpisům ČR. Maminka zemřelého může požádat o vyplacení pohřebného úřad práce (od l.4.2004 nově spravuje a vyplácí dávky státní sociální podpory), a to v místě, kde dotyčný bydlel."

Takže aj v tejto veci sa už prejavuje vstup oboch našich krajín do Európskej únie. Pre všeobecnejší prehľad v danej problematike ešte zacitujme z materiálov, ktoré sme dostali od českého ministerstva práce. "Pohrebné je dávka, výplata ktorej sa odvíja od štátu poistenia (teda zamestnania) zomrelého, bez ohľadu na štát bydliska." A je tu tiež vysvetlenie: "Ak dotyčný občan zomrie napríklad v Taliansku, kde pracoval, dostanú jeho pozostalí talianske pohrebné. Ak tam však zomrie ako turista, pohrebné vyplatí štát, v ktorom pracoval."

Skúsenosti našej poslucháčky dokazujú, že ešte chvíľu potrvá než tieto, pre nás nové pravidlá, zvládnu aj úradníci v tzv. prvom kontakte s občanom a poskytnú mu ihneď kvalifikovanú informáciu.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu