Kdo je to whistleblower? Máme je i v Česku

30. říjen 2016
Encyklopedie Radiožurnálu

Whistleblowing je anglický výraz pro zapískání na píšťalku. V přeneseném smyslu tak pojmenováváme situaci, kdy se nehraje podle pravidel a člověk na to upozorní. Asi jako když rozhodčí zapíská faul při sportovním zápase.

Na zásadní pochybení upozorní tzv. whistleblower neboli oznamovatel osobu nebo instituci, která toto sdělení prověří a proti protiprávnímu jednání zakročí. Může jít o korupci, ale také o situace, které ohrožují zdraví lidí nebo životní prostředí.

Nejzávažnější případy takových oznámení jsou situace, kdy oznamovatel upozorněním porušuje loajalitu ke svým přímým nadřízeným a zaměstnavateli, který je za jednání zodpovědný. V Česku whistleblowery při oznamování takových pochybení chrání obecné pracovně-právní předpisy a prostředky trestního práva. V současnosti ale probíhá v Poslanecké sněmovně ČR debata o způsobech, jak ochranu oznamovatelů ještě zvýšit.

Případy nejznámějších českých oznamovatelů ukazují, že jde stále o velmi riskantní podnik, při kterém dotyční čelí ztrátě zaměstnání, výhružkám nebo soudním řízením. To se stalo například v případě bývalého vedoucího projektu Opencard Jiřího Chytila nebo úředníka ministerstva vnitra Ondřeje Závodského.

autor: Martina Poliaková
Spustit audio