Každý rok vysílají Španělé sošku panny Carmen na moře. Námořníci a rybáři věří, že je ochraňuje

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vpodvečer se panna Carmen vydává na moře. Zpět na pevninu do své kaple se vrátí až za tmy.

I když věřících a praktikujících křesťanů ve Španělsku stále ubývá, na různých náboženských procesích se to neodráží. Španělé své tradice jednoduše milují. A proto také i letos vystrojili neobyčejné mořské procesí panně Carmen - patronce rybářů a námořníků.

.

Jsem v městečku Isla Cristína na jihozápadním pobřeží Španělska. O této lokalitě jste asi slyšeli jen stěží, zato ve Španělsku je dobře známá. Zdejší rybáři totiž zásobují rybami, krevetami, sépiemi či chobotnicemi skoro celou zemi.

Podle místních obyvatel je panna už na cestě sem. Na své pouti z kapličky se ještě zastaví pozdravit seniory ve zdejším domově, navštíví těžce nemocné děti a potom ji už na stříbrné a svíčkami vyzdobené platformě přinesou až k nám na břeh moře.

Procesí na moři

Virgen del Carmen neboli panna Carmen je slavnostně nesena městem.

Mladá, dlouhovlasá a pečlivě nalíčená Macarena mi vysvětluje, co se bude za chvilku dít. Pannu posadí na připravenou vyzdobenou loďku a vyplují s ní směrem k protějšímu břehu zálivu. Tam už čeká svatý Antonio, respektive jeho soška, a také druhá panna Carmen pocházející z kraje Punta del Moral.

Všechny tři podobizny se přivítají a lidé na druhém břehu zatím pannám – patronkám rybářů a námořníků – zazpívají na počest. Podle Macareny je to velmi působivé, což potvrzuje i její přítel Jesús.

Loni se prý procesí na moři společně s pannou Carmen také zúčastnili. Doprovázeli sošku patronky rybářů na jiné lodi až na druhý břeh. I dnes jsou kolem hlavní vyzdobené lodi přichystané další, větší i menší bárky.

Svatá patronka

Před Velikonocemi zaplaví Španělsko procesí postav ve špičatých kápích. Staletá tradice stále oslovuje všechny generace

Každé bratrstvo má tradiční sváteční oděv v jiných barvách. Základ je ale stejný, sestává z tuniky, pláště zvaného capa a špičaté čepice s kápí, tzv. capirote

Květná neděle je den, kdy ve většině španělských měst oficiálně začíná týden velikonočních procesí. V ulicích pochodují tisíce kajícníků oblečených do dlouhých tunik a špičatých čepic, ze kterých je jim vidět jenom oči. Paní Catalina už těchto hávů připomínajících období inkvizice ušila stovky, ne-li tisíce.

Zpoza rohu se však už pomalu vynořuje slavnostní procesí. Na molo se jako první začínají trousit členky a členové náboženského bratrstva. Desítky elegantně oblečených mužů a žen doprovodily sošku městem až sem.

Pak už se před námi zjevuje samotná soška panny Carmen. Podobiznu, kterou nesou muži na stříbrných nosítkách, pootáčejí tak, že to vypadá, jako by nám všem panna kynula a loučila se předtím, než ji posadí na květinami vyzdobenou loď.

Soška s tmavými vlasy a zlatou korunou na hlavě drží na pravé ruce Božího syna. A kolem ní je v dlouhém vyšívaném rouchu stříbrná konstrukce jako gloriola.

Virgen del Carmen je patronkou moře, námořníků a rybářů nejen tady ve Španělsku, ale i v Portoriku a Kostarice. Je také patronkou jihoamerického Chile. „Dnes je slavnostní den a je třeba ho oslavit,“ říká mi v přístavu José, člen bratrstva. „Ve Španělsku je s touto patronkou spojená silná tradice. Mnozí námořníci a rybáři věří, že je ochraňuje.“

To už však za potlesku mizí soška panny Carmen v dálce na moři a nádherné dlouhé roucho jako by povlávalo za její loďkou.

autoři: Ľubica Zlochová , and | zdroj:
Spustit audio