Jiří Balvín o České televizi a Radě ČT

21. listopad 2002
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný, hostem je generální ředitel České televize Jiří Balvín, dobrý den. Pane řediteli, zastáváte funkci díky tomu, že radě České televize chyběl jeden hlas do počtu potřebného k Vašemu odvolání toto pondělí. Jak se s tímto mandátem řídí Česká televize?

Host (Jiří Balvín): Já si to vůbec nepřipouštím, já už jsem to několikrát řekl, normálně pracuji, v pondělí jsme měli kolegium, dneska jsme měli další sezení nad projektem restrukturalizace KPMJ a já jsem původem produkční, pak producent, takže já jsem zvyklý na to, že se pracuje pod nějakým tlakem, prostě si to nepřipouštím.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste tedy pořád v pozici, kdy dokážete prosadit změny, nutné změny, které jste měl ve vašem projektu, i když v radě je to zatím devět ku čtyřem, proti Vám tedy?

Host (Jiří Balvín): Ano, já je samozřejmě budu prosazovat, souzněli jsme jako celé vedení a management s projektem, na kterém jsme se podíleli se společností KPMJ a dokud já budu v křesle generálního ředitele, tak budu samozřejmě ty změny prosazovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak dlouhou životnost si odhadujete u vědomí toho, jak dopadli před Vánoci, zpravidla, bývalí ředitelé Kavčích Hor?

Host (Jiří Balvín): Ani toto si nechci připustit, protože bych to považoval za velikou nezodpovědnost zase připravit divákům České televize vánoční krizi, takže já předpokládám, že se tím, že jednak Česká republika je členem NATO, jednak Česká republika se chystá vstoupit do Evropské unie, takže tam vstoupíme i s takovouhle kulturou mediálního trhu, to znamená, tak jako všichni ředitelé, s kterými jsem měl možnost se setkat minulý týden v Hongkongu, všichni ředitelé veřejnoprávních televizí, kteří nejsou odvolávání před koncem funkčního období, takže já taky dožiji funkční období do roku 2007.

Moderátor (Jan Pokorný): Něco pro to zřejmě uděláte Vy, něco se pro to možná snaží dělat rada České televize, například vytvořila skupinu pro komunikaci s Vámi. Oni jsou radní, kteří hlasovali proti Vašemu odvolání, je to pro vás podaná ruka a nebo spíš akt budící úsměv?

Host (Jiří Balvín): Já mám na to takový pohled, já nevidím problém, tak jak ho někteří, já musím právě stále zdůrazňovat někteří, radní nazvali, že je problém komunikace mezi managementem a mezi generálním ředitelem a radou. Já ten problém necítím vůbec takhle. Já si myslím, že já jako generální ředitel a tento management tak jakým způsobem komunikujeme my s radou, tak ještě nikdo nikdy v historii se funkce generálních ředitelů managementu s radou nekomunikovali. Uvedu to na konkrétním případu, protože moji předchůdci generální ředitelé nikdy nechodili na zasedání rady České televize. Rada České televize nikdy nezasedala téměř každý týden, zasedala tak jednou za měsíc a generální ředitelé byli zváni na jeden nebo dva konkrétní body programu zasedání rady České televize. Já se zúčastňuji každého zasedání, pokud jsem v republice, pokud mě služební povinnosti někam neodvelí a snažím se samozřejmě na jakoukoliv položenou otázku buď odpovědět na místě nebo zpracovat na to písemnou odpověď. Takže zpátky k té Vaší otázce, zda-li to považuji za podanou ruku nebo úsměvné, já si myslím, že to zbytečné není, my jsme absolvovali mnoho a mnoho seminářů s radou o způsobu financování České televize, o způsobu programování a tak dále, takže já se teď chystám, že pozvu tuto tak zvanou komunikační skupinu nebo jak jste to nazval....

Moderátor (Jan Pokorný): Já nikterak, to říkali na radě, jak jsem to poslouchal "skupina pro komunikaci s Vámi".

Host (Jiří Balvín): Já je pozvu na kolegium, aby také viděli, jakým způsobem management pracuje, máme jednou za čtrnáct dní v pondělí kolegium a budu samozřejmě s nimi komunikovat. Pokud přednesou nějaké body k diskusi, budeme s nima o tom diskutovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Podle těch nespokojených radních jste se dopustil prý řady manažerských chyb, nezastavil jste zadlužování České televize, stal jste se prý pro radu nedůvěryhodným, dalším z argumentů předsedy rady ČT je, že jste na Kavčích Horách údajně se dostal do izolace, pak ještě upravené manažerské smlouvy z nedávné doby. K tomu všemu už jste se dílem vyjádřil, na víc jste ale možná část rady rozdráždil, když jste z konference televizí veřejné služby, která byla desátého až dvanáctého listopadu v Číně, nepřijel třeba tak, abyste stihl zasedání rady třináctého, kde potom její předseda Jan Mrzena měl takový na Vaši adresu kritický projev.

Host (Jiří Balvín): No já si myslím, že to byl projev právě pana Mrzeny nikoliv materiál, který by zpracovala rada, že by ho předložila jako svůj materiál na rozdíl od materiálu, který jsem já předložil radě jako roční hodnocení mého projektu, protože samozřejmě můj projekt, který jsem předložil, na základě kterého jsem zvítězil ve výběrovém řízení, tak samozřejmě jeho naplňování není jenom naplňování projektu jako z mé strany, moje práce, ale je to naplňování projektu celého managementu, který s tímto projektem souhlasí, takže já musím takového výtky v projevu nebo které se objevily v projevu odmítnout, nesouhlasím s nimi a vlastně jsem se v tom vyjádřil jsem se k těmto výtkám jak v dopise, který jsem adresoval všem zaměstnancům České televize, tak jsem ho dal na vědomí radě.

Moderátor (Jan Pokorný): Ony se objevili, ptám se ještě jednou na ten Hongkong, spekulace, že jste se mohl vrátit na to jednání rady, které bylo třináctého a že jste se na té služební cestě zdržel a někdo Vás podezírá, u vědomí Vaší náklonnosti k tenisu, jestli jste se náhodou nešel dívat v Shanghaji na turnaj Masters.

Host (Jiří Balvín): Ne, nešel jsem se dívat do Shanghaje na turnaj Masters, já jsem ani nevěděl, že tam je, ani jsem nevěděl, že se nám podařilo na poslední chvíli získat práva přenosová, jenom teda přebírání signálu, což je dobrá práce naší sportovní redakce, protože se nám to podařilo za poměrně velmi výhodných finančních podmínek a díky osobním kontaktům těch lidí, co tam pracují, ale jednak teda bych stejně nestihl zasedání rady, protože je velký časový rozdíl mezi Hongkongem a Prahou, ale já jsem to využil také k tomu, že jsem tam tak, jako tam zůstala řada jiných lidí, takže v separátním jednáním s kolegy z různých televizí.

Moderátor (Jan Pokorný): Uklidněte tedy ty podezíravé hlasy. Kdy jste se vrátil z té Číny?

Host (Jiří Balvín): Já jsem se vrátil hned nejbližší možný termín, který měl také vliv na cenu té letenky, protože samozřejmě pokud by člověk jel takhle daleko na otočku, tak ta cena bude příliš vysoká, tak já jsem se vrátil v pátek, ráno jsem odtamtud odletěl a v pátek večer jsem byl v Praze.

Moderátor (Jan Pokorný): Dostal jsem před naším rozhovorem několik emailů jako dostáváme často s radami, na co se Vás zeptat. Jedna z nich byla, abych se zeptal, co je pravdy na tom, že jedna z členek rady České televize, která Vás podporuje, Helena Fibingerová je také manažerkou a teď nevím, jestli to čtu dobře, české atletiky margetingové firmy Českého atletického svazu, tím je hmotně zainteresovaná na vyhlašování atleta roku, které přenáší Česká televize, jestli to nevidíte jako střed zájmů.

Host (Jiří Balvín): Já to nevidím jako střed zájmů, nevím přesně, jestli má paní Fibingerová takovouhle funkci, ale atleta roku jsme přenášeli i před tím než paní Fibingerová byla v radě. Nevím, jak může být na tom hmotně zainteresovaná.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak jestliže stojí v čele té české atletiky nějaké marketingové firmy Českého atletického svazu, tak možná ano na těch sponzorech.

Host (Jiří Balvín): Tak to nevidím jako střed zájmů a myslím si, že my se spíš rozhodujeme, jestli takovéto pořady budeme děla z programového hlediska, to znamená, jestliže za tím stojí takoví lidé jako je Karel Šíp, kteří si píše scénář a moderuje, tak to je pro nás to stěžejní rozhodnutí, protože víte sám dobře, že tak zvané vyhlašovací pořady, pokud nejsou spojeny s nějakou osobností, která je vyhlašuje a dá tomu ten punc tak jako Marek Eben a tak dále, Karel Šíp třeba, tak by byly hodně, hodně nudné a divácky nezajímavé.

Moderátor (Jan Pokorný): To beze sporu. Obraťme list, vraťme se ještě k jednomu rozměru, o kterém se mluví v souvislosti s Vaším vztahem k některým radním. Jakoby se v České televizi stalo zvykem, že se v různých kritických chvílích mluví o politických tlacích. Vy o nich mluvíte teď také, popište nám je, co si teď pod nimi máme představit? Jsou to vyjádření předsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka směrem k České televizi, což můžete považovat Vy jako politický tlak proti sobě nebo co to je?

Host (Jiří Balvín): Ano, jedním z nich bych, za jedno z nich považoval takové to vyjádření, myslím si ale, že jsme si to navzájem s panem předsedou vyříkali.

Moderátor (Jan Pokorný): Přes média nebo...

Host (Jiří Balvín): Bohužel přes média a myslím si, že by bylo dobré tak, jako jsme se poprvé setkali v době, kdy nastoupil do funkce nebo byl zvolen do funkce předsedy poslanecké sněmovny a já jsem považoval za povinnost se mu jít představit tak, jako jsem se tenkrát představil všem ústavním činitelům, tak si myslím, že bychom si spíš měli sednout za kulatý stůl a pokračovat nebo teda za hranatý a pokračovat v diskusi o tom, jestli Česká televize může nějakým způsobem zlepšit svoji práci ve způsobu informování o práci sněmovny a tak dále, což byl ten první dialog, který jsme spolu vedli. Takže já bych to považoval za uzavřené...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžeme to chápat tak, že ředitel České televize přes Český rozhlas zve předsedu poslanecké sněmovny na schůzku?

Host (Jiří Balvín): Třeba to takhle chápejte.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, chtěl jste pokračovat, pane řediteli.

Host (Jiří Balvín): Já jenom že jsem považoval za nutné se k tomu vyjádřit, protože si myslím, že nemohou politici zasahovat do personálního vedení České televize.

Moderátor (Jan Pokorný): Oni to ale vždycky dělali. Není právě chyba v tom, že se třeba rada České televize, která potom vybírá ředitele České televize, stále volí podle poslanecké sněmovny, to znamená podle jejího momentálního politického složení, které pochopitelně po volbách může být úplně jiné a teď, a takoví jsou politici zřejmě všude na světě, nastupují ne snad revanše, ale odplaty, ale prostě jiný pohled na svět, budou chtít prosazovat své jiné zájmy. Já ta hlavní chyba v tom nebo ve Vás?

Host (Jiří Balvín): Já si myslím, že ta chyba je v celkové nevyspělosti společnosti. Je to příliš málo roků pro roce 1989, když vidím, jaké zvyky jsou právě v tom západním světě, kde ředitele televize jmenuje třeba přímo parlament nebo vláda a nikdo se nad tím nepozastavuje, když vidím, že vláda Velké Británie přispívá finančně na zpravodajství BBC a nikdo se nad tím nepozastaví a nikdo tu vládu nenapadne, že svými příspěvky finančními by ho případně mohla ovlivnit, tak to si myslím, že to je ten hlavní problém, že u nás je to všechno příliš ještě přepolitizované a ne úplně dozrálé.

Moderátor (Jan Pokorný): Pak ovšem státy, kde tak zvané mediální rady jsou úplně odstřiženy od politického života. Který model je Vám bližší?

Host (Jiří Balvín): Mně je blízký model německý, protože jsem měl možnost se setkat s jednou z rad, protože tam jich je víc, s radou s Bádenska-Württemberska a nebo model slovinský, který taky ale je spíš německý, protože Slovinci jsou hodně blízko k Rakousku a to je sice vícepočetná rada, tam je kolem dvaceti nebo jednadvaceti členů té rady, je složena ve většině případů z velmi renomovaných osobností různého světa, to znamená jsou tam jak bývalí sportovci, tak bývalí poslanci Bundestágu, tak vědci, lékaři a tak dále a je to takový reprezentativní orgán, který se schází v menší intenzitě než je u nás zvykem a vlastně se vyjadřuje k tomu naplňování služby veřejnosti k té které televize z pohledu vlastně tohoto renomovaného orgánu a zástupců veřejnosti. A tam samozřejmě jmenuje také parlament nebo vláda, oni mají různé způsoby jmenování těch členů rady a nikdo se nad tím nepozastavuje a ti lidé nikdy neprezentují názor té případně strany, která by je tam najmenovala.

Moderátor (Jan Pokorný): Závěrem pane řediteli, vraťme se k tomu, s čím jsme začali, určitě přemýšlíte o své budoucnosti. Očekáváte, že rada České televize na svém příštím zasedání, kdy už třeba tam bude těch víc než třináct, jak jich bylo teď, to znamená, že se vrátí i ten radní, který se nezúčastnil tohoto zasedání, se bude znovu...

Host (Jiří Balvín): Pan profesor Fanta.

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, pan profesor Fanta, se bude znovu snažit o Vaše odvolání?

Host (Jiří Balvín): Já si myslím, že ne, ale já o tom opravdu nepřemýšlím, protože mám hodně práce a myslím si, že by to bylo hodně, hodně nezodpovědné, aby se tady opakovala situace tak jako na Slovensku, kde můj kolega pan Matěrák byl odvoláván celé své funkční období čtyři roky a pak byl odvolán asi měsíc před oficiálním koncem jeho funkčního období.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže Vy si spíš myslíte podle toho, jak znáte realitu České televize a jak znáte Vaše radní, že k dalšímu odvolávání do Vánoc nedojde?

Host (Jiří Balvín): Ne, jsem o tom přesvědčen.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká host dnešního pořadu O kom se mluví generální ředitel České televize Jiří Balvín. Děkuju za Vás čas, na shledanou.

Host (Jiří Balvín): Na shledanou, mějte se hezky.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Dotaz posluchače: Šíchová, dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Šíchová.

Dotaz posluchače: Prosím Vás pěkně, vím, že se nemohu zeptat, ale měla bych poznámku. Vadí mi na České televizi jedna věc, je tam velký objem reklamy, velký objem reklamy na veřejnoprávní médium, to mi vadí ...

Moderátor (Jan Pokorný): I když je to jedno procento z vysílacího času?

Dotaz posluchače: No je to ale hodně a i na druhém programu je to sice Teleshoping, ale v podstatě je to reklama. Pak mi vadí, že vlastně veřejnoprávní televize v současné době je prakticky komerční, tam je spousta komerčních pořadů na úkor právě těch, které by tam vysílány být měly, málo zpravodajství, více publicistických pořadů. Je prostě spousta věcí, které tam nejsou a které chybí.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme.

Dotaz posluchače: Jinak děkuju, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Druhý telefonát, dobrý den.

Dotaz posluchače: Haló, jsem to já?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady je doktor Mráz.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Mrázi.

Dotaz posluchače: Já bych měl dotaz, bohužel pan generální ředitel už tam není, takže mi nemůže odpovědět, ale...

Moderátor (Jan Pokorný): No víte jak to je, pan generální ředitel tady je, poslouchá Vaše telefonické ohlasy, ale v tomto pořadu se na telefonáty neodpovídá.

Dotaz posluchače: Takže já bych se vrátil, Vy mi možná řeknete, že to sem nepatří, ale já si myslím, že je nutno se k tomu vrátit a to je tehdejší televizní krize a já jsem ji nes velice těžce a byl jsem plně na té straně těch legálních pracovníků a byl jsem proti těm pučistům a já Vám můžu říct, že jsem dnešního pana generálního nikdy neznal a začal mi být sympatický tím momentem, kdy se bývalý pučisty snažili ho poškodit, to už bylo tehdy s tím přenosovým vozem a já nevím co. Já si myslím, že ty pučisti měli být potrestáni a měli z televize odejít, oni tam pořád kujou pikle a pořád znemožňujou pořádnou práci.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, z Vašeho názoru jsme zaznamenali, když dovolíte, dáme prostor dalším telefonujícím posluchačům. Dobrý den.

Dotaz posluchače: No dobrý den, tady Švot.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Švote.

Dotaz posluchače: Prosím Vás pěkně, já mám jenom poznámku k tomu časovému posunu ohledně Hongkongu. Tam pan Balvín zdůrazňoval, že se nemohl vrátit ohledně toho, že tam je velký časový posun, naopak tento časový posun by měl hrát v jeho prospěch, protože Hongkong, pokud vím, je o šest až osm hodin dopředu, čili on letí proti času, čili naopak šest až osm hodin získává, čili tento argument je úplně zcestný, takže to jenom tak na okraj. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, na slyšenou. Další telefonát, dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, Tomáš Jirsák Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Jirsáku.

Dotaz posluchače: Já jsem se chtěl připojit k tý paní, která volala jako první. Dneska probíhá summit NATO v Praze a já mám puštěnej obraz televize, abych zachytil jakýkoliv informace, který se toho summitu budou týkat. Na jedničce běžel za tu dobu, co jsem postřehl, dvakrát Teleshoping, teďka tam běží povídání o obrázcích paní Emy Srncový, který jinak jsou hrozně krásný, ale prosím Vás, proč tam nejsou třeba medailónky těch politiků, kteří tady jsou, proč nejsou informace další o NATO a tak dále. Od toho tu televizi máme.

Moderátor (Jan Pokorný): Když dovolíte, když se podíváte do programu, a opravdu nejsem tady obhájce České televize, tak ten objem, které Česká televize vysílá k zasedání Severoatlantické aliance, je dostatečný a poměrně dost velký a dostatečně pestrý. Možná máte v tuhle chvíli jenom smůlu, že vidíte něco jiného než to, co se bude chystat. Další telefonát, dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady je Válek u telefonu.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Válku.

Dotaz posluchače: Prosím Vás, já bych se chtěl taky pana generálního ředitele zeptat, jestli...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete říct názor, ale neopatřete ho otazníkem.

Dotaz posluchače: Že se nikdo nezabývá tím, kolik pracovníků současně v televizi pracuje na běžných pořadech, na které se v podstatě nikdo nedívá. Proč se nikdo nedívá také na to, jaké je procento sledovanosti v televizi.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme za názor. Předposlední telefonát. Haló, dobrý den.

Dotaz posluchače: To jsem já?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Dotaz posluchače: Hůla, dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Hůlo.

Dotaz posluchače: Já jsem Vám chtěl říct jenom, že jsem fandil pučistům, to jenom na okraj a jinak bych byl rád, kdyby se dávala reklama doprostředka filmu, protože to je úplně vynikající, rozumíte, v prostředku filmu si můžete dojít na WC nebo nalejt skleničku vína. To je perfektní, to mi na ČT jedna ještě chybí. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A další, poslední telefonát. Dobrý den, máte slovo.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady Lisoň, já bych chtěl jenom jednu malou krátkou poznámku. Já si myslím, že například ČT dvojka je jedna z nejlepších programů, který momentálně máme, takže bych pořád jenom nekritizoval, ale zamyslel se nad tím, na jaké vraky se díváme.

Moderátor (Jan Pokorný): Všechno? Děkujeme za názor a tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl generální ředitel České televize Jiří Balvín. Jan Pokorný přeje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu jedna.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu