Inspirace před tabulí. Jak se dá učit jinak a čím inspirativní učitelé motivují žáky?

Samostatnosti i práci v kolektivu studenty učí formou velkých projektů, letos točí krátké filmy. „Důležitá je i prezentace veřejnosti,“ říká učitel

Na slavnostním večeru bude ve čtvrtek 1. 6. vyhlášen nejinspirativnější učitel roku. Dalším finalistou, který se snaží přistupovat k výuce jinak, je Stanislav Zajíček. Na brněnském gymnáziu Matyáše Lercha učí latinu, český jazyk a literaturu. Jeho přístup vede studenty k tomu, jak pracovat samostatně i v kolektivu a jak svou práci umět představit veřejnosti. K tomu vymýšlí každoroční projekty, letos studenti točí krátké filmy.

Lavice v učebně jsou rozestavené do kruhu tak, aby na sebe všichni studenti viděli. Začátek hodiny věnují projektu, na kterém pracují ve skupinách. 

„V nejbližší době plánujeme začít natáčet první záběry,“ popisuje student, v jaké fázi projektu se jeho skupinka nachází. 

„A když říkáte, že v nejbližší době plánujete natočit první záběry, mohl byste být přesnější, co je to ta nejbližší doba?“ ptá se učitel. „Určitě bude projekt hotový do deadlinu,“ usmívá se student. 

Pedagog Stanislav Zajíček na gymnáziu Matyáše Lercha v Brně

Rozhlasové hry i krátké filmy

V loňském roce měli studenti za úkol vytvořit rozhlasovou hru, letos točí krátké filmy a tématem je školní přestávka. 

„Je potřeba mít hlavního scenáristu, kameramana a producenta, který sežene lidi do rolí. V našem týmu nás je pět, máme role rozdělené, ale zároveň hodně sdílíme,“ říká studentka z dalšího týmu.

„Máme instrukce, že to má být dlouhé pět až deset minut. My jsme se rozhodli, že to uděláme jako dokument, a má to být na motivy dokumentu Davida Attenborougha,“ doplňuje studentka. 

Potřeba veřejné prezentace

Studenti budou svoje filmy pouštět před celou školou v polovině června. Učitel latiny, češtiny a literatury Stanislav Zajíček dodává: „V těch projektech jde v zásadě o to, že ve škole pochopitelně musíte působit jako jedinec, který ukazuje, že umí, ale zároveň působíte také jako kolektiv a musíte být schopni se dohodnout, vypracovat věc, která je daná tématem. A k tomu vždycky patří i prezentace pro veřejnost. Čili je tam ten efekt, že vy něco děláte, ale musíte to i umět prodat, jinak to padá pod stůl.“

Čtěte také

Místo strohého výkladu hledá Stanislav Zajíček se svými studenty odpovědi na otázky týkající se klíčového díla Jana Amose Komenského. 

„A kdybyste byla v primě těchto sextánů, viděla byste, že jedna z věcí, která se opakuje prakticky denně, je, že dobrá otázka je vždycky důležitější než odpověď,“ doplňuje učitel.

„Na těch hodinách je nejlepší, že pan profesor používá skoro až sokratovské otázky, kterými z nás tahá ty vědomosti, a je přesvědčený, že jsou někde v mozku, akorát je potřeba je vydolovat,“ říká jedna ze studentek. 

„Důležité je naučit myslet a myslet znamená oddělovat jednu věc od druhé a chápat souvislost mezi nimi,“ dodává Stanislav Zajíček. Své studenty se snaží vést k samostatnému myšlení už více než 30 let. 

autoři: Lucie Korcová , mga
Spustit audio