Etiopské menhiry své tajemství dosud neprozradily

Etiopie dnes patří k nejchudším a nejzaostalejším zemím světa. Kdysi ale na jejím území žila vyspělá kultura, o které toho mnoho nevíme. Kultura, která po sobe po celé zemi zanechala stovky a stovky megalitických staveb. O jejich smyslu, symbolice i samotných stavitelích můžeme dnes už jen spekulovat.

Nekonečnou plání se prohání vítr. Ze sluncem spálené trávy se uprostřed rozlehlého pozemku zvedá skupina kamenných stél. I když je tato lokalita zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO už od roku 1980, stále je to spíše zapomenuté místo, které navštíví jen pár turistů. Rozhodně stojí za návštěvu.

Tajemné pohřebiště?

Menhiry najdeme nedaleko etiopské vesničky Tiya, ležící sto kilometrů jižně od hlavního města Addis Abeby, na cestě do správního střediska Regionu jižních národů Awasy. Celkem šestatřicet menhirů stále střeží svá tajemství. O starobylé kultuře, která je vztyčila, nevíme zhola nic. Stejně tak nám zůstává utajen i význam znaků, které stély nesou.

Menhir (z bretonštiny men - kámen a hir - dlouhý) je kamenný blok svisle zasazený do země. Vyskytují se po celém světě. Obvykle beze stop opracování, zřídka je naznačená lidská postava, případně oděv a zbraně. Menhirové sochy jsou známé ze severozápadní Francie, Španělska, Korsiky. Menhiry se vyskytují i v Česku, například na Žatecku a Lounsku.

Stéla (z řečtiny stélé) je kamenný nebo dřevěný památník postavený na obětišti nebo náhrobku. Většinou se jedná o vztyčenou plochou desku, která je delší na výšku. Může být zdobena malbou nebo reliéfem. V egyptologii je jako stéla označován širší okruh památek zahrnující i skalní nápisy. Zdroj: Wikipedia

Tyto vlnovky pravděpodobně znázorňují ňadra. Jde o symbol ženství. Jiné kameny zase zdobí reliéfy dvou zkřížených mečů, které nejspíš znázorňují bojovníka. Význam tohoto znaku, který se často opakuje, je ale nejasný, ukazuje mi průvodce Mariam dva jednoduché půlkruhy vyrůstající z obdélníkové základny. Co tyto symboly znamenají, se zatím nepodařilo rozluštit.

Symboly na menhiru

Většina stél v Tiye je vysoká jen asi dva metry, největší megalit měří 4,5 metru. Obří kameny mají většinou jen hrubě opracované tvary. Jen jediný z nich znázorňuje ležící postavu. Archeologové tvrdí, že jde o pradávné pohřebiště. V blízkosti menhirů byly totiž nalezeny kosterní pozůstatky. V některých hrobech bylo až sedm koster, vysvětluje Mariam.

Ostatky patřily většinou mladým lidem od osmnácti do třiceti let. V hrobech byly ukryty i nejrůznější ozdoby, náramky a náhrdelníky.

Tisíciletá tradice

Stejně jako nevíme nic o tvůrcích stél, neznáme ani stáří mohutných kamenů. Archeologové předpokládají, že byly vztyčeny mezi desátým a čtrnáctým stoletím našeho letopočtu. Tradice stavby menhirů je ale v Etiopii mnohem starší. Sahá až hluboko před začátek našeho letopočtu.

Samotná lokalita Tiya leží na severním okraji megalitického prstence, který prochází napříč celým jihem Etiopie. Toto stélové pole je však zcela unikátní. A to nejen díky velkému množství nezodpovězených otázek, které stále skýtá.

Menhiry v lokalita Tiya
autoři: Jaromír Marek ,
Spustit audio

Související