Digitální kompetence? Umět vyhledat, filtrovat a dobře interpretovat informace, vysvětluje učitel informatiky

„Většině učitelů informatika tak nějak přistála, leckdy stylem: ,Hele, ty jsi napsal diplomku ve Wordu, pojď to učit.‘,“ naznačuje středoškolský učitel informatiky a předseda Jednoty školských informatiků Daniel Lessner. Jak by se měla změnit výuka informatiky ve školství? Co musí učitel udělat pro to, aby byl schopen se studenty držet krok v digitálních dovednostech? Je podle něj čas na zevrubnou reformu školství? Poslechněte si rozhovor Jana Pokorného.

Představuji si, že učitel přijde do třídy a nezačne psát na tabuli, ale diktovat nějaké virtuální asistence text, který se objeví dětem na displeji. Ty si pak nasadí speciální brýle a ocitnou se třeba v bitvě u Thermopyl. Nedostanou od učitele známku, ale lajk. Toto chcete?

Tu představu jsem úplně nestihl, protože mě vykolejila představa, že začnu mluvit s digitální asistentkou a ne s žáky ve třídě. Doufám, že se tyto věci nezmění.

Čtěte také

Samozřejmě že pracujeme na úpravě toho, jak vlastně vypadá struktura hodiny, jaké nástroje používáme, co je pro děti motivující. Ale zároveň základy toho, jak dětský mozek funguje a co potřebuje pro učení, se úplně nemění. Pořád potřebuji, aby děti věděly, co se učí a proč se to učí, aby na tom nějakým způsobem pracovaly.

Co to je Jednota školských informatiků?

Je to spolek učitelů informatiky a správců školních sítí a různých dalších zájemců, kteří se kolem tohoto tématu točí. A možná rovnou stojí za to vysvětlit, že ten název ještě pořád máme, ale nedá se říct, že bychom byli jednotní, snažíme se hledat průniky. Naše pohledy se samozřejmě různí. A řada z nás nejsme informatici, i když já osobně ano, ale většině učitelů informatiky ta informatika tak nějak přistála, leckdy stylem: „Hele, ty jsi napsal diplomku ve Wordu, pojď to učit.“

Použil jste sousloví digitální kompetence. Co to je? Je to synonymum počítačové gramotnosti?

Často panuje představa, že digitální kompetence je poslat e-mail, otevřít prohlížeč a Excel, pamatovat si heslo a nepsat si ho na papír. Řekl bych, že je to historicky, vývojově následný koncept po počítačové gramotnosti, protože s digitálním světem neinteragujeme dnes už primárně jenom přes počítač, klávesnici a monitor, ale je to především displej, na který dokážeme sahat.

Tento pohled je na místě opustit, protože nejde o to, abychom se naučili používat konkrétní produkty nebo to, k čemu nám ta kompetence slouží. To, co potřebujeme, je vyznat se v datech informací, dokázat si je vyhledat, filtrovat a dobře interpretovat.

Čtěte také

Další součást digitální kompetence je to, k čemu používáme digitální technologie. Co potřebujeme v digitálním světě? Potřebujeme umět komunikovat, spolupracovat. Není to jen o tom napsat e-mail, ale i o nějaké kultuře toho, jakým způsobem e-maily píšeme, jak si děláme pořádek v e-mailové schránce. A když půjdu dál, tak s tím souvisí i to, jakými procesy řídím svoji práci nebo spolupráci s kolegy.

Patří do toho samozřejmě tvorba digitálního obsahu, kde bychom našli různé textové editory, tabulkové editory. Ale vlastně nejde o ty editory, ale o texty a tabulky, které vytvoříme, jestli plní ten účel, za kterým je tvoříme.

Pak tam určitě patří bezpečnost v mnoha úrovních. Nejenom co se týče hesel, ale třeba o tom, jestli je mi osobně dobře, jestli mě ty technologie nepřemáhají, jestli s nimi dokážu pracovat efektivně pro moje dobro, abych se cítil fajn.

Co všechno patří do kategorie digitální kompetence? Co je to ChatGBT, v čem může pomoct a jak s tím dál pracovat? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Jan Pokorný , agf

Související