Digitalizace starých map

Stará mapa

Naše archívy skrývají vzácné mapové bohatství Česka. Skvostem mezi českými historickými mapami je dílo Mikuláše Klaudyána z roku 1518 - mapa Čech, jak vypadaly na začátku 16. století. Díky moderní technice budou časem i tato unikátní díla přístupná mnohem širšímu okruhu zájemců, než je tomu dnes.

I ty nejstarší mapy mají co říct dnešním historikům, kteří se zabývají tehdejší dobou. A nejen jim, vypovídací hodnotu historických map zhodnocuje jejich převedení do digitální podoby.

Šimůnek: To, co je dnes možné třeba na serveru Googlu, tedy takové putování nad dnešní planetou, půjde i nad mapami 18. století, potažmo nad krajinou 18. století. Tyto mapy se převedou do trojrozměrného modelu a bude možné se nad rekonstruovanou krajinou pohybovat tak, jako je to možné nad satelitními snímky dnešní planety.

Říká Robert Šimůnek z Historického ústavu Akademie věd. Historická mapa na obrazovce počítače ale nebude jen pro zábavu a potěšení.

Šimůnek: Má i aspekty vědecké, je to otázka vzniku kulturní krajiny, protože na základě srovnávání s krajinou před 200 lety můžeme rekonstruovat po jednotlivých etapách vznik dnešní kulturní krajiny, respektive její změny za posledních 230 roků. Prvnímu vojenskému mapování předcházejí všechny razantní zásahy do krajiny, důlní činnosti, regulace vodních toků. Jedná se o věc naprosto unikátní nejen pro odborníka, ale i pro laika.

Další výhoda - ke starým unikátním mapám se dostane prakticky každý.

Šimůnek: Řada map je několik set let starých, jedná se o prameny se kterými je potřeba nakládat velice opatrně. Po digitalizaci je možné je zmenšovat, zvětšovat, tisknout výřezy, zanášet poznámky. Proti mikrofilmu ze šedesátých let jde o výrazný posun, archiválie lze využívat bez poškození originálu.

Všechno stojí peníze, a tak je zatím v digitální podobě jen zlomek mapového bohatství Česka. A pokud jde o zmíněné plachtění nad krajinou Čech 18. století, podle Roberta Šimůnka z Historického ústavu Akademie věd bychom se této možnosti mohli dočkat tak do pěti let.