Veletrhy módy Styl a Kabo v Brně

25. srpen 2006
Trendy

Brněnské veletrhy módy Styl a Kabo se budou měnit. Jejich orientace jen na oděvy, obuv a doplňky se jeví jako přežitá a podle vedení Veletrhů Brno je třeba je rozšířit. Proto se od příštího roku objeví na jedné straně kosmetika, která s módou velmi těsně souvisí, na straně druhé pak také ty produkty textilního průmyslu, které mají využití zcela jiné, než v průmyslu oděvním.

Odborníci zjistili, že lidé zabývající se módou hledají stále něco nového a to nejen pokud se to týká samotného oblékání. Jestliže nabudou dojem, že akce vypadá rok co rok stejně, příště se neobjeví. Manažeři akce proto letos oslovili a přivedli vystavovatele ze zemí, které se dosud tradičně neobjevovali, například z Indie. Také se poprvé mohou chlubit velkou řeckou národní expozicí. Podle obchodního náměstka Jaroslava Hlouška je pestrost základem úspěchu.

Hloušek: Nabízejme věci, které umožní dobré fungování detailu, který bude alternativou z jedné strany tržnice a z druhé velkým řetězcům. Měl by to být zájem na úseku zákazníků, aby co se na trhu prodává bylo co nejpestřejší, aby byla zdravá konkurence a dobrá cena. Posláním veletrhu je dát dohromady lidi, kteří se věnují módě, aby trh nebyl šedivý, jednotvárný, smutný.

Jen možnost kontaktu se stále novými výrobci ale sám o sobě nestačí. Protože k módě patří neoddělitelně i kosmetika, už při příštím Stylu se tam objeví jí věnovaná expozice. Veletrhy Brno se ale také pokusí o prezentaci té části textilní výrovy, která dosud byla v ústraní, o textil průmyslový.

Hloušek: Rozhodně se zaměříme na byznysové odběratele, to znamená především na představitele průmyslu, zdravotnictví, silových struktur a státní správy. Cíle jsou dva, jednak prezentovat možnosti, které technický textil má a potom dát na vědomí skutečnost, že textilní průmysl existuje, že zaměstnává asi 100 tisíc lidí a že má důležité místo v České ekonomice.

Viceprezident ATOKU Jiří Kohoutek je přesvědčený, že je to právě průmyslový textil, který je schopný celá odvětví udržet.

Existuje bezpochyby skupina výrobků, kde nás třetí svět vystaví takové konkurenci, že nebudeme schopni mu čelit. S tím se musíme smířit a vyrovnat. Máme-li si textilní výrobu udržet, musíme hledat jiné výrobkové skupiny a toto je právě možná cesta.

Průmyslový textil právě nabízí výrobky, kterými se můžeme chlubit. V některých případech nemáme téměř konkurenci.

Kohoutek: V řadě oborů určitě patříme ke špičce, třeba cévní protézy, implantáty. Tyto výrobky jsou velmi náročné a my patříme ke skupince, která je nejlepší na světě.

Spustit audio

Více z pořadu