David Václavík

Pátečním hostem Lucie Výborné byl prostřednictvím rozhlasových linek religionista David Václavík z brněnské univerzity. Mluvili spolu především o sektách, náboženských skupinách, kultech, jejich nebezpečnosti, hnutí New Age, trendech i tradicích a také o skupině kolem Jiřího Adama.V sobotu 31. května bude hostem violoncellista Jiří Bárta.

V úvodu se moderátorka zeptala svého hosta, co je to sekta? "Je to náboženská skupina, která vzniká odštěpením od hlavního náboženského proudu. Skupina je relativně malá, je pro ni typické poměrně velké sociální napětí se svým okolím, nemá příliš propracovanou byrokratickou strukturu a někdy se jako jeden ze znaků udává, že v čele stojí charismatický vůdce nebo osoba, kolem které se celé dění točí," vysvětlil doktor Václavík.

Podle vedoucího Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně je nebezpečnost sekt trochu přeceňovanou otázkou: "Domnívám se, že spousta skupin je z našeho pohledu 'nebezpečná' jen proto, že jsou jiné, než jsme zvyklí. Česká populace je velmi nedůvěřivá k náboženským skupinám. Ale mohou existovat i takové skupiny, které vykazují jisté patologické jevy, jako bylo hnutí Parsifalitů v 90. letech. O většině nebezpečných skupin se většinou dozvíme až poté, co se ty věci odehrají. Jsou to relativně malé a uzavřené skupiny, ke kterým se jen velkou náhodou dostane nějaký badatel."

Jeden z posluchačů poslal dotaz, zda jsou sektou také Svědci Jehovovi. "Nejsou. Je to čtvrtá největší náboženská skupina v Česku, navíc jedna z mála takto velkých, která zaznamenává výrazný růst členské základny. Jsou schopni oslovit široké spektrum lidí, zatímco tradiční náboženské skupiny jako katolická církev nebo velké protestantské skupiny s tímto mají problém. Nedomnívám se, že by Svědkové Jehovovi byly nebezpečnou skupinou. Ale jejich jinakost může být pro běžného člověka může být dráždivá. Jednak způsobem, jakým provádějí misie, jednak některými prvky jejich nauky," odpověděl na dotaz PhDr. David Václavík.

Záznam celého rozhovoru s Davidem Václavíkem si můžete poslechnout v Rádiu na přání.