Dagmar - úsvit víry nad Dánskem a Tycho Brahe

20. prosinec 2010

V nedávné době vzbudila pozornost velká osobnost hvězdářského světa – astronomů, a to postava Tycho Brahe, kdy v Týnském chrámu byla provedena jeho exhumace a úprava jeho hrobu.

Co bylo pro mne velmi zajímavé, že tato vzdálená krajina je takto přítomna v druhém pražském kostele. Dánsko je také přítomno v našich dějinách postavou královské dcerky Dagmar, která se stala apoštolkou tohoto severního koutu Evropy. Vzpomínají na ní v této zemi opravdu s úctou. Myslím, že si tak úplně nevážíme této skutečnosti, že naše zem, o které se říká, že je země ateistů a země sekularizovaná, vstoupila do dějin jako země, ze které se šířilo křesťanství a víra. Ale také můžeme říci, že je zajímavé, že vedle svatého Vojtěcha to jsou právě dvě významné postavy našich středověkých žen – královna Dagmar a královna Doubravka no a pak bychom mohli vyjmenovat další středověké světice, které upevňovaly víru v naší zemi.

Situace v rakvi krátce po otevření

Čili domnívám se, že postava tohoto velkého hvězdáře, který vlastně tvoří most mezi Galileo Galileiem a Janem Keplerem, vypovídá o tom, že nebeská obloha skutečně také i zvěstuje Boží slávu a právě je to hvězdná obloha, je to otázka vzniku vesmíru, která přivádí člověka k zamyšlení nad tím, kdo či co je s principem celého vesmíru.

autor: Dominik Duka
Spustit audio