Cudzinci a koncesionárskej poplatky za rozhlas a televíziu

24. listopad 2009

Slovenskú menšinu, žijúcu v Českej republike, tvoria ľudia, ktorí majú české občianstvo, iní iba trvalý pobyt alebo len pobyt prechodný a od toho sa odvíjajú aj ich práva a povinnosti.

Moderátor: Medzi povinnosti môžu patriť napríklad aj koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne vysielane. Musia ich platiť aj cudzinci? To zisťovala Darina Sládečková, ktorú vítam v štúdiu. Dobrý večer.

Sládečková: Dobrý večer. Podnetom k tomuto príspevku bola otázka nášho poslucháča Jozefa z Bratislavy. Je to dvadsaťosemročný mladý muž, ktorý už niekoľko mesiacov žije a pracuje v Prahe. Prenajal si byt a medzi prvými vecami, ktoré si doň nasťahoval, boli aj televízor a rádio. Spočiatku koncesionárske poplatky neriešil, na Slovensku sa o túto záležitosť starali rodičia a v Česku mal pocit, že sa ho to ako cudzinca netýka. Lenže, jeho kolega z práce, tiež Slovák, ho upozornil, že by mohol mať problémy. On sám poplatky platí.

Moderátor: Takže teraz to máme ako súťaž: má pravdu pán A alebo pán B? A odpoveď znie?

Sládečková: Obaja. Zákon o rozhlasových a televíznych poplatkoch hovorí, že oslobodení od tejto povinnosti sú cudzinci, ktorým nebolo na území Českej republiky udelené povolenie k trvalému alebo dlhodobému pobytu.

Moderátor: A to náš pán A, teda pán Jozef z Bratislavy nemá. Je tu zatiaľ len pár mesiacov.

Sládečková: Na rozdiel od jeho kolegu, ktorý v Česku žije takmer desať rokov, má tu trvalý pobyt a tým aj povinnosť koncesionárske poplatky platiť.

Moderátor: Takže nemôže sa stať, že po nejakom čase začnú od nášho poslucháča poplatky spätne vymáhať?

Sládečková: Ako ma uistili pracovníci útvarov koncesionárskych poplatkov Českého rozhlasu i Českej televízie, toto nehrozí.

Moderátor: O tom, kedy cudzinec musí a kedy nemusí platiť televízne a rozhlasové poplatky, sme hovorili s Darinou Sládečkovou. Ďakujem a dopočutia.

Sládečková: Príjemný večer.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu