Bohumil Doležal, politolog

V Česku se rýsuje nová vláda. Jména ministrů donesli novému premiérovi předsedové ODS, ČSSD a Strany zelených. Jan Fischer si bere týden na rozmyšlenou, zda tyto ministry chce. Jenže není to rozhodování jen na oko? Opravdu může jména odmítnout nebo musí dodržet návrhy stranických sekretariátů? Budeme se ptát. Náš dnešní host zná politiku zblízka, sám byl politik a každý ho zná hlavně jako politologa, Bohumil Doležal je ve Dvaceti minutách. Dobrý den.

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Kdo vás z českých politiků baví a o kom podle vás nemá cenu se už ani zmiňovat?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
To je těžká otázka, baví. Já bych to spíš vzal tak. Já mám dojem, že jsou to politici, jejich prostě pověst je horší než to, co opravdu udělali. K těm bych počítal Mirka Topolánka a řadu členů jeho vlády. Pak jsou to lidé, od kterých jako já osobně žádné velké výkony nečekám, můžu být překvapen a nezamlčuji, že prostě mezi ně patří předseda ČSSD Paroubek. Tím nechci říct, že bych odmítal ČSSD jako takovou. Mně nejde o ČSSD, mně jde o pana Paroubka.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A k Václavu Klausovi, kterému jste sám dělal šéfa poradců v letech 1992 až 1993. Tak tomu byste řekl co v současné době?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Václav Klaus je velmi inteligentní člověk, schopný politik. Já se velmi obávám, že své prostě možnosti už vyčerpal a že v tuto chvíli na politické scéně spíš překáží, což on dovede hrozně dobře a dělá to s obrovskou energií.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to říká politolog Bohumil Doležal ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Kdo podle něj může za pád vlády? Jak politici přišli zrovna na Jana Fischera a jaká vůbec bude jeho vláda? Dozvíme se už za chvilku. Je podle vás potřeba litovat pádu Topolánkovy vlády?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já si myslím, že ano. Znovu opakuji, ta vláda byla lepší než její pověst. Já jsem přesvědčen, že se to během poměrně dost krátké doby ukáže, tedy během poměrně krátkého vládnutí Paroubkovy ČSSD.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Paroubkovy ČSSD? Jako myslíte po těch předčasných volbách?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Přesně tak.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy už tak předpovídáte, že je stoprocentně vyhraje?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Podle posledních průzkumů veřejného mínění, podle toho STEM a CVVM co vyšlo teďka, se ukazuje, zda veřejnost zdaleka nehodnotí tak negativně to svržení vlády, jak to na první pohled vypadlo. Ty preference se nenuly, a pak pokud se hnuly, tak v neprospěch ODS. Čili muselo by se stát něco velmi neočekávaného a neobvyklého, aby se do podzimu tenhle ten trend změnil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Svrhl podle vás Jiří Paroubek tu vládu záměrně, cíleně, anebo se mu to povedlo jen tak omylem, protože víme, že už těch pokusů bylo několik?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já jsem přesvědčen, že ji svrhl cíleně, záměrně a s velkou chutí. Bohužel se ukázalo, že jaksi si představoval, že co přijde po tom se jaksi nějak odehraje samo od sebe a ukázalo se, že tady je určitý problém, takže poté, co se podařilo Paroubkovi nenáviděného Topolánka svrhnout, tak mu nezbylo, než si s ním padnout do náruče.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A překvapilo vás, jak se ty dvě velké strany, hlavně ti lídři, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, kteří si dlouhou dobu nemohli přijít na jméno, jak docela rychle se byli schopni domluvit?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
To mě hrozně překvapilo, musím říci. Ano, víte, problém českých politiků není v tom, že by byli neschopní. Ti lidé jsou schopní, ale obávám se, že prostě k jejich schopnostem v určitém okamžiku není prostě dána žádná pevná hranice a obávám se, že v takovýchhle okamžicích se to zrovna ukazuje. Já jsem předpokládal, že se přeci jen budou trošku energičtěji přít o tu předčasnou vládu. I když jako o tu dočasnou vládu, i když tedy jako, ono zase až tak o moc nejde.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A dá se říct, že jim vlastně nic jiného nezbylo, než se rychle domluvit, že by tam byla určitá obava, že by potom do hry vstoupil Václav Klaus a to Mirek Topolánek možná nechtěl připustit?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já si myslím, že tohle tam určitou roli hrálo. Řekl bych, že vztahy jaksi pana Paroubka k Václavu Klausovi podle toho, co prosáklo na veřejnost, jsou o něco harmoničtější než vztahy pana Topolánka k Václavu Klausovi. Ale jakási slabá stopa nedůvěry, které není co se divit, tam myslím na obou stranách je a to přispělo k jejich dohodě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Co nám tady vlastně vzniká za vládu? Je to taková velká koalice úředníků, jak jsem se také dočetla v jednom komentáři?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já si myslím, že je to prostě vláda takové druhé politické garnitury, která se dá nazvat úředníky s jistým tedy takovou benevolencí a že její úkol je, pokud možno, neudělat během těch pět měsíců, co bude u moci nějaký průšvih, což bude bohužel jaksi závist od toho, co všechno se semele na mezinárodní a vnitropolitické scéně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Novým premiérem je Jan Fischer, dosavadní šéf statistického úřadu. Jak podle vás politici přišli právě na něj?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já myslím, že hledali a hledali, kdo by jim prostě mohl nejmíň vadit a překážet až prostě se zarazili na panu Fischerovi, což je takový jaksi trošku brutální vůči panu Fischerovi, ale koneckonců jakým způsobem si má pan Paroubek s panem Topolánkem jinak vybrat prostě premiéra předčasné vlády, která by měla vlastně zajistit neutrální prostředí do voleb?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže podle vás hledali nějakou šedou myš, jestli chápu správně vaše slova, že byste takhle nazval pana Fischera?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Rozhodně nehledali nějakého energickýho orla, který pak s oběma zatočí, abych to řekl trošku ohleduplně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jak se hledá tedy šéf úřednické vlády? Seznam se udělá vysoce postavených úředníků, potom se z toho vyškrtává a zůstane Jan Fischer?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Tohle já nedovedu posoudit, tolik jsem zase k tý politice jaksi nepřičuchl, ale řekl bych, že takoví lidi se u nás jaksi, takové lidi u nás není třeba hledat mikroskopem, takových je spousta a fakt je, že si vybrali poměrně šikovně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A z toho, jak zatím Jana Fischera sledujete ten týden, co je ve funkci, jak na vás působí?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Tak na mě působí tak, že rozhodně si tu vládu bude vybírat sám, pokud náhodou mu některého toho ministra nebude vetovat Klaus nebo Topolánek nebo Paroubek.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, takže jinými slovy říkáte, že vlastně si sám nebude vybírat vůbec nic, že to co mu dnes donesli, nebo respektive i včera večer šéf ČSSD Jiří Paroubek, tak jména, že to jsou lidé, kteří v té vládě budou?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Možná že si třeba ministra životního prostředí vybere, to já nevím. Třeba jednoho si vybrat může, ale obávám se, že prostě jeho akční radius je v téhle věci velmi slabý, což je dáno jeho a politickým postavením. Člověk si nesmí představovat, že když je někdo úředník, tak si může dovolit všechno. To tak není, jako aby si člověk mohl dovolit všechno, tak musí být politik s politickým begroundem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To znamená, že premiér Fischer si bez konzultace s Mirkem Topolánkem nebo Jiřím Paroubkem nebude moci dovolit v době svého vládnutí vůbec nic?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Jako mám obavu, že prostě toho bude velmi málo, co si bude moci dovolit a že úplně nejlepší by bylo, kdyby si nedovolil vůbec nic, protože aspoň nic nezkazí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy se obáváte toho, že může něco zkazit?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Jako vláda, která má takhle strašně slabý politický mandát bez ohledu na to, kolik schopní nebo neschopní jsou ti lidi, já nepochybuji prostě o schopnostech, o formálních schopnostech pana Fischera. Ale ta vláda má příležitost toho hrozně moc zkazit, ale hodně kloudnýho udělat, to plyne prostě z povahy tý politický podpory její.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi ještě, pro kterou stranu je to vlastně ta situace politická, která teď je, pro kterou je výhodná, pro kterou naopak nevýhodná? Dá se to takhle říct? Komu to uškodí a komu nikoliv?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
To se dá hrozně těžko říct, protože ta vláda byla sestavovaná tak, aby to, pokud možno neuškodilo žádnému silnému protagonistovi, to znamená, ani ČSSD ani ODS. A kdo bude tahat za kratší konec provázku, to se ukáže až prostě toho na tom začátku října. Já si to netroufnu tohle to jaksi předem odhadnout, to je jakási hra, která bude probíhat a její výsledek uvidíme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy jste člověk, který podepsal Chartu 77, bojoval jste proti komunistickému režimu. Vadí vám, že je premiérem bývalý komunista? Protože Jan Fischer byl ve straně 9 let?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Mně to upřímně řečeno trošku vadí. Víte, já nepodezírám pana Fischera, že byl přesvědčený komunista a že by věřil, že všechno pochází z hmoty a že by věřil ve /nesrozumitelné/, to jistě ne. Ale bohužel prostě vstoupil do organizace, která jednak byla převodní pákou ruského imperialismu u nás a každý to musel vidět v tom roce 1918, kdo nebyl jaksi úplně mimo. A nevstoupil tam samozřejmě pro to, že by chtěl sloužit Rusům, ani náhodou, ale proto, že členství v tý organizaci umožňovalo dělat trošku rychlejší kariéru, než když by v tý organizaci nebyl. A jaksi dosáhnout víc o trošku víc než čemu odpovídali jeho možnosti a schopnosti. Tohle já mám všem lidem, ne panu Fischerovi osobně jedinýmu, ale všem lidem, který do tý strany vlezli, za zlý. A myslím si, že se člověk tenkrát bez toho mohl obejít a neumřel by hlady.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A mělo by to znamenat, že takový člověk by neměl být v takové funkci, myslím, ve funkci premiéra, z vašeho pohledu?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Z mýho osobního pohledu já to nesu nelibě, tak si to troufnu říct. Nenesl jsem nelibě, když pan Fischer byl tedy ředitelem toho statistickýho úřadu, ale jako premiér týhle tý země mě to tak trošku zaráží.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A z toho, jak vy znáte Václava Klause a vy znáte Václava Klause spoustu let. Jak už jsem říkala, pracoval jste pro něj jako šéf poradců, znáte se v podstatě od šedesátých let, Václavu Klausovi nevadí, když jmenuje do takové funkce bývalého komunistu z toho, jak vy ho znáte?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
To je těžko říct, Václav Klaus je v těchhle těch věcech trošku větší pragmatik, než by být měl. Já bych mu nevyčítal, že prostě si vybral do vlády třeba Jana Stráského, který do tý partaje vlezl někdy v roce 1964 a v roce 1969 vystoupil, načež ho vyhodili, protože /nesrozumitelné/ to něco úplně jiného, než když někdo do tý strany vstoupil za normalizace. Ale zdá se mi, že Václav Klaus v těchhle těch věcech byl trošku moc pragmatický. Obávám se, že ta míra pragmatismu Václava Klause ale vůbec celý český politiky od tý doby hrozně vzrostla, protože, když se člověk podívá na první dvě Klausovy vlády, tam zase těch komunistů nebylo tolik, nebo exkomunistů a těch normalizačních komunistů také ne, to se ta tolerance politiků a v důsledku toho veřejnosti, jak to má mít člověk veřejnosti za zlý, když těm politikům a lidem, kteří vytvářejí veřejné mínění, je to fuk? Tahle ta tolerance strašně vzrostla a to mě děsí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Když vidíte ty návrhy na ministry, tak třeba u ODS je to na ministerstvu obrany současný náměstek resortu, je to stejné u ministerstva dopravy, finance zase má řídit ředitel správy majetku toho ministerstva i sociální demokraté mají ve svých nominacích dva současné náměstky. Co to znamená? Že se sahá po lidech, kteří dobře znají resorty?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Václav Klaus řekl trošku zlomyslně, že prostě je to vláda náměstků, kteří prostě mají ambice být ministry. Já bych tak daleko nešel. Tohle to mi zase od Václava Klause nepřipadá úplně od věci. Ale ono je to pochopitelné. Tam musí sedět lidi, kteří nějakým způsobem budou schopni toho půlroku prostě zajistit formální chod toho úřadu. Ale představa, že by s tímhle tím mandátem za těch půlroku tam něco kloudnýho udělali, ta je nesmyslná. Jediná naděje je, že nic nezvořou a ta naděje u těch úředníků, kteří prostě se v tom ministerstvu vyznají, znají ty jeho prostě vnitřnosti, ty jeho střeva, tak ta naděje určitá tady je.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To znamená, dokončí předsednictví ta vláda, udělá rozpočet, dovede zemi k předčasným volbám a to bude všechno, co tak udělají?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Ano, ano. S tím rozpočtem to chci vidět.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Proč? Máte obavy, že se to nepovede?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já mám obavy, že na tom se to může velmi výrazně zadrhnout, protože ten rozpočet na příští rok je strašně důležitý.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A když je vidíte a čtete ta jména, tak jsou tam i poměrně známá jména Jan Kohout, Martin Pecina, Štefan Füle, Miroslava Kopicová. Překvapilo vás osobně nějaké jméno z těch návrhů, že byste si třeba řekl: Tak ten člověk opravdu nepatří do vlády. Jak na toho mohli přijít?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Tak v tomhle tom směru ne. Oni to nejsou takoví lidé, kteří by vzbuzovali velké emoce. Což je možná dobře.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to říká politolog Bohumil Doležal ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak hodnotí situaci uvnitř rozhádané KDUČSL? Hned se to dozvíme. Ono se až do včerejška spekulovalo o tom, že by v té nové vládě mohl zůstat lidovecký ministr financí Miroslav Kalousek. Dokonce se pro něj vyslovil i prezident Václav Klaus. Je to opravdu tak skvělý ministr podle vás?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Tak já jsem týhle tý zprávě také naletěl včera. Já si myslím, že Kalousek patřil k oporám Topolánkovy vlády a že je to velmi prostě šikovný a schopný manažer. To je jedna věc. Na druhé straně jako setrvání v té vládě, on by se tam vyjímal hrozně. Toto by bylo hrozně křiklavý, kdyby tam prostě zůstal mezi těmi náměstky prostě sedět jeden Topolánkův ministr. To jaksi je technicky nemožný.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale kvůli tomu rozpočtu možná by to bylo dobře, ne?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
To asi jo, jenomže nezapomeňte, že Paroubek v něm vždycky bude vidět ministra Topolánkovy vlády, čili ono by to bylo dobře kvůli rozpočtu pro Topolánka a nebylo by to dobře pro Paroubka. Tam je takový problém.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Proč má podle vás Václav Klaus tak v oblibě zrovna Miroslava Kalouska, když řekl v Mladé frontě: "Já bych mu svou důvěru dal. Věřím, že on ekonomiku udrží v pořádku?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Tak Kalousek po dlouhou dobu patřil k tomu křídlu KDUČSL, které chtělo prostě loajální spolupracovat s ODS, dokud ho ODS potom v roce 2006 v létě nepodtrhla. To je jedna věc. Druhá věc je, pan Kalousek byl jednoznačně pro zvolení Klause prezidentem a to Klaus jako nezapomíná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Navíc Miroslav Kalousek a dalších pět poslanců i přes odpor svého stranického vedení chtějí podpořit tu Fischerovu vládu ve sněmovně. Jsou oni konstruktivní poslanci anebo jsou to přeběhlíci, jak je začínají nazvat lidé jako Jiří Čunek a jemu podobní?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já si v tuto chvíli nedovedu představit nic jiného, než že ta vláda ti bude a kdo ji podpoří, tak prostě projeví svobodu, která je poznanou nutností. V tomhle případě já nevím, co si pan Čunek představuje. Protože to, co dělá pan Čunek, je čistě prostě vypočítaný na to, aby se odrazil od všeobecnýho konsensu, aby si voliči všimli: Helejte, na toho nesmíme zapomenout, až půjdeme v říjnu k volbám. V tom není kus politický racionality, v tom není ani ň. Čili pan Čunek se nemá co zlobit na pana Kalouska.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Lidovci budou mít na konci května sjezd. Myslíte si, že ta strana v případě, že vyhraje Jiří Čunek, že se rozpadne, že třeba Miroslav Kalousek a lidé kolem něj stranu opustí, založí případně nějakou novou stranu? I o tom se hodně v posledních dnech mluví a spekuluje?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Tohle je velmi těžké odhadnout. Já jsem naprosto přesvědčeno tom, že pan Čunek je velký neštěstí pro tu partaj a že pokud v těch volbách vyhraje, tak ji velmi krátce dovede pod tu pětiprocentní hranici. Nevím, jestli v těchto nadcházejících volbách nebo až v těch příštích, ale v každém případě ano. Pan Čunek je hrozný neštěstí a jeho otcem duchovní je Mirek Topolánek, který prostě se rozhodl absurdně v roce 2006 se vykašlal na Kalouska, čímž vyvolá revoluci v KDUČSL, jejímž prostě plodem byl potom jaksi pan Čunek, coby předseda té strany.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A nebylo to obráceně, když Kalousek naopak začal jednat s ČSSD?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Jo, ale Kalouskovi nic jinýho nezbylo v tý situaci. On postavil svou celou politickou linii na spolupráci s ODS. ODS potvrdila bezprostředně po volbách, že ta koalice, trojkoalice se zelenými a s KDUČSL je pevná a pak se zničehonic prostě na tý svý partnery vykašlala a začala jednat s Paroubkem což byla prostě sebevražda. A jako mně se to moc nelíbí, co ten Kalousek udělal? Na druhý straně, co on měl dělat, a strašlivou cenu, strašlivá cena, kterou za to zaplatil Topolánek, byl prostě zrod fenoménu Čunek, který mu visel na krku prostě jako fretka, který musel sáhnout ke krokům, které vzbudily jaksi oprávněnou nespokojenost v ČSSD po tom během toho prostě případu Čunek a nakonec jaksi se k němu pan Čunek nějak zvlášť loajálně nezachoval.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká politolog Bohumil Doležal ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Já už jsem říkala, že vy jste byl také politik v letech 1990 až 1992 jste byl poslancem Federálního shromáždění, zvolen jste byl za Občanské fórum. Vás nelákalo pokračovat v kariéře politika?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já bych tohle to chtěl říct. Podívejte se, já jsem dlouho byl činný v Demokratický iniciativě, to byla taková nezávislá iniciativa, která existovala paralelně s Chartou a tady s tím měla trošku jiný představy. Stali jsme se nezávislou politickou stranou. Nicméně prohlásili jsme se za ní týden před vítězným listopadem, takže nás nestačili zavřít komunisti. Pak nám nezbylo nic jinýho než vstoupit do Občanského fóra. Já jsem nikdy prostě na dráhu politika jaksi nějak cíleně jsem o to neusiloval. Mně chyběli některé základní schopnosti. Já jsem prostě manažer, pokud jde o manažerství, tak mé schopnosti jsou nulový, já umím psát. To je moje profese. Nicméně tenkrát byla taková doba, že jsem měl dojem, že člověk musí něco takovýho dělat a po dvou letech už jsem ten dojem neměl, tak jsem se na to vykašlal.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy jste potom přestoupil také do ODS. V roce 1992 a následující rok jste potom pracoval jako šéf poradců pro Václava Klause. Vy dokonce na svých webových stránkách uvádíte, že v roce 1994 jste byl vyloučen z ODS, protože jste neplatil stranické příspěvky. Přestal jste platit schválně anebo vám začala vadit ODS?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Mně začala vadit ODS, ale ty příspěvky jsem neplatil nikdy. Protože když jsem byl u Klause, tak jsem tam měl takovou strašnou spoustu práce, že jsem neměl čas si to vyřídit tady na Praze 2 na obvodní organizaci, a pak mě ta partaj jako dvakrát tak moc nezajímala. Oni na to přišli, že mě vyloučili až teprve tenkrát, když jsem tehdy protestoval proti tomu způsobu, jakým naložili s denním Telegrafem, jak tam odsud vyhodili šéfredaktora Šafrána. To bylo takový zvláštní. Měli pravdu, já jsem neplatil příspěvky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A rozešel jste se s Václavem Klausem v dobrém nebo ve zlém?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já když jsem odcházel od Klause, tak jsme se rozešli relativně v dobrém. On měl pochopení pro to moje rozhodnutí. Pak když došlo k tomu konfliktu ohledně toho Denního Telegrafu, tak se ty vztahy velmi vyostřily.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A teď jsou ty vztahy jaké?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Teď jsou nulový, prosím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Kdy jste se naposledy potkali a pobavili se spolu?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Naposledy jsme se potkali na nějaké recepci na britském velvyslanectví, kde se se mnou hádal Steigerwald a Klaus šel kolem a říkal: Ty se s ním ještě bavíš?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říkal Steigerwaldovi, že se ještě baví, že vás ani nepozdravil?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
To bych mu možná křivdil, možná že my řekl něco takovýho.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
On tu vaši politickou dráhu vám občas vyčítával Miloš Zeman, když jste třeba řekl něco, s čím on nesouhlasil, tak o vás mluvil jako o zkrachovalém politikovi. Cítil jste se vy jako zkrachovalý politik?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Jako kdybych to srovnal s kariérou Miloše Zemana, tak jsem jistě zkrachovalý politik, protože jsem se nestal ministerským předsedou. Mělo to tu nevýhodu, že jsem nemusel odjet na Vysočinu, kdy po dvou nebo po čtyřech letech prostě toho, co bych tady provozoval jako ministerský předseda a v podstatě, helejte, já toho nelituju, že jsem z tý politiky odešel. Já jsem tenkrát jako mnoho lidí po listopadu měl dojem, že prostě teď je třeba něco takovýho dělat, i když člověk za to dvakrát moc nemá a když jsem zjistil, že taková doba už není a že jsou tady lidi, kteří na to mají, tak jsem to zabalil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A pokud jde o Miloše Zemana, vy jste několikrát potom zmiňoval i v posledních letech, že on samozřejmě pořád usiluje o ten návrat do politiky. Řekl jste, že se třese na návrat do politiky jako "řeznický hafan na věnec buřtů", také jeden z vašich citátů. Myslíte, že to platí pořád, že se chce vrátit do politiky?

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Já si myslím, že do určité míry ano. V poslední době se mi zdálo, že realisticky nahlíží, že už to asi nepůjde.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to byl politolog Bohumil Doležal, děkuji za návštěvu. Na shledanou.

Bohumil DOLEŽAL, politolog:
Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.