Během loňského sčítání lidu uvedlo romštinu jako svůj mateřský jazyk více jak 100 tisíc slovenských Romů

14. duben 2022

K romské národnosti se v ČR při loňském sčítání lidu přihlásilo o 65 procent více než před 10 lety. Na Slovensku to naopak bylo jen 67 179 občanů, i když se zde počet Romů dlouhodobě odhaduje na 450 tisíc. Více mluvčí slovenského sčítání lidu Jasmina Stauder.

„Během sčítání lidí, domů a bytů za rok 2021 uvedlo romskou národnost 67 179 obyvatel, což je zhruba 1.23 procenta obyvatel Slovenska. Z tohoto počtu 25 563 obyvatel uvedlo kromě romské národnosti ještě jinou další. Tzn., že počet obyvatel, kteří se přihlásili pouze k romské národnosti je 41 616.”

Možnost uvést romskou národnost v kombinaci s jinou využilo více jak 25 tisíc lidí.

„Co se týče kombinací národností, největší zastoupení k romské měla slovenská (19 031 obyvatel) a maďarská (3 592 obyvatel) národnost.”

Podle údajů slovenského statistického úřadu jsou mezi obyvateli Slovenska zastoupeny také všechny stupně vzdělání.

„Statistický úřad Slovenské republiky zatím nemá zpracované všechny rozšířené výsledky, nemohu tedy poskytnout informaci jak je to s nárůstem nebo poklesem vzdělání v rámci obyvatelstva, které si uvedlo romskou národnost. Co se ale týče vzdělání všeobecně, zaznamenal statistický úřad během sčítání v roce 2021 nárůst obyvatel, kteří uvedli v otázce nejvyššího dosaženého vzdělání odpověď buď základní nebo vysokoškolské.

K základnímu se během sčítání z roku 2011 přihlásilo 14,98 % obyvatel Slovenska. Během loňského sčítání došlo k mírnému nárůstu na 16, 97%. K vysokoškolskému vzdělání se v roce 2021 18.38% obyvatel, což představuje o 4,53% více než při sčítání v roce 2011, kdy to bylo 13.85% obyvatel Slovenské republiky.”

Romský jazyk jako mateřštinu uvedlo více jak 100 tisíc lidí.

„Statistický úřad Slovenské republiky během sčítání v roce 2021 nezjišťoval od obyvatel Slovenska odpověď na otázku o druhém mateřském jazyce, zajímal nás jen jeden. Romský jazyk, jako svůj mateřský, uvedlo 100 526 obyvatel Slovenska.”

Spustit audio

Související