Během sčítání lidí na Slovensku bude možné vybrat až dvě národnosti. Kolik lidí se přihlásí ke svému romství?

6. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Formulář sčítání lidu (ilustrační foto)

Na Slovensku se letos od 15. února do 31. března uskuteční sčítání obyvatel, domů a bytů. Po deseti letech sčítání přinese komplexní pohled na to, jak se Slovensko a jeho obyvatelé změnili. Získané informace poslouží jako podklad a východisko pro správné pochopení fungování společnosti, plánování nové infrastruktury, ale i prognózovaní jejího dalšího vývoje. Očekává se i to, kolik lidí se přihlásí k romské populaci.

Na Slovensku žije přibližně čtyřikrát více Romů, než kolik se jich k romské národnosti hlásí při sčítání obyvatelstva. Při posledním sčítání před deseti lety se k romské národnosti přihlásilo jen 106 tisíc lidí. Více zakladatelka neziskové organizace EDUMA Janette Motlová:

„Romů na Slovensku není jen 100 tisíc. I podle kvalifikovaných odhadů jsou odhady jen přibližné. Nikdo neobchází a neptá se lidí, jestli se cítí být Romy. Tu možnost vyjádřit se teď přináší sčítání.“

Ve sčítacím formuláři bude letos možné vybrat až dvě národnosti – hlavní a vedlejší.

„Doteď jsem si při sčítání musela vybrat jen jednu národnost.“

Může být občan Rom a současně i Slovák? Jaké je to být Romem na Slovensku? Tyto otázky si budou pravděpodobně klást mnozí Romové, kteří budou uvažovat nad tím, co vyplní při sčítání do kolonky národnost. S osvětou přišla právě nezisková organizace EDUMA. Pokračuje její mluvčí Veronika Vanochová:

„Vědomě jsme se pustili do projektu, kterým se snažíme podpořit romskou identitu při nadcházejícím sčítání obyvatelstva. V minulosti bylo možné přihlásit se vždy jen k jedné národnosti. Mnoho Romů z různých důvodů k romské národnosti nehlásilo.“

Nově se budou lidé sčítat výhradně elektronicky

„Pokud by Romové měli problém s připojením na internet, vždy jim s tím může pomoci asistent na místním obecním úřadě či by do osad měli zajít sčítací komisaři, kteří budou chodit pomáhat k lidem domů.“

Povinnost sčítat se mají všichni obyvatelé Slovenské republiky. Předseda Statistického úřadu Slovenské republiky Alexander Ballek:

„Půjde o integrované sčítání, tzn., že bude založené na práci s mnoha zdroji, nejen s údaji od obyvatel.“

Údaje bude statistický úřad získávat například i z registru obyvatel, informačních systémů sociální pojišťovny či ministerstva školství. Romská menšina na Slovensku potřebuje více pozornosti a adresných řešení na to, aby kdokoliv mohl přesněji plánovat a realisticky odhadnout rozsah potřebných opatření. Je nevyhnutelné zjistit, kolik Romů doopravdy na Slovensku žije. Opět Janette Motlová:

„Nejde o data, která by se nám měla zapsat do občanky, nebo která půjdou do zdravotní evidence. Jde o data vypovídající o populaci Slovenska.“

Pokud by se Romové ve velkém začali během sčítání hlásit k romské populaci, mělo by to i praktické pozitivní dopady pro romskou komunitu. Například více peněz ze státního rozpočtu a více podpory pro řešení problémů, jako je nezaměstnanost Romů, podpora kultury či národnostního vysílání.

Spustit audio