27. ledna 1945 byl osvobozen koncentrační a vyhlazovací tábor v polské Osvětimi

27. leden 2020

Již 75 let uplynulo od osvobození osvětimského tábora smrti. Událost, která ukončila největší zločin proti lidskosti v dějinách Evropy, připomíná Šimon Krbec z Centra studií genocid Terezín.

27. leden byl před 15 lety Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu, a to na základě rezoluce, která reagovala na tuto událost a která zároveň vyjádřila politování a nesouhlas s veškerými možnými formami popírání holokaustu jako historické události.”

Koho se tento památný den týká?

V rezoluci OSN je výslovně zmíněno, že tento den je památkou na oběti z řad židovského obyvatelstva - konkrétně uvádí třetinu židovské populace světa - a dalších minorit nebo menšin. Tedy netýká se pouze židovských obětí holokaustu, ale i romských obětí a dalších národů a skupin obyvatel, například homosexuálů.”

Čtěte také

Jak je vůbec možné, že jsou v Evropě i po 75 letech od konce druhé světové války stále popírači holokaustu?

Během holokaustu podle dostupných zdrojů a dokladů zahynulo přibližně šest milionů Židů. Památný den byl vybrán symbolicky, protože vyhlazovací tábor v Osvětimi byl největším z vyhlazovacích táborů a je tedy symbolem holokaustu. V komplexu, který netvořila jen Osvětim-Březinka, ale i původní tábor Osvětim I. a další pobočné tábory, došlo k likvidaci, perzekuci a dalším zločinům proti lidskosti. Konalo se tak vůči velkému spektru skupin obyvatel a menšin obecně. Prvními lidmi v Osvětimi byli sovětští váleční zajatci, příslušníci Rudé armády. Táborový komplex zahrnoval i část pro Romy a pro další menšiny. Z těchto důvodů byl 27. leden, den osvobození tohoto tábora, vybrán jako symbol památky obětí holokaustu.”

Když Sovětská armáda osvobodila Auschwitz-Birkenau, kolik lidí v táboře přežilo?

Přibližně 7000.”

Říká se, že ti kteří přežili, museli absolvovat pochody smrti…

Konec celého komplexu byl samozřejmě dán postupem Rudé armády a jejím přibližováním se k Berlínu. Vedení tábor na poslední chvíli vyklidilo - demontovalo se například vybavení plynových komor a jeho součásti byly přesunuty do centra Říše. Čili i v poslední fázi války se počítalo s tím, že holokaust bude pokračovat. Většina těch, kteří byli ještě v Osvětimi naživu, byla deportována prostřednictvím takzvaných pochodu smrti - většina tyto pochody nepřežila.

autor: Jan Berousek
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...