Zlepšení financování české kultury by bylo prospěšné pro všechny občany i společnost, myslí si pravděpodobný budoucí ministr

Kdy se budou moci noví ministři ujmout své práce? Jaké postavení bude mít ve vládním týmu ministr kultury? A jak pomůže organizátorům kulturních akcí, kterým v době pandemie ubývá publikum? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je pravděpodobný budoucí ministr kultura Martin Baxa z ODS.

Všichni se po léta zaklínají procentem hrubého domácího produktu pro kulturu. Proč ale zrovna to jedno procento?

Kdyby to bylo jedno procento HDP, tak by to bylo úžasné. Ta debata se ale vede o jednom procentu výdajů státního rozpočtu. To je velmi podstatné. To číslo se poprvé objevilo v jednom z vládních dokumentů v roce 1999 a pořád se ho nepodařilo naplnit. V našem programovém dokumentu, který se přetaví do programového prohlášení, máme napsáno, že budeme k tomu jednomu procentu směřovat. Možná to zní málo ambiciózně, ale vláda Petra Fialy (ODS) nastupuje v jedné z nejhorších ekonomických situací po roce 1989.

Rozvrat veřejných financí za vlády Andreje Babiše (hnutí ANO) nás postavil do velmi těžké situace a vláda bude před nelehkým úkolem připravit konsolidovanější rozpočet na příští rok a postupně dávat dohromady státní finance. Proto je naše ambice směřovat k jednomu procentu. Jsem přesvědčen, že je to správný cíl, kultuře by to velmi prospělo. Budu o to usilovat a aktivně přesvědčovat kolegy ve vládě, že zlepšení financování české kultury je prospěšné pro všechny občany i společnost České republiky.

Čtěte také

Chcete prosadit vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu. To má být další cesta, jak financovat kulturu?

Už to funguje, prosadil ho můj stranický kolega poslanec Jan Bauer jako covidové opatření. Jedná se o novelu zákona o dani z příjmů, které umožňuje donátorům větší odečet z daňového základu. Chci vést debatu s kolegy ve vládě o tom, zda toto opatření nerozšířit i dále jako trvalejší nástroj podpory kultury. Toto opatření směřovalo především k zajištění podpory v sociálních službách. 

Podpora kultury z jiných než veřejných zdrojů je pole, na kterém se toho má v Česku ještě hodně co odehrát. Rád bych k tomu přispěl. Dnes již existují úspěšné formy firemního nebo soukromého sponzoringu kultury. Já se budu snažit veřejně presentovat to, že je správné podporovat kulturní aktivity a že to může být pro donátory i zdroj hrdosti.

Koalice chce také připravit zákon o veřejných kulturních institucích. Můžete to vysvětlit?

Je to obdobné téma jako jedno procento financování kultury. Hodně se o něm mluví, ale ještě se ho nepodařilo naplnit. Je to nástroj, který vedle stávající formy příspěvkových organizací, by umožnil několik věcí – dlouhodobější financování, což je téma, které velmi trápí velká divadla.

Umožňuje také transparentnější řízení těchto institucí a především by veřejné kulturní instituce mohly umožnit spojení různých typů zakladatelů. V Česku ty účinné nástroje pro takové vícezdrojové financování a zakládání společností nejsou. Máme přímo v programovém dokumentu to, že takový zákon připravíme a budu usilovat o to, aby byl přijat a umožnil institucím dobrovolně se takto transformovat.

autoři: Vladimír Kroc , vla
Spustit audio