Židovské a muslimské modlitby k Abrahámovi dělí neprůstřelné sklo

19. duben 2010
Zblízka

Biblický praotec Abrahám a jeho žena Sára jsou pohřbeni v palestinském Hebronu a k jejich sarkofágům každoročně směřují statisíce židovských, muslimských i křesťanských poutníků. Jenže hrobky patriarchů nejsou pouze místem modlitby, ale také tvrdého souboje židovských a muslimských radikálů. Do svatostánku na horké půdě jsem se vypravil. Nejprve do židovské, pak do muslimské části starobylé budovy.

„Tohle je místo posledního odpočinku našich prapředků Abraháma a jeho ženy Sáry, Izáka a Rebeky, Jákoba a Ley. To jsou zakladatelé židovské víry. Po tisíce let se tady Židé modlí k Bohu, i kvůli svým každodenním starostem,“ uvedl ultraortodoxní žid Chaim Goldfarb, který přijel až z amerického Ohia.

Právě se modlil u hrobky Ley a pak přešel k samotnému Abrahámovi. Odsud je možné skrz dvoje mříže a neprůstřelné sklo vidět do místnosti, kde se modlí muslimové. Jen Abrahámovi říkají Ibráhím.

Pohled od synagogy na palestinský Hebron

„Je bezvýchodné, když dvě velká náboženství takto bojují o stejnou věc. Před chvílí jsem koukal skrz to okno. V jednu chvíli jsem se setkal očima s mým vrstevníkem, muslimským klukem. Je zvláštní, že se tu můžeme potkat jen takhle. Na druhou stranu si však myslím, že to je naše místo. Ať sem klidně chodí i muslimové a křesťané. Ale tohle místo samozřejmě patří židovskému národu,“ říká Chaim.

Hebron je největší palestinské město. Žije tu ovšem i několik tisíc židovských osadníků. Patří k nim rovněž bývalý poslanec za radikální židovské nacionalisty Eljakim Ha'ecni. Ten popisuje význam sporného místa s biblí v ruce. „Tady se píše, že Sára zemřela v Hebronu. Abrahám, který sem přišel z Mezopotámie, se proto rozhodl koupit tady pro svou rodinu pozemek na pohřbívání. Aby už nebyl cizí člověk, ale aby tu něco vlastnil. A tak si koupil jeskyni Machpela. Přesně na konci tohoto pole, za těmi kameny, kde je dnes budova,“ argumentuje Ha'ecni, proč toto místo patří Židům.

Hrobka Abraháma s neprůstřelným sklem

Náhle však musí čelit otázce zvídavého Izraelce, který se ptá, jak může osadnický vůdce tohle všechno s jistotou tvrdit, když bible byla sepsána možná až tisíc let po těchto událostech. „Nevím, kdy to bylo napsané, to není moje profese. Já jsem právník. Vím, co jsem přečetl, a nechci se pouštět do náboženských diskuzí,“ odpovídá.

Židovský osadník se modlí v Hebronu

Jako člověk označující se za křesťana mám to štěstí, že se mohu podívat nejen do židovské, ale i do muslimské části. „Židé nesmějí vstupovat do muslimské části. Muslimové zas nemohou do židovské, taková je dohoda,“ říká hlídkující seržant. U návštěvníků to někdy vyvolává zlou krev. Důvody opatření jsou však jasné - před 16 lety pronikl do mešity židovský terorista a samopalem postřílel tři desítky modlících se muslimů.

I proto je u Abrahámovy hrobky neprůstřelné sklo, u kterého se zrovna modlí výprava Britů pákistánského původu. Muslimskou část areálu spravuje islámská nadace, neboli Waqf. Její šéf Zajd al-Dža'barí protestuje proti tomu, že Izrael nedávno objekt zařadil na svůj seznam národního kulturního dědictví, ačkoli Hebron neleží v Izraeli, ale na okupovaných územích. „Židovské národní dědictví nemá s muslimskou Ibráhímovou mešitou nic společného,“ stěžuje si.

Bezpečnostní kontrola návštěvníků

A jak to vypadá se smířlivostí muslimů? Jak se dívají na skutečnost, že se u Abraháma modlí také židé? „Toto je celé Ibráhímova mešita. Čistě muslimské posvátné místo. Nikdo jiný nemá právo se tady modlit. Židé nemají co dělat ani ve starém městě, ani v osadě Kirjat Arba,“ prohlašuje jeden z nich.


Zvětšit mapu: hrobka patriarchů v Hebronu
Spustit audio