Zbyněk Frolík, člen vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace

Vědecké naděje utíkají kvůli penězům do zahraničí, Akademie věd se bojí propouštění stovek lidí, není prý ani jisté, zda se podaří dokončit prestižní vědecká centra jako BIOCEV nebo ELI. Podaří se obrátit tento vývoj vzdor ekonomické krizi? A zasahuje i do rozdělování peněz na vědu korupce? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal úspěšný podnikatel a člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace Zbyněk Frolík. Vítejte u nás.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Dobré odpoledne.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
K hlavnímu tématu té naší debaty se dnes budeme dostávat přes dotazy posluchačů, protože nakonec mohou odpovědi s penězi na vědu celkem souviset. Vybrala jsem zatím dva nejzajímavější. Posluchač Petr Nepohoda vám na Facebooku píše, cituji: "Neberu panu Frolíkovi, že je úspěšný podnikatel, ovšem, proč je členem vládní rady pro vědu, výzkum a inovace člověk, který svoji firmu přestěhoval do Nizozemska? Přijde mi to zvláštní, proč o rozdělování peněz rozhoduje člověk, který zde neplatí daně?"

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Myslím si, že to není úplně korektní tak, jak to bylo řečeno, protože převážná většina ekonomických činností se vykonává v České republice a zhruba 95 % toho daňového výnosu se samozřejmě také realizuje v České republice, protože tady vyrábíme, máme tady zaměstnance. Ten náš hap nebo holding v Holandsku slouží k trošku jiným účelům, především k tomu, abychom odtamtud řídili celou skupinu i včetně našich podniků v zahraničí v Německu a jinde, protože chcem začas jít na burzu a chceme mít nějakou adresu, které ti potenciální investoři budou věřit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A je ta burza jediným důvodem úniku do zahraničí?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak jedna věc je burza nebo image, druhou věcí je samozřejmě také kvalitní institucionální prostředí, které je v Holandsku, stabilní právní prostředí, lepší vymahatelnost práva i v zahraničí z titulu kvalitních smluv o /nesrozumitelné/, ale i o zmaření potencionální zahraniční investice.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli toto vše vy v českém právním prostředí postrádáte?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak už jsem se několikrát vyjádřil, že naše právní prostředí je poměrně flexibilní, neustále ve vývoji, a to se nám tak trošku nelíbí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Můžete to upřesnit, co konkrétně vám tady jako investorovi nejvíc vadí?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že investor v České republice není špatné, že je to i pro zahraničí výhodné. Z hlediska našeho byznysu, kdy se my pohybujeme v oblasti nemocniční péče a sociální péče, máme největší zákazníky v západní Evropě. My v České republice realizujem pouze 5 % našeho byznysu, a tudíž je pro ně i zajímavější, aby to naše sídlo bylo někde jim blíž. Je to pro ně více důvěryhodné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy se pěkně obratně vyhýbáte tomu vysvětlování právní nejistoty, ale mě to opravdu zajímá, proč velká úspěšná původně ryze česká firma se po nějakých 20 letech, tuším, sebere a prostě zabalí to a stěhuje do Nizozemí?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Jak jsem řekl, byly ty důvody dva, jednak, že my jsme kupovali několik zahraničních společností.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vstup na burzu, chápu.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
A druhá věc je, že i ty solární záležitosti, kterou jsem jmenoval, v nás vzbudili a v mých společnících určitý zmatek, že se tady, když se něco pokazí politicky, tak se to zase politicky napravuje, což může mít pro ty investice dost neblahý následek a z tohohle pohledu ty zahraniční investoři mají v České republice v podstatě větší výhodu, než čeští investoři, kteří podléhají samozřejmě jenom českému právu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže mi říkáte, že pro zahraniční investory je Česká republika místem, kde se právní prostředí upravuje na politickou objednávku?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak takhle bych to úplně tvrdě neřekl, na druhou stranu některé signály nejsou úplně pozitivní. Na druhou stranu musím říct, že v některých jižních státech jako je Itálie nebo Španělsko, jsme narazili na podobné problémy.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To pro nás asi není dobré srovnání, nicméně může tento obraz právní nejistoty být i za problémy třeba s hledáním zahraničních partnerů, kteří by měli platit například polovinu celého provozu vědeckého centra s nejsilnějším laserem světa ELI v Dolních Břežanech, jak o tom píší třeba Hospodářské noviny?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já nejsem odborníkem zrovna na velké infrastruktury, do kterých patří ELI. Nicméně trošku vím, jak ten projekt probíhá a není to nic jednoduchého, protože se jedná o miliardovou záležitost nebo několikamiliardovou záležitost. Takovýto projekt, který je do jisté míry unikátní ve střední Evropě, samozřejmě vyžaduje nejen velké stavební investice, ale velmi kvalitní pracovní sílu, částečně tady je, ale částečně bude pravděpodobně muset být importována, no, a je otázka, jak ty, ten celý projekt nakonec se bude vyvíjet, protože zatím se ukazuje, že jak ta stavební připravenost, tak otázky aplikace nového zákona o veřejných zakázkách, tak dostatek pracovní síly bude včas, dostatek pracovní síly včas a potom i fungování celého toho zařízení ve svých začátcích, to znamená, jeho udržitelnost, že bude vyžadovat v podstatě větší finanční prostředky, než se předpokládalo, a myslím si, že je na čase, aby se to zrevidovalo, aby pan premiér nařídil nějakou kontrolu, abychom potom nebyli překvapeni, že budeme muset vynakládat mnohem více prostředků, než jsme původně předpokládali.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co by měl premiér konkrétně kontrolovat? Kde to skřípe?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že by měl zkontrolovat nějakým auditem opravdu přesnou nebo připravenost těchto projektů, protože i ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A teď mluvíte nejenom o tedy ELI, ale třeba i tom BIOCEVu a dalších ...

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Ano, ono jich je celkem 6.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Centra excelence, všechna centra excelence.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Jsou velké infrastruktury, těch je 6, pak jsou regionální menší centra excelence, tam ten problém nevidím jako takový. U těch větších infrastruktur vidíme, že 4 jsou poměrně dobře připraveny, aspoň to tak bylo před radou prezentováno, to jsou ty brněnská, ostravské centrum vypadá dobře nebo z hlediska té prezence. U toho BIOCEVu a u toho ELI se zdá, že tam problémy mohou nastat. Já neříkám, že tam existují, oni říkají, že všechno bude dobré, že všechno dohoní, nicméně zatím to ten dojem nevyvolává, čili by bylo dobré, aby se to zkontrolovalo, aby se nakonec zjistilo také, že opravdu nedojde k problému, abysme za 3 roky neříkali, oni za to ta rada může, protože to měla říct, že tam ten problém už tehdy viděli.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To znamená, že teď mluvíte za celou radu, která se chystá vyzvat premiéra, aby zadal audit?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já jsem, jako rada toto jako jednotný celek neřekla, ale tak, jak se bavím s jednotlivými členy rady, tak tato obava je u většiny těch členů rady.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A abyste tedy byli krytí, že tedy rada něco neřekla, vyzvete premiéra, aby si zadal ten audit?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že o tom předsednictvo rady i uvažuje, že něco takového udělá.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak a teď mi řekněte, může skutečně dojít k tomu, že ať už, to je strašné slovo, superlaser ELI, omlouvám se, nebude postaven, anebo stejně tak to hrozí i BIOCEVu?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Já se, já nemůžu se vyjádřit takhle konkrétně, protože ty detaily neznám. Já pouze můžu říct, co jaksi o čem se mluví v kuloárech a jaký na mě udělala dojem prezentace zhruba před 4 měsíci o tomto projektu přímo na radě. Čili vzhledem k tomu, že ale tam je zpoždění reálné, už s výkupy pozemků, pokud vím, tak tam někdo napsal, že tam stojí dneska ještě kravín a už se mělo jakoby fungovat, vzhledem k tomu, že vím, jaké jsou problémy s aplikací zákona o veřejných zakázkách, který vlastně ty procesy prodlužuje, tak se domnívám a mám tu zkušenost samozřejmě i z podnikání pro stát a s dodávkami pro stát, že to jednoduché není u těch veřejných zakázek, tak se domnívám, že tady problém může být a že je dobré těm problémům předcházet tím auditem, nikoliv to řešit ex post.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi konkrétně, co tam hrozí. Tam 85 % by měla hradit z dotací Evropská unie, což ovšem předpokládá, že my splníme to, co jsme slíbili, dokončíme ta centra a budou nějakým způsobem fungovat. Co když se to tedy nepodaří v těch termínech, které jsme slíbili Unii?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že kdybysme měli nějaký skluz časový, že by asi tak velký problém nebyl. Peníze jsou zabezpečeny jak v rozpočtu za tu českou stranu, tak z hlediska rozpočtu, který přichází z Evropské unie. Ten problém tkví v tom spíš, že by mohl být problém ta udržitelnost, to znamená najetí těch center už do plného provozu a poskytování těch relevantních výsledků, které jsou od nich očekávány a které byly vlastně i deklarovány v těch cílech. A tady může dojít k problému, protože samozřejmě je to otázka vybavení tou pracovní sílou a rychlostí rozjezdu a plnění i těch dejme tomu určitých komerčních aktivit, kdy ty centra budou poskytovat i některé aplikace a podobně pro, a výstupy pro dejme tomu komerční účely ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli jsme si, pardon, že vás přeruším, nabrali jsme si tedy velké sousto těmito centry excelence, nemáme pro ně personální zajištění a nemáme pro ně práci?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že každý stát by měl mít ambici, aby kvalitní vědecký pracoviště fungovaly v naší zemi, že to není jako nic špatnýho. Já si myslím, že je správné, abychom to podporovali. Na druhou stranu je otázka, jestli jsme některé věci nepřecenili anebo, pokud i to, já si myslím dokonce, že by měly být postaveny a dodělány, akorát si musíme uvědomit, jaká rizika tady jsou, kolik nás to eventuálně bude stát navíc a kde ty peníze sebereme jinde, protože, pokud máme nějakej zamrazenej rozpočet na úrovni 26 miliard, tak vlastně by nám to vyčerpalo prostředky, pokud bysme udrželi podíl institucionálních prostředků pro instituce jako jsou vysoké školy a akademie věd, tak by nám chyběly peníze prostě pro ty účelové prostředky, které tečou do GAČRu nebo do grantové agentury a do technologické agentury, to znamená, byly by zkráceny, zkrácen ten výzkum a vývoj, kterej se soutěží a kterej bývá jaksi i z toho aplikačního charakteru bývá ekonomicky pro stát přínosnější.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A je z toho ještě cesta ven anebo už je dáno tím vývojem v ekonomické krizi a tím, jak se peníze nevyvíjejí tak, jak měly, že centra excelence po svém dobudování budou takto požírat peníze pro ostatní?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že k tomu u některých center ze začátku asi tak bude. Myslím si, že pokud se dostaví, tak se během 3, 4 let to sedne a nakonec se ty lidi najdou a bude to fungovat dobře, v tomhle jaksi obavy nemám, nicméně to spolkne asi víc prostředků, než jsme původně počítali, to je můj odhad.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A než si to sedne, neklekne to někde jinde?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že nikdy to úplně někde neklekne, pokud by peníze nedostal průmysl, on to přežije, my z průmyslu nechodíme stávkovat, ale sníží se ta výkonnost aplikační a já, pokud se mohu podívat na vlastně výzkum a vývoj z pohledu daňového poplatníka, tak mě zajímá, co z toho mám já, jestli z toho mám jaksi pocit dobrého, dobrý pocit, že Česká republika je úspěšná, objevila dvě nové hvězdy a podobně, anebo jestli z toho mám mít pocit, že se zvýší export českýho průmyslu, zvýší se ziskovost českýho průmyslu a tudíž moje penze nebo lékařská péče bude levnější, tak asi vím, jakým způsobem bych se mohl rozhodovat. Čili stimulace průmyslu a ona je dneska zhruba jenom 10 % státu ta stimulace, vzhledem k celkovým investicím, které se v průmyslu do výzkumu a vývoji dávaj, tam je skoro 40 miliard korun, tak je stimulační především pro malé a střední podniky, které to potřebují a které jsou i dynamické a dokáží to využít.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O financování české vědy diskutujeme se členem vládní rady pro vědu, výzkum a inovace Zbyňkem Frolíkem, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Navažme další otázkou posluchače, kterou jsem slibovala, píše pan Marek Ouředník. "Nemůže snaze přerozdělovat víc peněz na vědu, výzkum a inovace firmám uškodit rodící se pochybnosti o způsobu, jak funguje CzechInvest, viz informace o snaze privatizovat některé služby CzechInvestu vedeného zastupitelem ODS na Praze 13 panem Křížkem, které zveřejnila dnes Česká pozice," konec citátu. Já teď s dovolením budu mluvit trošku déle, abych vysvětlila posluchačům, o čem píše Česká pozice. Ta zjištění České pozice zní, to zní závažně, jistě bude zajímavý i váš názor jako zkušeného podnikatele. CzechInvest vypsal zakázku na vyhledávání průmyslových nemovitostí pro investory. Dosud to zajišťovala i agentura sama. Na interní poradě prý ředitel agentury Křížek vysvětlil, že se tak brání tlaku z nejmenovaného ministerstva, aby směřoval investory do vybraných průmyslových zón. Dodávám, že ředitel CzechInvestu to České pozici odmítli komentovat. Vy sám jste tady v úvodu hovořil o právní nejistotě v tomto státě, jak na vás působí, pokud by se dělo něco takového?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já neznám samozřejmě detaily ani pohnutky toho, proč CzechInvest takto koná nebo nekoná. Já se osobně domnívám, že CzechInvest tak, jak ho znám ještě z doby fungování Martina Jahna a Tomáše Hrudy a ostatních, že dělal tu práci dobře a celkem i ty zóny a investory prostě dobře připravovali a dobře to zkombinovali. Navíc si myslím, že tady vzniklo poměrně hodně už dneska zón v České republice, které jsou připraveny, a je možný přímo tedy nabízet těm investorům, ať si vyberou, kam půjdou, čili neznám přesně ty pohnutky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pokud by se dělo to, o čem píše Česká pozice, že se někdo snaží a třeba se CzechInvest i snaží tím pádem zbavit jakési údajně třeba špinavé práce, mohlo by se to tak chápat, že se snaží někdo právě ten přebytek zón využít k tomu, aby za úplatu dejme tomu směroval investory do konkrétních zón. Tady to vypadá jako na pole s poměrně lukrativním byznysem, vy mi sem přivedeme investora, já vám dám kousek z toho, co z mi z toho bude plynout. Co myslíte?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Nevím, já si myslím, že tohle to může být spekulace, já to opravdu neznám to pozadí. Samozřejmě k různým nekalostem může dojít za všech možných okolností, od toho je tady ministerstvo průmyslu a obchodu, aby fungování CzechInvestu sledovalo a aby si hlídalo vlastně čistotu prostě toho obchodního procesu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tady se bohužel podle článku České pozice nabízí přímo otázka, zda ministerstvo průmyslu a obchodu není tím, kdo tlačil na pana Křížka, to už je čistá spekulace samozřejmě.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Neumím posoudit, neznám, neznám okolnosti, je to pro mě nová informace, opravdu vám k tomu víc nemohu říct.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kdyby se něco takového teoreticky dělo, myslíte si, že by to mohlo odradit některé investory?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak já si myslím, že investoři se dívají na to, kolik je to stojí v České republice tu investici zrealizovat, jaká je tu infrastruktura, jak je dostupná pracovní síla, jak je drahá pracovní síla, jestli, a jak je ten celkový balíček peněz, který musí zainvestovat z hlediska návratnosti pro ně zajímavý. Takže ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli je pod rozlišovací schopností investora zajímat se, kam ten balíček, který jde na to, na takové to jako tomu dám kousek, domu dám kousek, jak se rozplyne, to už investora zas tak moc nezajímá.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Pokud myslíte, že by za tím byla nějaká korupce, tak já si myslím, že ten zahraniční investor to ani nebude vědět, protože ta korupce se děje přes různý právní služby a podobně, takže se to ani nedozví.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Když už jsme u slovíčka korupce, jak moc obecně korupce a korupční prostředí ničí českou vědu? Zákon o veřejných zakázkách, který je teď tak složitý, je tak složitý právě proto, že měl zabránit některých korupčním praktikám, to je možná jeden příklad, je to tak?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Já si osobně myslím, že v české vědě k nějakým velkým korupčním praktikám nedochází, že to jsou lidi, který to dělají vlastně z lásky, srdcem, často i za málo peněz, že tam, pokud se, pokud dochází k nějakým korupčním praktikám, tak to bude spíš v úrovni, kdy se něco velkého staví a prostě jsou do toho zapleteny dejme tomu stavební firmy a je to toho zapleten stát, čili nějaký úředník, který prostě přiděluje ty státní zakázky a podobně, ale to se těch vědců přímo podle mého názoru netýká.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já jsem to myslela třeba i z toho přeneseného významu, jak jste teď říkal u center excelence, kdy se naráží na složitost zákona o veřejných zakázkách, který měl znepříjemnit korupci.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
To je ale trošku něco jiného. Ten zákon o veřejných zakázkách je natolik komplikovaný a složitý a možná i někdy v detailu komplikovaný a podrobný, že vlastně je těžké někoho vybrat. Je těžké, já vám to řeknu na svém příkladě. My vyrábíme poměrně specifická sofistikovaná s řadou patentů zařízení, které jsou unikátní, ale my máme problém se přihlásit do veřejné zakázky, protože vlastně tu unikátní vlastnost, která je patentovaná, vlastně naše konkurence nenabízí, a protože není dostatek konkurentů, tak vlastně se to nedá soutěžit nebo velmi jaksi velmi složitě a to platí i u těch vědců, protože oni kupují složité unikátní přístroje a najednou je problém vlastně proti tomu získat nějakou protinabídku. V řadě případů ty přístroje se staví na míru a oni je potřebují, nebo umí to jenom nějaká specifická firma u speciálních třeba mikroskopů, já nevím, u toho laseru to bude velmi podobné, a tudíž to bude velmi těžké vysoutěžit a když se to nějaké konkurenční firmě nelíbí, která by chtěla dodat jiné řešení, tak bude namítat. Když namítá, tak se to musí rušit a znova opakovat, ale mezitím utíká čas a můžou propadnout ty peníze, to je ten problém.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A co se s tím dá dělat, když to víte jako člen rady?

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Tak samozřejmě zákony a zákon o veřejných zakázkách má nejvyšší prioritu, navíc je ta atmosféra v České republice taková, že korupčníky je třeba vyhledat a potrestat, což je správně, tak musí se to umět respektovat a musí se naučit i ty instituce i s tímto zákonem dobře pracovat, to znamená, musí jaksi získat určitou erudici v tom, jak ty zakázky zadávat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jen aby to stihli, než nám protečou ty peníze z té Unie.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
No, tak tím spíš musíme říkat dejme si pozor, rychle se to naučte.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Podnikatel a člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace Zbyněk Frolík byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Na slyšenou.

Zbyněk FROLÍK, podnikatel, člen vládní rady pro vědu, výzkum a inovace:
Děkuji. Na shledanou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio