Z některých náhrobků se v Mikulově staly stěny

15. duben 2012
Po Česku

Mikulov, to není jenom zámek, historické náměstí, Dietrichsteinská hrobka a Svatý kopeček. Ve městě můžete vidět také několik cenných židovských památek.

Víte, jak kdysi v Mikulově vznikla největší židovská obec na Moravě a proč se tu i přesto zachovalo tak málo židovských památek? I to jste mohli zjistit v sobotním výletu Po Česku.

„Stojíme uprostřed židovského hřbitova v Mikulově. Je největším historickým židovským hřbitovem na území naší republiky. Jeho rozloha činí 19860 metrů čtverečních. Je na něm přes 4800 stojících pomníků,“ vypráví moje průvodkyně Marie Leskovjanová ze Spolku přátel židovské kultury v Mikulově.

Hned dodává: „Na našem hřbitově byly některé náhrobky použity jako stěny pro místo pro další zemřelé. Na původní hroby totiž byla navezena hlína a zemřelí byli pohřbeni do druhého patra. Vlastně tak dnes nevíme, kolik je tu celkem náhrobků.“

Na hřbitově se pochovávalo od založení místní židovské obce v polovině 15. století. Poslední náhrobky jsou z let po 2. světové válce. Ale pojďme dál.

V Mikulově od 15. století žila největší židovská obec na Moravě

„Před námi stojí pomník rabbiho Beneta, který byl za svého života nazýván svatým mužem. Jeho náhrobek je žulový. Je kopií původního vápencového náhrobku, který leží za ním. Zub času nedovolil, aby stál,“ ukazuje Marie Leskovjanová.

„Na náhrobcích vidíme spoustu kamínků a papírků. Jde o modlitby a přání věřících návštěvníků hřbitova. Kamínky Židé pokládají na hroby jako symbol věčnosti zemřelých, které uctívají,“ vysvětluje.

To už stojíme na nejnavštěvovanějším místě celého hřbitova, tedy na takzvaném rabínském vršku s náhrobky moravských zemských rabínů a příslušníků nejvýznamnějších rodin.

„Nacházejí se tu nejstarší hroby, které je v Mikulově možné vidět. Ten nejstarší pochází z roku 1605,“ upozorňuje má průvodkyně.

Obřadní síň nemine žádný návštěvník židovského hřbitova v Mikulově

Nechybí tu ani zvláštní svítilna na nožičkách s hořícími svícemi. Na židovském hřbitově mě něco podobného velmi překvapuje.

„Židé zpravidla nerozsvěcejí svíce na hřbitově,“ potvrzuje Marie Leskovjanová, ale zároveň dodává: „Výjimkou jsou Židé pocházející z Maďarska. Ti s sebou přinesli zvláštní svítilnu ve tvaru plechové krychle, do níž se umisťují svíčky. Tyto svícny nejsou prosklené.“

Zvláštní svícny dodnes připomínají památku 21 maďarských Židů zavlečených sem a popravených krátce před osvobozením města.

2. světová válka přinesla zánik židovské komunity v Mikulově. Ze 472 židovských obyvatel města se 110 povedlo uprchnout před nacisty do ciziny. Ostatní holocaust nepřežili.


Zobrazit polohu Mikulova na větší mapě

Spustit audio