Vymáhání alimentů: je lepší exekuce, nebo trestní oznámení?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03227386.jpeg

Když se některý z rodičů stará o dítě sám, stát předpokládá, že na náklady dítěte přispěje i druhý rodič. Platit alimenty se ovšem těmto rodičům často nechce. Jak by měl pěčující rodič postupovat, pokud chce peníze pro svoje dítě vymoci? Radili jsme se s advokátem Michaelem Dubem.

Ten ze své praxe doporučuje exekuční vymáhání – je při získávání dlužných peněz efektivnější. Trestní oznámení nicméně má smysl podat také.

„Trestní oznámení je možné podat v každém případě. Jedná se nepochybně o ‚nejlevnější‘ řešení, s tím, že další postup je zcela v rukou orgánů činných v trestním řízení. Mně osobně se však v praxi příliš neosvědčuje, neboť zejména od nešťastné amnestie předchozího prezidenta je postup policie v těchto věcech většinou poněkud zdrženlivý,“ vysvětluje advokát.


Podle teorie je trestný čin zanedbání povinné výživy dokonán již uplynutím měsíce, ve kterém poprvé nedošlo k úhradě výživného – a to i v případě, že o stanovení vyživovací povinnosti nerozhodl soud. Police ČR ale v praxi bez příslušného rozhodnutí obvykle odmítá učinit jakékoliv kroky směřující k šetření. Navíc podle judikatury je třeba, aby k zanedbávání výživy docházelo minimálně 6 měsíců.

Problémy způsobuje i to, že kvůli rozporu mezi teorií a praxí policii často trvá několik měsíců, než se trestným činem začne zabývat.

Exekuci je velmi snadné zahájit ve chvíli, kdy má pečující rodič doklady o tom, že druhý rodič něco má platit a neplatí – tedy například soudní rozhodnutí o výši výživného a výpisy z účtu, které dokládají chybějící příchozí transakce.

„Exekuce je namístě především v případě, že je šance na vymožení odpovídající částky – tedy že rodič je zaměstnán nebo má jiný pravidelný příjem, disponuje majetkem, není nezvěstný, není ve vazbě nebo ve výkonu trestu atd.,“ doporučuje Michael Dub.

I v případě, že si rodiče placení výživného domluvili ústně a nemají potvrzení od soudu, je možné peníze vymáhat exekučně. „Exekuci bude v takovém případě předcházet nalézací řízení, ve kterém se bude matka domáhat vydání potřebného rozhodnutí. V našich zeměpisných šířkách to znamená dva až osm měsíců navíc,“ vysvětluje advokát.

Na neplatiče je možné zatlačit i „exekucí řidičáku“. Tu může pečující rodit navrhnout exekutorovi, pokud si myslí, že by mohla pomoci k vymožení peněz.

„Jedná se o nově zavedený institut exekučního příkazu k pozastavení řidičského oprávnění. Tento postup je třeba dohodnout s příslušným exekutorem,“ vysvětluje Dub. Ovšem dodává, že pokud se dlužník řízením živí – pracuje jako taxikář, řidič kamionu a podobně – řidičské oprávnění není možné tímto způsobem zadržet.