Vyhrajte s hokejbalem zájezd na NHL

11. září 2012

Český rozhlas 1 - Radiožurnál spolu s pořadatelem mistrovství světa v hokejbalu 2009 připravil pro své posluchače vědomostní soutěž. Výherce se může těšit na 6denní výlet do Arizony za Zbyňkem Michálkem a na dvě utkání NHL. Poraženého finalistu zajisté utěší nabídka VIP pobytu pro 2 osoby na MS hokejbalistů v Plzni. Ale ani dalších 8 soutěžících nepřijde zkrátka.

Hlavní cena:
Cesta na NHL "Do Arizony za Zbyňkem Michálkem" v termínu od 15.-20. března 2009. Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha-Phoenix včetně všech poplatků, transfer letiště-hotel a zpět, ubytování, vstupné na zápasy NHL Phoenix - San Jose (17. března) a Phoenix-Anaheim (19. března), odborného průvodce a pomoc při zajištění cesty pro případnou druhou osobu *). Cena nezahrnuje pojištění (sjedná si výherce sám), víza nebo vstup ESTA do Spojených států amerických, stravu.
Výherce hlavní ceny musí nejpozději v první den konání cesty do USA dosáhnout věku 18 let, nebo se musí cesty zúčastnit v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby zákonným zástupcem pověřené starší 18 let. Provozovatel ani sponzor soutěže nejsou odpovědni za případné zamítnutí vstupu výherce a/nebo jeho doprovodu na území USA.

Cena pro poraženého finalistu:
VIP víkend na mistrovství světa hokejbalistů pro dvě osoby. Cena zahrnuje ubytování na 2 noci v *** hotelu v Plzni, balíček vstupenek na zápasy závěrečných bojů šampionátu, originál reprezentačního hokejbalového dresu (možno s podpisy hráčů) a prohlídku zákulisí plzeňské ČEZ Arény.

Ceny pro soutěžící na 3.-10. místě konečného pořadí:
Vstupenky na mistrovství světa v hokejbalu, propagační předměty organizačního výboru MS.

Podrobná pravidla soutěže:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas 1 - Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

2.
Ceny věnoval Českomoravský svaz hokejbalu se sídlem Zátopkova 100/2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 49626485 (dále jen "sponzor").

3.
Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, který v souladu s těmito pravidly zašle prostřednictvím SMS odpověď na vyhlášenou otázku (dále jen "soutěžící").

4.
Soutěž je vědomostní a koná se od pondělí 2. února do středy 18. února 2009. Skládá se z 11 kol základní části, 1 semifinálového kola a 1kolového finále.

5.
Do soutěže se lze zapojit kdykoli v průběhu základních kol nebo semifinále. Do finále postoupí dva nejúspěšnější soutěžící po semifinálovém kole.

Základní kola

6.
Ve dnech 2.-10., 12. a 14. února 2009 je vždy ve vysílání Radiožurnálu v magazínu Sportžurnál položena otázka, na kterou budou soutěžící odpovídat prostřednictvím zprávy SMS ve tvaru:
TIP odpověď
zaslané na číslo 604 987 625.

7.
Deset nejrychlejších správných odpovědí v každém kole bude ohodnoceno body:
1. odpověď - 10 bodů
2. odpověď - 7 bodů
3. odpověď - 6 bodů
4. odpověď - 5 bodů
5. odpověď - 4 body
6. odpověď - 3 body
7. odpověď - 2 body
8. odpověď - 1 bod
9. odpověď - 1 bod
10. odpověď - 1 bod.
Bodové zisky se vztahují vždy k číslu, ze kterého byla SMS zpráva odeslána. Jakýkoli převod získaných bodů mezi dvěma telefonními čísly není možný.

8.
Pro účely hodnocení se z každého telefonního čísla započítává vždy první doručená SMS zpráva v každém kole. Případné další textové zprávy ze stejného čísla budou ignorovány.

9.
Každý soutěžící může zasílat odpovědi pouze z jednoho telefonního čísla. Jestliže poruší toto pravidlo, budou všechny jeho odpovědi ze soutěže vyřazeny. Pokud by některá z jeho odpovědí byla před vyřazením ze soutěže ohodnocena body, budou všechny jemu takto udělené body anulovány. Pořadí dalších soutěžících a jejich bodové ohodnocení tím nebude dotčeno.

Semifinále

10.
Semifinálové kolo se koná v úterý 17. února podle stejných pravidel jako základní kola, ale deset nejrychlejších správných odpovědí bude ohodnoceno dvojnásobným počtem bodů.

Finále

11.
Do finále postoupí dvojice soutěžících, kteří nejlépe uspějí v základních kolech a v semifinále (dále jen "finalisté"). Finalisté budou vybráni dle klíče:
- nejvyšší bodový zisk (součet bodů ze všech základních kol a semifinále)
- v případě shody pak vyšší počet nejrychlejších správných odpovědí v jednotlivých kolech
- v případě shody pak vyšší počet bodovaných umístění v jednotlivých kolech
- v případě shody pak rychlost správné odpovědi v posledním soutěžním kole (bez ohledu na to, zda za tuto odpověď soutěžící obdržel body, nebo skončil mimo bodovanou desítku)
- v případě shody pak rychlost správné odpovědi v prvním soutěžním kole (bez ohledu na to, zda za tuto odpověď soutěžící obdržel body, nebo skončil mimo bodovanou desítku).

12.
Finalisté budou vyrozuměni provozovatelem telefonicky, a to na čísle, ze kterého se soutěže účastní. V případě neúspěšného pokusu o telefonické spojení jim bude na stejné telefonní číslo zaslána SMS s výzvou k účasti ve finále.

13.
Finále se koná ve středu 18. února v pořadu Sportžurnál formou telefonického duelu finalistů.

14.
Finalisté musí být 18. února připraveni mezi 18.45 a 20.00 hod. na telefonu. Pokud by z jakéhokoli důvodu nebylo možno uskutečnit spojení, zaujme místo ve finále nejbližší náhradník podle pořadí po semifinálovém kole.

15.
Ve finále bude připraveno dvanáct soutěžních otázek s čísly 1 až 12. Čtyři otázky budou jednoduché, čtyři středně náročné a čtyři náročné. Očíslování otázek bude libovolné a finalisté nebudou před výběrem vědět, jak obtížné otázky se pod jednotlivými čísly nacházejí.

16.
Finalisté si budou střídavě vybírat otázky dle čísla otázky. Právo prvního výběru má finalista, který postoupil do finále z lepšího umístění. Postupně si každý finalista vybere 3 otázky. Každá otázka může být vybrána pouze 1x.

17.
Po přečtení otázky moderátorem bude mít finalista vždy 5 sekund na zahájení odpovědi. Pokud začne odpovídat později, nebude jeho odpověď uznána. Za správnou odpověď bude započítán jeden bod.

18.
Vítězem finále a tím i výhercem hlavní ceny se stane ten z finalistů, který získá vyšší počet bodů za správné odpovědi na finálové otázky.

19.
V případě nerozhodného počtu bodů ve finále po zodpovězení 3 otázek každým z finalistů jim bude uložena tipovací otázka:
Ve které minutě nočního zápasu NHL ze středy 18. února mezi NY Rangers a NY Islanders dá mužstvo první branku?
První finalista bude mít za úkol uhodnout přesný čas gólu Rangers, druhý soutěžící se pokusí trefit čas branky Islanders.

20.
Za každou sekundu, která uplyne (nebo bude chybět) od tipu soutěžícího do okamžiku vstřelení branky, bude započítán trestný bod. Vítězem se stane ten tipující, jehož tip bude blíž k pravdě, tedy který nasbírá menší počet trestných bodů. V případě, že mužstvo gól nevstřelí, bude pro účely počítání trestných bodů stanoven jako výchozí čas 60:00.
Pokud by oba finalisté dostali stejný počet trestných bodů, stal by se vítězem ten, který by byl po semifinálové části soutěže v průběžném hodnocení umístěný lépe. V případě, že by ani toto kritérium neurčilo vítěze, rozhodne los.

21.
Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností má rozhodující slovo pořadatel soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher ani změna termínů výher nejsou možné.

22.
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele a sponzorů. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

23.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

24.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 - Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ani sponzora ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

25.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

26.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři sportovní redakce ČRo 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru www.radiozurnal.cz v sekci Soutěže.

30. ledna 2009
Petr Souček, vedoucí sportovní redakce ČRo 1 - Radiožurnálu

*)
Výherce hlavní ceny má právo vzít s sebou na výlet "Do Arizony za Zbyňkem Michálkem" jednu další osobu, která si však náklady zaplatí v plné výši. Této osobě bude sponzorem soutěže poskytnuta podpora např. při zajištění letenek nebo vstupenek. Případná druhá osoba bude v případě souhlasu výherce s ubytováním na dvoulůžkovém pokoji hradit pouze rozdíl v ceně mezi jednolůžkovým a dvoulůžkovým pokojem, nikoli tedy celou sazbu za ubytování.

autoři: jkr , pes
Spustit audio