Vychází nová kniha papeže Benedikta XVI. Židé za smrt Krista nemohou, píše v ní

10. březen 2011
Zprávy

Dnes vychází nová kniha papeže Benedikta XVI. s názvem Ježíš Nazaretský druhý. Prozatím kniha vychází v sedmi jazycích: německy, italsky, anglicky, španělsky, francouzsky, portugalsky a polsky, později by měla být přeložena i do dalších jazyků včetně češtiny.

Nová kniha navazuje na publikaci z roku 2007 Ježíš Nazaretský, která se věnuje raným létům Kristova života a počátkům jeho učení. Benedikt XVI. v nové knize analyzuje poslední dny Ježíšova života, jeho smrt a zmrtvýchvstání. Jako teolog vychází přímo z textu evangelií. Mimo jiné, papež zdůrazňuje, že Ježíš oddělil jasně náboženskou a politickou sféru.

Interpretace Ježíšovy postavy a myšlenek je podle religionisty Ivana Štampacha velmi inteligentní. „Protože on je skutečně silně vzdělaný pán, ale zároveň tam je zastoupen prvek autority a autoritativnosti. Je to konzervativní interpretace Ježíšovy postavy a jeho slov a činů,“ poznamenal Štampach.

Současně papež ve své knize znovu podtrhl, že Židé jako národ, jako celek, nemohou být viněni z Kristovy smrti. Podle papeže, Evangelium svatého Jana, jediné, které uvádí epizodu Piláta, neviní židovský národ, nýbrž náboženskou aristokracii, omezenou skupinu lidí.

„Papež měl možná potřebu se k tomu vyslovit, protože za několik let svého působení udělal takový zvláštní krok. Dal široký prostor pro obnovu staré latinské liturgie, ve které v takzvaných velkopátečních přímluvách jsou modlitby za Židy, které jsou v postatě motlitbami za jejich obrácení. Židé to chápali jako krok zpět a jako krok ne příliš přátelský,“ vysvětlil Štampach. Benedikt XVI. podle něj nechtěl být považován za papeže, který je proti Židům.

Kladné reakce na knihu

Několik pasáží knihy bylo zveřejněno už před časem a týkaly se právě antijudaismu v katolické církvi. V Izraeli, v různých židovských komunitách a organizacích byla kniha přijata velmi kladně.

Je sice pravda, že už Druhý vatikánský koncil v roce 1965 zdůraznil, že židovskému národu nemůže být připisována vina za smrt Ježíše, ale toto opětné zdůraznění podložené hlubokou analýzou textu evangelií, uvedené v nové papežově knize, je považováno za mimořádně důležité.

Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyjádřil naději, že se bude moci setkat s papežem, aby mu mohl vyjádřit osobně ocenění. Prezident Světového židovského kongresu Ronald Lauder, pak považuje knihu, za důležité gesto proti antisemtismu, které přispěje ke zlepšení dialogu mezi židy a křesťany. I když zůstává i nadále velmi negativně hodnoceno pokračování procesu beatifikace Papeže Pia XII.

Originál nové knihy vyšel v němčině v nakladatelství Herder ve Frieburgu a v Římě byla vydaná vatikánským nakladatelstvím Libreria v dalších šesti jazycích.

autoři: vlu , hbe , ak
Spustit audio