Volba priorit předsednictví je omezená. V zásadě půjde o covid, klima a bezpečnost, avizuje ministr Bek

Podruhé v historii se Česko postaví jako předsednická země do čela Evropské unie. Jaká témata bude Česko během předsednictví prosazovat? Bude podporovat zelenou politiku zaměřenou na boj s klimatickou změnou, nebo ji s ohledem na kritické postoje části ODS raději nechá stranou? Ministra pro evropské záležitosti, Mikuláše Beka (STAN), se ptala Zdeňka Trachtová.

Českou republiku čeká významné téma, balíček Fit for 55, který má vést ke snížení emisí o 55 % do roku 2030. Jak podle vás může pane ministře Česko plnit roli moderátora diskuze mezi členskými státy, když ani sama česká reprezentace v ní nemá jednotný postoj? Část politiků zdůrazňuje, že Green Deal a závazky s ním spojené bychom měli vnímat jako příležitost pro inovace – jiní, jako například zmiňovaný pan Alexandr Vondra, mluví o zeleném fanatismu nebo o cestě do pekel.

Tak je to ale úplně v každé členské zemi. Nedávno jsem mluvil s rakouskými kolegy – máme sklon vnímat Rakousko jako hodně zelenou zemi, ale i tam probíhá poměrně vypjatá politická debata o tom, jaké budou důsledky například pro rakouský automobilový průmysl. V tom tedy nejsme osamoceni, naopak si myslím, že v každé členské zemi bude probíhat nebo probíhá velmi složitá politická diskuze.

Čtěte také

To neznamená, že předsedající země nemůže splnit roli toho moderátora. To by znamenalo, že ani Francouzi a Němci takovou roli nemohou plnit, protože mají uvnitř země různé názory. Myslím, že Česká republika musí tu roli splnit, je samozřejmě ale otázka, kolik těch předloh z toho celého balíku bude možné během předsednictví uzavřít.

Nemohou ale takto silná prohlášení o cestě do pekel nebo zeleném fanatismu kazit právě ten „umělecký dojem“ předsednictví, jak vy jste sám říkal?

Ne, myslím si, že je to přirozená diskuze, která je legitimní a vede se v každé členské zemi. Otázka samozřejmě je, jak v té debatě vystupuje premiér a zodpovědný ministr v době, kdy ta země předsedá.

S premiérem jste v tomto tématu zajedno?

My v něm nepotřebujeme být úplně zajedno. My jen musíme vědět, že během předsednictví budeme muset premiér i já o něco ustoupit a neprezentovat svůj názor jako názor členské země. Ten může prezentovat případně někdo jiný – my musíme být moderátory diskuze.

Hlavními tématy českého předsednictví v roce 2009 byla 3E: ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Co si jako hlavní témata stanoví vaše vláda?

Od minulého předsednictví se jeho podoba změnila v tom, že členská země předsedá jen těm ministerským radám, ne té Evropské radě, kde zasedají premiéři a prezidenti. Ta svoboda ve stanovení těch priorit je vlastně omezená.

Čtěte také

Omezená jednak tím, jak probíhá legislativní proces v Evropské unii, ale také tím, že vždy tři po sobě následující předsedající země – které tvoří takzvané trio – mají společný program, který byl dohodnut. To zužuje hrací pole.

Myslím, že je zcela jasné, že ať už budou ty formulace pak znít jakkoliv, v zásadě se budeme muset stejně jako jiné členské země v poslední době soustředit na klíčové věci, kterými jsou řešení covidové krize, řešení celého toho balíčku souvisejícího s klimatickou změnou a budeme se muset zabývat bezpečností a migrací. Jak se to v tom sloganu pak bude jmenovat, to je otázka šťastné formulace, která bude srozumitelná pro naše evropské partnery a českou veřejnost. V zásadě víme, že tyto tři věci, kterými se zabývalo slovinské předsednictví, bude se jím zabývat francouzské, my a možná dále Švédové, ty jsou prostě jasné, protože jsou to největší problémy, které Evropskou unii teď zaměstnávají.

Jaké položky je podle Mikuláše Beka potřeba v rozpočtu na české předsednitví EU revidovat a proč? Poslechněte si celý rozhovor vedený Zdeňkou Trachtovou.

autoři: Zdeňka Trachtová , jkh
Spustit audio

Související