Tuberkulózy v Česku přibývá

30. duben 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Nových případů tuberkulózy hlášených v ČR ubývá. V loňském roce jich bylo zaznamenáno 1 348, což je pokles o 6,5 %. Na 100 000 obyvatel připadá zhruba 13 nemocných, ale úplně opačná situace je mezi tzv. rizikovými skupinami. K nejohroženějším patří bezdomovci.

Počet bezdomovců se odhaduje na 20 - 40 000 v celé ČR. V Praze se jich pohybuje minimálně 10 000. Ačkoliv jsou velmi ohroženi ve vztahu k tuberkulóze, nebyl dosud proveden žádný rozsáhlý průzkum aktuálního stavu. František Krejbich z Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou ale pokazuje na vážnost problému.

František Krejbich: Bylo vyšetřeno 215 bezdomovců a bylo u nich zjištěno 5 tuberkulózních onemocnění. Znamenalo by to 5x-10x více než je v současné době zjišťováno. Tato skupina není v dosahu zdravotní péče.

Magistrát hlavního města Prahy proto schválil grand ve výši 300 000 Kč pro Národní jednotku dohledu nad tuberkulózou. V květnu by se měli začít pražští bezdomovci vyšetřovat za pomoci nevládních organizací jako je Naděje a Armáda spásy. Za vyšetření bezdomovci dostanou poukázku za zboží v hodnotě 50 Kč. František Krejbich nepochybuje o tom, že bezdomovci budou spolupracovat.

František Krejbich: Dostanou peníze na jízdenky, čímž bude umožněna doprava k dotyčnému plicnímu odborníkovi. Vyšetření musí probíhat tak rychle, aby podezření na tuberkulózu bylo vysloveno dříve, než bezdomovec opustí ordinaci lékaře, rozhodně dříve, než dostane tu poukázku těch 50 Kč, aby jsme mohli udělat dotyčná opatření, což znamená hospitalizace a isolace nemocného. Léčba tohoto onemocnění a izolace, hospitalizace je povinná podle dosud platných zákonů.

Vedoucí střediska Naděje Miroslav Švára se domnívá, že více než peníze bude bezdomovce ke spolupráci motivovat znalost nebezpečnosti onemocnění. Fakt, že někteří bezdomovci použijí poukázky například na alkohol, nepovažuje za nejpodstatnější.

Miroslav Švára: Jsou dospělí, jsou svéprávní a nechali jsme to na jejich vůli, aby si koupili, co budou potřebovat. Kdyby jsme jim zakázali třeba právě ten alkohol nebo cigarety, tak si myslím, že by to mohlo mít ten opačný efekt, to znamená, že by část z nich z toho důvodu také nemusela přijít na vyšetření.

A jaký je přístup bezdomovců k chystanému projektu?

Bezdomovci: Určitě nešel, nehledě na to, že máte tolik práce, my chodíme na noc dělat.

Bezdomovci: Už jenom mě uráží ta padesátikoruna. Co se stane s těmi 50 Kč. Maximálně vydrží 50 m za roh na první krabicové víno, že jo.

Bezdomovci: Šel bych, protože vlastně člověk neví, jaké má nemoci. Dělám to pro svoje tělo.

Bezdomovci: Já bych se nechal zrentgenovat, jestli mám tuberkulózu nebo ne, protože tady byl zjištěný případ, že zemřel tady Slovák na tuberkulózu. Mě nemotivují peníze.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autor: Eva Růžičková
Spustit audio

Více z pořadu