Tomáš Lerch: Náš vozový park je starší než průměr Evropské unie

Tuzemská dopravní policie má nového šéfa. Policejní prezident Martin Červíček pověřil dnes dočasně jejím vedením Tomáše Lercha, který v posledních letech spolupracoval s odcházejícím Leošem Tržilem. Právě na jeho práci chce, jak řekl, navázat a soustředit se hodlá na problémy s agresivními řidiči nebo s alkoholem a drogami za volantem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tomáš Lerch je dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Dobrý den.

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Dobré odpoledne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane plukovníku, vy jste v posledních letech pracoval na ředitelství dopravní policie, jak už jsem řekla, co jste měl na starosti?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tak měl jsem svěřený úsek dohledu nad silničním provozem, to znamená metodiku dohledu samotného, otázka provádění kontrol, jak řidičů motorových vozidel, tak samozřejmě i nemotorizovaných účastníků, otázka řízení provozu, řešení přestupků v blokovém řízení a podobně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A co jste dělal, než jste šel k Leoši Tržilovi?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Než jsem přišel na ředitelství služby dopravní policie, tak jsem pracoval na Mělníku a to v pozici vedoucího dopravního inspektorátu a následně vedoucího obvodního oddělení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ta doprava je vaše specializace. Řízením dopravní policie jste ale pověřený jen dočasně, vadí vám to?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Nevadí. Tady tu otázku bych určitě směřoval na pana policejního prezidenta, je to otázka aplikace, aplikace zákona o služebním poměru.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mně jde spíš o to, jestli třeba vás to nějakým způsobem neznejišťuje, protože ta situace kolem Zdeňka Bambase, kterého po odvolání v roce 2007 před dvěma lety vrátilo do funkce formálně rozhodnutí ministra Kubiceho, ta může být třeba složitá, i když říkáte, že právně, jestli vám to nebude bránit v rozjíždění nějakých větších projektů ta dočasnost?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Určitě ne, já tyhle ty problémy nevnímám, nespadají do mé kompetence. Já se budu určitě věnovat těm problémům v dopravě a tyto problémy určitě ponechám na rozhodnutí pana policejního prezidenta.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Máte tedy v hlavě takový plán nebo představu, že nakonec budete jaksi plnohodnotným šéfem dopravní policie?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Takto to nevnímám. Já opravdu teď tyto problém neřeším. Mám představu o tom, co budu dělat samozřejmě v následujících dnech, nicméně opravdu řeším pouze otázku řízení ředitelství služby dopravní policie, otázku problematiky silničního provozu a tyto věci opravdu teď neřeším.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ještě jednu věc, než se posunu dál, přece jen nedá mi to, pan Bambas je na dlouhodobém studijním pobytu, to je formální věc. Máte představu, jestli je placený jako by byl opravdu v čele dopravní policie?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tyto informace opravdu nemám a jak už jsem říkal na počátku, tyto otázky opravdu musíte směřovat na pana policejního prezidenta.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zeptáme se velmi jistě, ale vy jste řekl, že chcete pokračovat v tom, co načal váš předchůdce Leoš Tržil. Co jste tím myslel?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tak chtěl bych navázat na aktivity, na práci pana ředitele Tržila, to znamená jak v oblasti působení na účastníky silničního provozu přímo, ať už otázka nějakých aktivit represivních, tak i otázka prevence a samozřejmě dále působit i v oblasti vytváření bezpečného dopravního prostoru a v další řadě to je i otázka potom soustředění se na technický stav vozidel. Tyto aktivity vychází nejen z priorit, které jsme si vytyčili pro rok 2013, ale zároveň vychází i z národní strategie bezpečnosti silničního provozu, kterou přijala vláda do roku 2020.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
K tomu, co jste teď zmínil ve zkratce se ještě dostaneme, alespoň k něčemu určitě v širším prostoru, ale zásluhou Leoše Tržila je dopravní policie vnímaná víceméně pozitivně veřejností. Bylo podle vás těžké si tuto pověst vydobýt?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Určitě to bylo těžké. Je to, byla to otázka zejména komunikace, a to jak s veřejností, tak samozřejmě s médii a v neposlední řadě i s orgány, institucemi zabývající se dopravou, orgány státní správy a samosprávy a myslím si, že panu plukovníku Tržilovi se podařilo tu policii nebo tu dopravní policii otevřít, jak těmto citovaným orgánům, tak i široké motoristické veřejnosti a naším cílem je v tom určitě pokračovat a chceme i to, aby ta služba dopravní policie byla opravdu vnímána ne jako ten represivní orgán, ale jako služba motoristům, případně ostatním účastníkům silničního provozu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A bylo těžké tu dobrou pověst získat, protože předtím to tak nebylo, že jaksi byli spíš dopravní policisté vnímáni právě jako někdo, kdo šikanuje zbytečně řidiče?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tak to je otázka spíše, kterou byste měli směřovat na pana plukovníka Tržila, protože on ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy jste s ním spolupracoval.

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Samozřejmě. On ten proces nastartoval. Samozřejmě bylo to o každodenní soustavné práci, o každodenní komunikaci, takže určitě to byla, byla to práce a není u konce. My chceme v tom dále pokračovat a určitě nemůžeme usnout na vavřínech.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Určitě tam ale vidíte nějaká bílá místa, resty nebo něco, co ještě pan Tržil nestihl. Co chcete dotáhnout v tomto směru?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
V tomto směru bych možná zmínil otázka úpravy legislativy zejména v oblasti technického stavu vozidel, kde bysme určitě chtěli ve spolupráci s ministerstvem dopravy jakožto gestorem této problematiky dotáhnout ještě nějaké další věci a samozřejmě to je potom i otázka i stavu pozemních komunikacích, kde chceme upozorňovat na nedostatky a snažit se ve spolupráci ať už silničními správními úřady nebo správci komunikací o nápravu toho stavu tak, aby naše komunikace byly bezpečnější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, pane plukovníku, že ještě pořád platí, že Česko je takové vrakoviště Evropy, že tu jezdí hodně aut, která by nevyhověla jinde přísnějším požadavkům?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Takhle netroufám si tvrdit, jestli by vyhověla či nevyhověla, samozřejmě je to otázka, je to otázka příslušné legislativy v daných státech. Nicméně to, že náš vozový park je starší než průměr Evropské unie, to je nesporně doloženo a to je určitě pravda a je to věc, která má vliv i na vývoj následků dopravních nehod, protože samozřejmě ta starší auta jsou nebo respektive ten následek dopravní nehody ve starším vozidle, které není vybaveno těmi novými moderními bezpečnostními prvky bývá zpravidla tragičtější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Říkáte, že je třeba a budete se o to zasazovat, aby se změnily zákony, aby se technický stav vozidel, která jezdí po českých silnicích, zlepšil, co by to konkrétně mělo být, jak by se měla legislativa změnit?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tak tato otázka by měla spíše směřovat na ministerstvo dopravy. Naší snahou je samozřejmě podílet se na té odborné diskusi, jak ve vztahu k případnému nechci říci dovozu nebo provozování vozidel, ale nás spíš trápí otázka technického stavu těch vozidel a problematika toho, abysme donutili provozovatele těchto vozidel, aby sjednali nápravu a ta vozidla dala do správného technického stavu, protože dnešní legislativa celkem přísně řeší otázku řidičů. Pokud řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé, ale otázka potom té vyhamatelnosti a na těch provozovatelích je druhou záležitostí a naší snahou je zejména donutit toho provozovatele, aby to vozidlo uvedl do řádného technického stavu, anebo aby toto vozidlo bylo vyřazeno z provozu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Třeba tím, že budou citelnější pokuty? Jde mi o konkrétní opatření, jak donutit řidiče, aby buď auto odvezl na vrakoviště, anebo aby udělal něco proto, aby na tom bylo technicky líp?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Takhle o těch opatřeních se vede diskuse. Samozřejmě je několik možností. Otázka sankcí může být jednou z cest, nicméně ty sankce ve vztahy k řidičům už dneska jsou v případě bezprostředně ohrožujících závad na technickém stavu celkem značné. Je to spíš problematika toho, abychom takové vozidlo vyřadili z provozu okamžitě do doby, než bude sjednána náprava a aby se nám takové vozidlo nepohybovalo na pozemních komunikacích. Já mám tím na mysli zejména vozidla, která jsou po dopravních nehodách, po dopravních nehodách, kdy dojde k totální škodě a ta vozidla se nám vrací i přesto do běžného silničního provozu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, tentokrát s Tomášem Lerchem, který je dočasně pověřený řízením dopravní policie. Pane řediteli, vloni zemřelo na českých silnicích míň než 700 lidí, je to smutná bilance, ale přece jen je to zároveň nejmíň od roku 1961. Řekl byste, že je to i tím, že jsou čeští řidiči ukázněnější?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Já si myslím, že to je způsobeno tím, že díky práci jak organizací, tak médií, samozřejmě i policie, tak problém bezpečnosti silničního provozu je vnímán jako celospolečenský problém a občané, řidiči, účastníci silničního provozu si začínají uvědomovat svou vlastní bezpečnost a to se určitě velmi pozitivně odráží na tom vývoji dopravní nehodovosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pak je tu diskuse, která není nová, ale stále nekončí, jestli je v ulicích dost policistů. Což je podle odborníků a laici budou jistě souhlasit nejúčinnější zbraň v boji s neukázněnými řidiči. Máte dost lidí?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
K 1. 1. byly nastaveny početní stavy policie tak, aby byla schopna plnit své úkony, které ze zákona má, takže samozřejmě my ty úkoly plníme. Já určitě i touhle cestou mohu poděkovat kolegům, kteří se podílejí na dohledu na silniční provoz a to, jakou práci odvádějí, a je to otázka, říkám, nejenom té policie. Samozřejmě my jsme jedna složka, která tu situaci ovlivňuje, ale nejsme na to sami.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A podle vás tedy je v ulicích dost policistů, nemělo by to být lepší, nežádal byste třeba víc peněz na vybavení nebo na personální posílení?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Otázka technického vybavení je samozřejmě jinou záležitostí, samozřejmě, že každá technika, jakékoliv vylepšení, zjednodušení práce policistů služby dopravní policie je vítáno a my i podnikáme kroky a snažíme se o to, abysme modernizovali ten park techniky, ať už měřící techniky, dokumentační techniky, měřících přístrojů na zjišťování alkoholu, drog a podobně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Máte techniku dostatečnou, abyste mohli bojovat s agresivními řidiči, s piráty silnic, jak se jim říká, kteří mají často velmi silné vozy?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Ta technika, zejména v posledních letech došlo k obnově tý techniky. Určitě je to ve vztahu k těm pirátům, agresivním řidičům je to efektivní nasazování autotýmu, což je speciální pracovní tým zřízený právě pro tuto problematiku, do které jsou zařazena speciálně upravená policejní vozidla.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ty známé passaty.

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Ano, která byla nakoupena v roce 2008 nebo respektive dána do provozu v roce 2009 a následně rozšířena o flotilu dalších 20 vozidel, která byla uvedena do provozu v loňském roce.y

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zase otázka stačí to, jak jsem se ptala, abyste dostíhali řidiče, kteří jsou agresivní a kteří mají dobrá auta?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Takhle ta vozidla jsou rozmístěna, jsou dislokována tak, aby pokryla celé území České republiky, zejména ty hlavní silniční tahy, dálnice, silnice prvních tříd, rychlostní komunikace tak, abysme byli opravdu schopni pokrýt co největší možné území. Ze strany ředitelství služby dopravní policie je pravidelně vyhodnocováno nasazení těchto vozidel a je tomu věnována značná pozornost. Samozřejmě, pokud bych měl možnost tuto flotilu rozšířit o další techniku, určitě bych byl první, kdo by s tím souhlasil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Veřejnost jistě sleduje, a to se zájmem i s obavami proces s některými agresivními řidiči, například známý případ Aleše Trpišovského. Myslíte, že ten problém s agresivními řidiči, že se lepší, že jich ubývá, nebo naopak když vidíte tu situaci v České republice je to horší?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Já tady zejména nebo zde tedy pozitivně vnímám zejména tu skutečnost, že i z rozhodnutí těch soudů u případů, které byly obecně medializovány, vidím, že i soudy se ztotožnily s tím, že opravdu je to problém a tento problém je třeba řešit a tomu odpovídají i ty tresty, které byly v těch mediálně známých kauzách vzneseny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Třeba Aleš Trpišovský, já už jsem ho zmínila, i když mu trest vymazala prezidentská amnestie, dostal dvouletou podmínku, sedmiletý zákaz řízení, ten platí i po amnestii. To byste řekl, že je dostatečný trest?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Nechci se vyjadřovat k tomu, jaký trest je nebo není dostatečný, to je otázka posouzení soudu, policie určitě není od toho, aby hodnotila, zdali ten trest je či není vysoký. Zase, pokud bych řekl obecně, vnímám pozitivně, že řidič, který se dopustí takovéhoto jednání, je prostě vyřazen z toho provozu na dobu, kterou mu stanoví soud a určitě to vnímám obecně jako velmi pozitivně, že tato skutečnost nastala.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
V případě, který jsem zmínila, tam se jednalo o takzvané vybržďování, kdy auto předjede a potom zabrzdí prudce před tím, které ho následuje. Jaké další přestupky považujete za zvlášť nebezpečné, odsouzeníhodné?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Takhle, co jste popsala, je samozřejmě jeden, jedna z věcí té agresivní jízdy. Samozřejmě těch způsobů té agresivní jízdy, která ohrožuje ostatní účastníky provozu, samozřejmě může být více, ať už je to nějaké nebezpečné předjíždění nebo dokonce podjíždění zprava a podobně, to jsou velmi nebezpečné manévry, které ten řidič, předjížděný řidič nemůže očekávat, takže určitě to jsou věci, které by se daly přirovnat také k těm velmi nebezpečným, agresivním a určitě lze zařadit i otázku jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, kdy ten řidič obvykle nemá kontrolu nad svým vozem a naopak spíš získává ten pocit neohroženosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Boj proti alkoholu a drogám za volantem je jedna z vašich priorit. Chystáte nějaké speciální policejní akce v nejbližší době v této souvislosti?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Nechystáme žádné speciální akce, akce jsou organizovány v rámci jednotlivých regionů vždy dle příslušných lokalit, na základě vyhodnocení příslušných, příslušných vedoucích pracovníků, funkcionářů, kterým spadá tato problematika do kompetence. Určitě nechystáme žádné speciální opatření. My jsme opatření, které jsme zavedli od roku 2010, kdy jsme zařadili vlastně vyšetření nebo pardon orientační vyšetření nebo kontrolu nad dodržování, zákazu požívání alkoholických látek jako nedílnou součást základní kontroly každého řidiče motorového vozidla, vnímáme jako pozitivní a s odstupem času jej lze hodnotit velmi pozitivně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Naladili jste Dvacet minut Radiožurnálu s novým ředitelem dopravní policie Tomášem Lerchem. Pane plukovníku, zmínila jsem vaše priority, také jste řekl, že se budete soustředit a bude to pro vás velmi tvrdá zkušenost a také pro řidiče v Česku, pro policisty vůbec, a to je rekonstrukce D1. Jak se na to připravujete?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tak my už v rámci toho přípravného procesu, při tvorbě projektových dokumentací různých krizových plánů samozřejmě spolupracujeme se správcem komunikace, s ministerstvem dopravy, kdy jsme vytipovávali ať už třeba objízdné trasy v případě uzavírat, v případě nějakých mimořádných událostí, řešili jsme například dostupnost z hlediska integrovaného záchranného systému tak, aby se na místo mimořádné události dostal co nejdřív, zároveň odstraňování, případné odstraňování překážek silničního provozu tak, aby ten provoz byl minimální dobu omezen a zachovali jsme v maximální možné míře průjezdnost té komunikace.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Šéf Ředitelství silnic a dálnic David Čermák připouští, že řidiče čekají velké problémy přinejmenším kolonám se nevyhnou. Víte už, na co se mají řidiči připravit, co je čeká? Dá se to vůbec odhadnout?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Dá se odhadnout to, že samozřejmě ta opatření zejména v některých obdobích, kdy bude provoz třeba sveden i do jednoho jízdního pruhu, můžou znamenat jistou komplikaci, to znamená, řidič, který se bude pohybovat po tom dotčeném úseku dálnice, musí předpokládat a musí počítat s tím, že může dojít k nějakému zpoždění, prodlevě, to znamená, načasovat si tu cestu tak, aby počítal s jistým zdržením, nezapomenout k tomu například potraviny, pití tak, aby nedošlo třeba k nějakému kolapsu v rámci cesty, protože to může být v letních měsících a podobně, takže určitě s tím ti řidiči musí počítat a my se budeme snažit potom v rámci i těch opatření i ve spolupráci s ostatními organizacemi apelovat na ty řidiče a upozorňovat je na ty možná rizika, která vzniknou v souvislosti s uzavírkami, případně budeme samozřejmě monitorovat i ty objízdné trasy, které přidají v úvahu, jako náhradní tranzitní trasy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Budou nějací policisté vyčleněni přímo jenom pro D1, případně kolik?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tak policisté vyčlenění pro D1 jsou již dnes, kdy máte, na každé dálnici máte dálniční oddělení, který má svěřený určitý úsek dálnice a starají se a zajišťují provoz kompletně na tom svěřeném úseku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale bude jich asi víc?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Je o tom, že budou policisté, kteří dnes zařazeni v rámci dálničních oddělení budou vykonávat, vykonávat ten v uvozovkách běžný dohled, samozřejmě se zaměří na ta riziková místa. Máte vytipované činnosti v případě nějakých mimořádných událostí. A pokud by takováto událost nastala, tak předpokládáme se zapojením i ostatních policistů služby dopravní policie.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ještě jedna aktuální věc, prosím o stručnou odpověď, jaké potíže způsobuje policii fakt, že pořád nefunguje bez problémů registr vozidel, který je teď právě v odstávce?

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Tady k tomu bych se nevyjadřoval, to je opravdu problematika ministerstva dopravy. My víceméně v rámci lustrací využíváme vlastní informační systémy a ten provoz nás nikterak v naší činnosti neomezuje.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl Tomáš Lerch, dočasně pověřený řízením dopravní policie. Díky, že jste si udělal čas. Na shledanou.

Tomáš LERCH, nový šéf dopravní policie:
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: ves
Spustit audio