Tomáš Kozák

30. září 2009

Množí se případy, kdy se na to, že má pacient rakovinu, přijde zcela náhodně - říká středeční host Lucie Výborné docent Tomáš Kozák, primář Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V dopoledním vysílání Radiožurnálu mluvil nejen o tom, jakými příznaky se hematoonkologická onemocnění projevují, ale i o dárcovství kostní dřeně nebo o tom, jak daleko pokročila moderní medicína v boji s tímto zákeřným onemocněním. Ve čtvrtek 1. října bude hostem čokoládový mág z Belgie Dominique Persoone.

Chronické a akutní leukémie, mnohočetný myelom a maligní lymfomy - to jsou nejčastější onemocnění, se kterými ve své praxi bojuje současná hematoonkologie.

Zaslechnout z úst lékařů diagnózu "rakovina" je pro většinu lidí synonymem noční můry. Docent Tomáš Kozák ji je nucen vyslovovat téměř denně a, jak říká, strašák této diagnózy mu v jeho profesi nijak nepomáhá.

"Když se řekne chemoterapie, tak se pacient malinko zděsí, stejně tak jako radioterapie - ozařování. Za posledních 25 let však složení těchto léčebných způsobů doznalo takových změn a jejich účinnost je tak efektivní, že pokročila z doby, kdy se onemocnění pouze omezovalo, k možnosti úplného vyléčení," popisuje možnosti, které má dnešní medicína k dispozici Tomáš Kozák.

K úspěšné léčbě však také přispívá dobrá komunikace mezi pacientem, jeho rodinou a lékařským týmem. "V zásadě musíme tomu pacientovi potvrdit, že mu budeme v jeho chorobě partnery a že ho nenecháme samotného," vysvětluje důležitou složku správného lékařského přístupu primář hematologického oddělení.

Transplantace kostní dřeně je léčebným postupem, který je s onkologickým onemocněním krve spojován asi nejčastěji. Tomáš Kozák ve vysílání popsal, jak tato často mytizovaná léčba probíhá, a to jak ze strany pacienta, tak i ze strany lékaře. Mluvil také o tom, jaké podmínky musí splňovat zájemci o dárcovství kostní dřeně.

"Pokud jde všechno podle plánu, tak léčba trvá zhruba půl roku. Pacient je přitom ve většině případů doma," říká Tomáš Kozák a dodává, že kromě nezbytně nutných hospitalizací, např. po dobu podávání chemoterapie, se lékaři snaží, aby pacient strávil většinu času v domácím prostředí.

Jak si stojí česká onkologie ve srovnání s nejmodernější světovou moderní medicínou nebo jaké pocity zažívá lékař, když se mu podaří vrátit těžce nemocného pacienta do života - i na tyto otázky Lucie Výborné odpovídal Tomáš Kozák v rozhovoru, jehož záznam si můžete poslechnout v Rádiu na přání.

Záznam celého rozhovoru s Tomášem Kozákem i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.

autor: and
Spustit audio