Tomáš Drmola ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Co bude s hlavním nádražím v Praze poté, co dosavadní nájemce, firma Grandi Stazioni odmítá uznat, že mu vypršela nájemní smlouva? Bude kvůli této kauze čelit český stát další miliardové arbitráži? Kdy se hlavní nádraží dočká kompletní rekonstrukce? A proč Správa železniční dopravní cesty projevila zájem o bývalou plicní ambulanci na Žižkově? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je náměstek Správy železniční dopravní cesty pro správu majetku Tomáš Drmola, dobrý den.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Dobrý den, dobré odpoledne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak včerejší půlnocí vypršela nájemní smlouva dosavadnímu nájemci hlavního nádraží, italské společnosti Grandi Stazioni, tedy alespoň podle vašeho výkladu. Oni tvrdí, že smlouva trvá dál, a vy jste si správu převzali i bez účasti Grandi Stazioni. Tak jak je to?

Čtěte také

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak o tom, že by něco takového tvrdili, mně osobně není nic známo. Minimálně tedy nám nic takového neřekli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak médiím ano. Citují to zprávy, Česká tisková kancelář.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Bylo by potřeba položit otázku, kdo tedy toto do vzduchu, do éteru pustil. Nám nic o tom známo není. Ba naopak, co se týká samotného faktu, že smlouva vypršela, respektive tím, že nebyla naplněna, tak zaniká. To Grandi Stazioni nám nijak nezpochybnili a ba naopak konají ve smyslu tom po nás potopa.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Není divné, že zkrátka dochází k takovému to předání majetku, kdy jedna strana, která má ten majetek předat, zkrátka chybí?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, tak divné to je. Ale to je potřeba zeptat se v tomto případě tu druhou stranu, nikoliv nás. My jsme společnost Grandi Stazioni řádně a včas vyzvali. Určili jsme termín, ten poslední den. Tedy já přiznávám a uznávám, vyšlo to na neděli, ale bohužel tak to v kalendáři stojí. Grandi Stazioni, jak jsem řekl, byli pozváni, nedostavili se. To nic nemění na faktu, že smlouva následně ve 24 hodin nula nula zaniká. Tomu předání, které se nakonec neuskutečnilo, byl přítomen notář a ten notářským zápisem zapsal tedy, že Grandi Stazioni prostě nepřišli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám také proto, jak vám ta neúčast, ale i ten nesouhlas, který tedy byl interpretován do médií, tak jak vám komplikuje nebo může komplikovat situaci s nakládáním prostory hlavního nádraží?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Naprosto nijak, protože my žádný souhlas jejich nepotřebujeme. Prostě smlouva zanikla. Oni nemají žádný právní vztah k společnosti, pardon, tedy ke státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. A nádraží je ve Správě železniční dopravní cesty a tím je věc vyřízená.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste úplně klidní tedy?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Naprosto.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Neobáváte se, že půjde o právní spory, protože firma Grandi Stazioni avizovala, že pakliže dojde k tomuto, že bude ukončen ten její nájem, tak bude požadovat refundaci právě po SŽDC.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak firma Grandi Stazioni může požadovat cokoliv. Otázkou zůstává, jestli má na nějakou refundaci, jak vy říkáte, nárok.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, a to bude řešit pravděpodobně soud. A já se ptám, jestli zůstáváte v klidu tváří v tvář tomu, že vás pravděpodobně nějaká soudní jednání budou čekat?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
V tomto okamžiku jsme naprosto klidní, protože Grandi Stazioni nám zatím žádné soudní výzvy, smím-li to tak nazvat, nedoručila.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, přece musíte přemýšlet o tom, co to pro vás bude znamenat, pakliže se rozjede nějaký soudní spor, jestli třeba budete moci s majetkem nakládat, pronajímat, zadat rekonstrukci, aby se dokončila?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Proboha, proč bychom nemohli s majetkem nakládat, který je náš, a proč bychom nemohli zadávat rekonstrukci?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No, pokud se o něm bude jednat v soudním sporu, který bude probíhat.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
O tom majetku?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ten majetek ale přece nebyl převáděn z Grandi Stazioni na Správu železniční dopravní cesty či obráceně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To netvrdím, ale měli nájem.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Oni měli, oni měli tento, měli...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokud budou tvrdit, že ten nájem byl ukončen v rozporu se zákonem, tak to pro vás něco přece bude znamenat.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ale oni nemohou tvrdit, že to bylo ukončeno v rozporu se zákonem. Ukončeno bylo tak, že prostě nebyla naplněna smlouva, tudíž smluvní vztah zaniknul.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, nemohou to tvrdit. Tak já si tedy použiji slova právního zástupce firmy Daniela Weinholda, který opírá se i o posudky kanceláří a znaleckého ústavu Equita Consulting, a říká: "SŽDC nemá k ukončení spolupráce zákonný důvod."

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
A SŽDC nemá žádný zákonný důvod tuto spolupráci dále navázat nebo, nebo v ní pokračovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže tady jsme právě u toho, že tyto vaše výklady se pravděpodobně stanou předmětem soudního sporu. A jestli vás to nějakým způsobem neomezí v pronajímání třeba.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak tento, paní redaktorko, já sice nejsem právník, já sice nejsem právník, ale toto nás tedy opravdu nijak, nijak neomezí. To, že ten vztah skončil, ten smluvní vztah skončil dnes o půlnoci nebo tedy včera o půlnoci, to je prostě naprostý neměnný fakt.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď je otázka, jak se k tomu faktu samozřejmě postaví Grandi Stazioni, která tvrdí, že bude chtít potom požadovat odškodnění.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak chtít mohou, ale to, co chtějí, tak musí nějakým způsobem prokázat, že na to mají nárok, a musí to také zdokumentovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste se cítil...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
V tom jim přece nikdo nebrání.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste se cítil, pane náměstku, teď v pozici těch podnájemců, těch, kteří mají obchody na hlavním nádraží, a dá se říci, že jsou v této situaci?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak podnájemci jsou ve velmi komfortní situaci, protože jsme všechny zavčas oslovili a přislíbili jsme jim, že počínaje dnešním dnem budou mít smlouvy nikoliv tedy s Grandi Stazioni, nýbrž s námi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá. A jsou opravdu v tak komfortní situaci, když podle serveru Lidovky.cz obdrželi výzvu k vyklizení prostor právě ze strany Grandi Stazioni a pakliže Grandi Stazioni má pocit, že nemáte jaksi právní důvod, abyste ukončili tu spolupráci, mohou mít tento pocit i vůči těmto podnájemcům.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Já vůbec nechápu, co vedlo Grandi Stazioni k tomu, že tyto údajné výzvy rozeslalo. Není mi známý... Není mi známý...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Chápat to nemusíte, ale tak to je a já se ptám, jestli to je opravdu komfortní stav pro ty podnájemce.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Není mi známý žádný faktický, není mi pro to známý žádný plauzibilní důvod, proč to udělali, vztah jejich s námi zaniknul a analogicky zanikl tedy i vztah podnájemců s Grandi Stazioni.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám tedy znovu a jinak, jestli si myslíte, že těm podnájemců nehrozí ze strany firmy Grandi Stazioni žaloby, pokud tvrdí vám, že jaksi nebyl zákonný důvod, abyste s nimi ukončili ty smlouvy. Vy samozřejmě tvrdíte, že to tak není, tak jestli nemohou tímto způsobem postupovat i vůči těm podnájemcům.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Já nemohu předjímat, jak budou postupovat dámy a pánové z firmy Grandi Stazioni. Nicméně jedna věc jsou fakta a druhá věc jsou fabulace. Oni samozřejmě mohou fabulovat různým způsobem, mohou pouštět do médií ty nejroztodivnější spekulace a fabulace. Ale fakta jsou fakta. Smlouva zanikla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu rozumím. Ale SŽDC třeba řekla, že tento spor se nedotkne ani podnájemců, ani cestujících. A je pravděpodobné, že těch podnájemců už se to dotýká.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Jakým způsobem máte na mysli? Tím, že Grandi Stazioni vysílá, rozesílá jakési, řeknu, výhrůžné dopisy?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesně tím.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ale my je ubezpečujeme, že se těchto výhrůžných dopisů opravdu nemusí nijak bát.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A pakliže dojde na soudní spor, nepřipouštíte si, že soud může přihlédnout k tomu tvrzení, které zastává italská firma?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Opravdu to si neumím představit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zástupci firmy na předání nádraží nepřišli. Máte tedy stanovenou nějakou další schůzku, kdybyste se s nimi bavili o tom, jak dál, nebo pro vás je to zkrátka uzavřená záležitost, nepřišli tam, smlouva vypršela.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak je, teď tedy řeknu, všeobecně známo, protože to bylo zveřejněno, a to je skutečně fakt, včera v šestnáct hodin zástupci nepřišli, já jsem je vyzval, aby tedy, veřejně jsem je vyzval, aby se dostavili druhý den, tedy dnešního rána v sedm hodin. Já jsem nejenom je vyzval veřejně, já jsem dokonce i paní magistře, její tedy zástupkyni právní poslal mail, oni totiž tu neúčast poslali tedy z mailu a já jsem na tu mailovou adresu odepsal, že je rádi přivítáme a rozjedeme se s nimi dnes ráno v sedm hodin. Opět nepřišli.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak dál už nebudete nijak akcelerovat jednání.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak za dané, za dané situace my nevíme, co bychom měli akcelerovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba nějaké setkání, abyste se to pokusili třeba urovnat mimosoudně, protože pravděpodobně na ten soudní spor dojde.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, ale to by prvně museli vznést nějaký nárok.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy si počkáte, až to teda, až přijde nějaký zásah.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No jistě. A jak jsem řekl, když vznesou nějaký nárok, tak pak toho, tak potom ho také musí nějakým způsobem zdokladovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jednatel Grandi Stazioni Andrea Odoardi upozorňuje, že akcionářem jejich je i Evropská banka pro obnovu a rozvoj. A její manažer už koncem září zaslal dopis ministru zahraničí, ministru dopravy a předsedovi poslanců za hnutí ANO, v němž apeluje na to, aby Grandi Stazioni mohla pokračovat v provozování hlavního nádraží. Jak tuto intervenci chápete?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Nemám pro to žádné vysvětlení. Já se domnívám, že akcionář měl spíš poslat dopis svému jednateli a měl ho jaksi tedy upozornit na to, že má jednat, což se evidentně nedělo, protože kdyby jednatel jednal, tak byla Fantova budova Národního diva... pardon, promiňte, hlavního nádraží dávno opravená.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká host Dvaceti minut Radiožurnálu, náměstek Správy železniční dopravní cesty Tomáš Drmola. Ještě je tu ta věc, že firma Grandi Stazioni, že šlo nájem o dva roky prodloužit a umožnit jí tak, aby dokončila rekonstrukci. Nebylo by to nejméně nákladné a nejjednodušší řešení?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Bylo by to to nejjednodušší řešení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč ho nenásledovat? Chcete komplikace?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ne že chceme komplikace. Ale zaprvé, Grandi Stazioni nenaplnili smlouvu, Grandi Stazioni už mnohokrát v historii v tom tedy průběhu toho, toho smluvního vztahu slibovali, že dokončí, nedokončili. A není pro to žádný důvod.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ten důvod by byl právě proto, že to je nejjednodušší, myslím si já.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, to ano. Ale otázkou zůstává, jestli by to bylo také pro stát to nejvýhodnější.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No, to mi řekněte právě. Proč by to nemělo být výhodné pro stát, tedy bude výhodnější zadat nové výběrové řízení nebo jak budete postupovat?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Zadáme nové výběrové řízení. V první fázi tedy musíme nechat vypracovat projektovou dokumentaci. Poté, co budeme mít projektovou dokumentaci, tak samozřejmě vysoutěžíme firmu, která bude budovu, Fantovu budovu opravovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a Grandi Stazioni říkala, že by potřebovala dva roky, že by v roce 2018 tu rekonstrukci skutečně dokončila. Když to půjde touto cestou, o které mluvíte vy, stihne se to kdy podle těch odhadů?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak když budu teď nahlas přemýšlet, tak řeknu, budeme potřebovat, bratru, čtyři možná pět měsíců na to, abychom měli projekt, a samozřejmě nějakou dobu také bude trvat, než vysoutěžíme stavební firmu. Realisticky viděno, bychom mohli stihnout ještě stavební sezonu roku 2018.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže by se v tom roce, kdy Grandi Stazioni chtěla tu rekonstrukci ukončit, začínalo.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Začínalo by se na jaře roku 2018. Grandi Stazioni v případě tedy, že jí můžeme věřit, že chtěli ukončit, tak chtěli ukončit do 16. 10. 2018.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a pokud SŽDC společnost z objektu vypoví, což se stalo, respektive byla ukončena smlouva, dobrá, tak hodlají Italové žádat 1,2 miliardy korun a také náhradu za ušlý zisk, protože měli mít v pronájmu třicet let hlavní nádraží a z toho i ten zisk, tak ministr dopravy Dan Ťok už řekl, že s nějakou náhradou počítá. Tak nebylo by přece jen jednodušší opravdu ty dva roky nechat Grandi Stazioni, nekompenzovat nic a ani jaksi neprodlužovat.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak napřed se podívejme na to, na tu částku...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
1,2 miliardy, ano.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
...1,2 miliardy korun. Kde ta částka vznikla?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To tvrdí Grandi Stazioni, že...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
A čím to dokládají, proč netvrdí třeba dvě miliardy nebo proč netvrdí pět, set milionů?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já rozumím, že tu částku si budete muset vyřešit. Tak jakou refundaci nebo jakou náhradu si vy představujete, že byste Grandi Stazioni za to mohli poskytnout?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Já si dovolím citovat ze smlouvy, kterou tedy máme, my jako strana pronajímatele a Grandi Stazioni jako nájemce, budu citovat. "Pronajímatel uhradí po skončení účinnosti smlouvy nájemci vynaložené náklady na technické zhodnocení ve výši daňové zůstatkové ceny technického zhodnocení." Teď vynechám k tomu tři čtyři řádky, protože ty do určité míry nejsou důležité. Jsou tam citované nějaké články.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
A budu pokračovat. "Po uplynutí sjednané doby nájmu dle článku pět smlouvy se sjednává ocenění nepeněžního plnění daňovou zůstatkovou cenou technického zhodnocení ve výši nula korun, slovy nula korun českých."

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Takže ten nárok, které Grand..., který Grandi Stazioni mají, oni mají nárok, ale ten je nula korun českých, tak to v té smlouvě stojí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak ministr dopravy Dan Ťok už ale řekl, že s nějakou náhradou počítá.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Pan ministr dopravy Dan Ťok je velmi obezřetný člověk, nicméně jednotlivosti této smlouvy on nezná.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy nechcete nebo nemusíte a ani nebudete dávat Grandi Stazioni nic. Žádný nárok podle vás nemají.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Já nejsem právník, takže nemohu předjímat právní skutečnosti. Já pouhým selským rozumem, a já věřím tomu, že vaši nebo naši posluchači, když si poslechli to, co jsem před chvilkou z té smlouvy přečetl, tak mým selským rozumem z toho vyplývá, Grandi Stazioni má nárok na úhradu technického zhodnocení po odpisech ve výši nula korun.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, co tedy bude dál s hlavním nádražím? Jak plánujete jeho rozvoj a především dokončení té rekonstrukce? O tom už jsme mluvili.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak dokončení rekonstrukce o tom jsme skutečně mluvili, rozvoj ono ve své podstatě je rozvinuté. Grandi Stazioni nemůžeme upřít to, že tu komerční část opravdu opravili a ta komerční část je plně funkční.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A ten zbytek se tedy zrekonstruuje a začne to podle vašich takových odhadů v roce 2018 a vím, že jste třeba plánovali do čtvrt roku v červenci požádat o územní rozhodnutí pro vybudování podchodu a lávky pro pěší, které by propojily Prahu 1 s Žižkovem a Vinohrady, tak to už se v tom třeba nějak pokročilo?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
To je projekt, který je plánován dlouhodobě. Ten skutečně bude naplněn nebo tedy rozjet počátkem roku 2018. To ovšem nemá nic společného s rekonstrukcí Fantovy budovy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je náměstek Správy železniční dopravní cesty pro správu majetku Tomáš Drmola. SŽDC dostalo od státu budovu někdejší plicní ambulance na Žižkově, kde sídlí autonomní sociální centrum Klinika. V pátek jste se do objektu nedostali, nepasovaly vám klíče. Jak budete postupovat dál?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Budeme postupovat v souladu se zákonem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To jest?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Vyčkáme soudního rozhodnutí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Soudního rozhodnutí o tom, jestli bude budova vyklizena. Vy už jste podali takový...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ano, přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
...podnět, aby tak bylo učiněno.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Tak podnět podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V týdeníku Respekt jsem si přečetla, že může jít o účelový krok ze strany státu, aby bylo znemožněno předání budovy pražskému magistrátu, který ji chtěl aktivistům poskytnout legálně. Vylučujete, že byste v tomto záměru sehráli svou roli?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
To vylučuji zcela stoprocentně. A vzhledem k tomu tedy, že minulý týden mi volala redaktorka týdeníku Respekt, já jsem byl velmi udiven z toho, co vlastně zveřejnila, protože to je v příkrém rozporu s tím, co já jsem jí řekl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy to vylučujete, ale řekněte mi tedy, proč vlastně tu budovu potřebujete?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Správa železniční dopravní cesty je poměrně velká organizace. My zaměstnáváme takřka 18 tisíc lidí. Mimo jiné máme jednu organizační složku, která se jmenuje geodézie, drážní geodézie, a ta sídlí tady v Praze v objektu, který máme v nájmu, kde tedy musíme platit tržní nájemné. Vzhledem k velikosti objektu bývalé tedy té plicní polikliniky v Jeseniově ulici a vzhledem k tomu, že ten objekt opravdu naprosto odpovídá naším představám, tedy budovy, kterou bychom potřebovali pro usídlení našich aktuálně 46 zaměstnanců, jsou tam ještě dvě neobsazená pracovní místa, takže dohromady by tam v těch lidí v budoucnu mělo fungovat nebo pracovat 48, tak jsme Úřad o zastupování státu ve věcech majetkových požádali, že bychom tento objekt rádi získali do naší péče.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu rozumím. Ale vy sám jste, když připomenu, že v červenci SŽDC vlastně přešlo do jeho majetku, do jejího majetku přes 1 500 nádraží a ostatních budov, a vy jste sám předtím říkal, že je využijete pro státní instituce, pro úřady, abyste tam přivedl lidi, neříkejte mi, že...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ano, to jsem, to je správný, to je správný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
...z 1 500 budov se nenašla nějaká, která by tak dobře odpovídala pro vaše geodety jako Klinika?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, víte, ti geodeti mají místo výkonu pracovní činnosti v Praze. A my sice máme spoustu budov, kde máme i dost místa, ale bohužel žádnou v Praze. Ta...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ani v jedné budově v Praze nemáte místo pro své geodety?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Ne, ne, ne. Opravdu nemá.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže musí být v podnájmu.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, já doufám, že ne, já doufám, že budou brzy ve svém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tyto, teda pro tyto potřeby je nutné, pro vaše potřeby a vaše geodety je nutné budovu rekonstruovat, tak do té doby, než získáte všechna povolení, je možné, že by autonomní centrum Klinika tam provozovalo svou činnost dál, nebo ne?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
V případě, že do té doby nebude soudní rozhodnutí na vyklizení, tak ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy za SŽDC se hodláte nějakým způsobem setkat s aktivisty a řešit to třeba i jinak než cestou...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
A položme tu otázku jinak. Chtějí se ti aktivisté setkat s námi? Pakliže je mi známo, já jsem sice v pátek nebyl u toho nepodařeného předávání budovy, ale ti aktivisté byli uvnitř té budovy, čili určitě měli možnost se setkat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud se nemýlím, tak nějaké setkání by mělo se uskutečnit ve středu. O tom nic nevíte? Takže aktivisté...

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
O tom mně není známé.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
...mají, alespoň deklarovali, že pokud přijdete dovnitř, tak vám v pohybu po objektu nebudou bránit.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
Jako teď nerozumím tomu, co ti aktivisté deklarovali, že když ve středu přijdeme. Jinými slovy, oni nás zvou, abychom tam ve středu přišli?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já, jak jsem si přečetla, měli byste se ve středu setkat a vy o tom nic nevíte.

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, tak o tom já nic nevím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže si počkáte zkrátka na soudní rozhodnutí. Nebylo by dobré třeba tu situaci řešit nějak jinak?

Tomáš DRMOLA, náměstek SŽDC pro správu majetku
--------------------
No, v případě, v případě, že by nás tedy aktivisté pozvali, tak jistě se tam rádi půjdeme podívat. Ale já jsem toto pozvání dosud nikde neviděl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak možná se k vám teď donese po našem dnešním vysílání. Uvidíme, jak se bude celá situace řešit dál. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl náměstek Správy železniční dopravní cesty pro správu majetku Tomáš Drmola. Děkuji vám za to, na shledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web Radiozurnal.cz.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio