Stýkat se s dítětem: je to právo, nebo povinnost?

03227386.jpeg
03227386.jpeg

Ve velmi nepříjemné situaci se ocitla maminka, jejíž bývalý manžel by měl mít syna každý druhý víkend u sebe. Otec ovšem za chlapcem nejezdí, jeho matce to komplikuje plány a chlapec je z toho smutný. Je možné nějak otce donutit, aby se synovi věnoval? Odpověď na tuto otázku jsme hledali s advokátem Michaelem Dubem.

Donutit otce k takové věci je podle advokáta velmi problematické. „Pokud je rozsudkem stanovena určitá povinnost, pak by se podle toho měl otec chovat. Bohužel v praxi je vynucování takové povinnosti podle mého názoru nesmírně obtížné,“ říká Dub.

On sám nyní v jednom případě navrhl konkrétní řešení, které by předešlo „organizačním“ problémům, zatím ho ale soud neposvětil. „Narhuji, aby měl otec na styk s dítětem nárok pouze v případě, kdy jeho realizaci s dostatečným předstihem matce potvrdí. Zatím nevím, jak o tomto návrhu soud rozhodne a jak případně bude toto rozhodnutí probíhat v praxi, ale jiná možnost řešení mne bohužel nenapadá,“ konstatuje advokát.

Kromě toho matka může po bývalém manželovi požadovat i peníze. V první řadě vyšší výživné. „Nepochybně dochází k navýšení nákladů na její straně, pokud otec styk z dítětem nerealizuje vůbec, nebo ho realizuje v menším rozsahu, než předpokládá příslušné rozhodnutí soudu,“ vysvětluje Dub.

Kromě toho ale matka může požádat i o náhradu škody, která jí může vzniknout – například když nemůže odjet na zaplacený víkendový pobyt, protože se musí postarat o dítě. „Jsem přesvědčen o tom, že jí vzniká i nárok na náhradu škody, pokud ji otec neinformuje o tom, že nehodlá svoji povinnost splnit a že nehodlá dítě vyzvednout. Doporučuji zapojit do řešení orgán péče o dítě, který nepochybně figuroval i u soudu, a požádat ho, aby se pokusil otce přesvědčit, aby dodržoval to, co je soudem stanoveno,“ radí advokát.

Kromě peněz je ale problém i v tom, že chlapce mrzí, že se mu otec nevěnuje. Nemohla by tento problémy vyřešit střídavá péče, kterou by v současnosti české soudy měly preferovat a v jejímž rámci by měl otec povinnost se o syna starat s matkou napůl?

Advokát to rozhodně nedoporučuje. „Pokud se rodiče nejsou schopní dohodnout ani na tom, jak bude probíhat styk jako takový, pochybuju, že by jejich komunikace byla na takové úrovni, že by mohlo dojít k realizaci střídavé péče. Střídavá péče je poměrně náročná záležitost, a pokud ve vztahu vznikají problémy už nyní, ani bych ji z praktických důvodů nedoporučoval,“ vysvětluje.