Státy mají v první řadě chránit své občany, až poté pomáhat pronásledovaným, myslí si kardinál Miloslav Vlk

03351349.jpeg
03351349.jpeg
Celý svět je otřesen útokem na vánoční trh v Berlíně. Kardinál Miloslav Vlk se nad událostmi také zamýšlel a došel k názoru, že náš pokoj je v Kristu a v evangeliu, tento základ pokoje se ale ztratil a přítomnost Boha slábne už od doby osvícenství.

Jak by se podle jeho názoru měla Evropa postavit k islámskému terorismu? „Jsou hodnoty, které mají určitou hierarchii. Jistě je přední a základní, aby státy a vlády chránily své občany, aby pro ně budovaly pokojnou atmosféru. To je přední. A pak je druhé – i těm lidem, kteří jsou v neštěstí nebo pronásledovaní, utlačení a podobně, máme pomáhat.“

Oba dva aspekty života je podle názoru kardinála Vlka třeba sladit, na prvním místě ale vidí již zmíněnou zodpovědnost států za své občany. Domnívá se také, že je třeba, abychom migrační vlnu nepřijímali bez ohledu na všechno ostatní.


Je zapotřebí, aby migrační vlna byla kontrolovaná. Zkušenost ukazuje, že s touto vlnou, pokud není dostatečně kontrolovaná, přicházejí i teroristi. Víme, že Islámský stát je teroristická organizace, známe ideologii tohoto státu, že zabíjet je pro ně málem takovou duchovní povinností. Čili za této situace se Evropa a státy musí bránit. MILOSLAV VLK

„Potom je také zapotřebí, aby se státy dohodly, že bude zapotřebí, aby se ti migranti, kteří přijíždějí, přizpůsobili kultuře a atmosféře těch států, do kterých přicházejí,“ dodává kardinál Miloslav Vlk.

Myslí si, že je třeba, aby základní věci respektovali – třeba aby se ženy nezahalovaly na veřejnosti do burek, aby bylo možné kontrolovat, kdo se pohybuje v ulicích a co dělá. Domnívá se, že je zapotřebí, aby se v tomto migranti přizpůsobili naší kultuře.

Jak vzpomíná na léta, kdy musel místo vykonávání kněžské funkce umývat okna? Dočká se arcibiskup Bezák rehabilitace? A proč si myslí, že se Jindřich Forejt nestane velvyslancem ČR ve Vatikánu? Poslechněte si celý rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem v našem iRadiu nebo kliknutím na odkaz přímo v tomto článku.