Spor semilský okres versus město Semily

1. březen 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Přestože Okresní úřad v Semilech stejně jako ostatní okresní úřady ukončí koncem roku svojí činnost, neznamená to, že by státní úředníci chtěli přenechat současné sídlo okresu semilské veřejnosti. Současná přednostka totiž nabídla zrekonstruovanou budovu zámečku, která je úplně ideální veřejné správy, jiným státním institucím, místo aby ji stát převedl jako v jiných městech na město Semily, které bude v rámci reformy veřejnou správu vykonávat.

O spor se zajímala liberecká kolegyně Ivana Bernátová.

V Semilech už sice od 1. ledna příštího roku nebude sídlit okres, ale město bude vykonávat státní správu jako vybraná obec 3. stupně. Pro výkon státní správy ale potřebuje, podle starosty Semil Františka Mojžíše, město kanceláře.

František Mojžíš: Naše představa vychází asi z této zásady. Myslíme si, že reforma veřejné správy je koncipována tak, aby byla přiblížena občanům, to znamená, aby služby, které občané využívají, byly co nejvíce jim přiblíženy. To si myslíme, že v plné míře splňuje tzv. zámek, abych byl přesný Bítochovská 1.

Okresní úřad v Semilech ale nechce o předání zrekonstruované a bezbariérové budovy zámečku, která se nachází v srdci Semil, vůbec slyšet. Podle mluvčího úřadu Radima Pochopa by měl zámeček zůstat státním úředníkům.

Radim Pochop: Tak, aby když ty instituce někde jsou rozmístěny po okrese a platí komerční nájmy, tak aby vlastně tímto státní prostředky se ušetřily a v této věci se minulý týden ozval Krajský soud v Hradci Králové, že by chtěl využít část budovy pro své potřeby.

Kromě soudu, který ale už samostatnou a novou budovu v Semilech má, by se mohl do zámečku přestěhovat také státní archiv. To je vůbec nepochopitelné, protože archiv sídlí v objektu, který byl speciálně jako archiv s depozitáři před několika lety asi 1 km od centra Semil postaven. Proč by se měl stěhovat tedy do zámečku, ve kterém jsou kanceláře a ještě do centra města? A proč právě státní archiv nabídla přednostka semilskému starostovi k výkonu státní správy? Že by občané běhali z centra až do dalekého archivu k vyřizování úředních záležitostí? To zastupitelé, v čele se starostou, nechápou.

František Mojžíš: V podstatě těch jednání už proběhlo několik. Poslední jednání bylo veřejné zastupitelstvo, kde jsme prezentovali náš názor veřejně zastupitelům i občanům. Totéž bylo učiněno z druhé strany ústy paní přednostky. Já myslím, že to bylo velice vstřícné a velice dobré gesto tak, aby všichni zainteresovaní mohli slyšet obě varianty podložené oběma argumenty. Rozhodnutí zastupitelstva bylo celkem jednoznačné, to znamená, že i zastupitelé tu myšlenku naší akceptují a ztotožňují se s ní a myslí si, že by budoucí fungování městského úřadu bylo nejlépe, kdyby bylo provozováno v budově zámku.

Kdyby bylo nutné, půjdete na ministerstvo vnitra?

František Mojžíš: Samozřejmě, my vystřílíme, jak se říká, všechny broky. Netvrdím, že to dopadne tak, jak si myslíme my. To by bylo falešné. Já si myslím, že samozřejmě dojde k dohodě. Nemyslím si, že bychom byli s okresním úřadem v nějakém antagonistickém vztahu tak, abychom se nedohodli, to ne, ale samozřejmě budeme používat všechny páky k tomu, abychom tento objekt získali. Pokud vyšší mocí nebo rozhodnutím nějakého nadřízeného orgánu tomu bude jinak, tak samozřejmě budeme respektovat to rozhodnutí, bude-li nutné.

Já už jenom doplním, že spor semilský okres versus město Semily o stávající budovu OÚ na zámečku v Bítochovské ulici bude naše liberecká kolegyně Ivana Bernátová i nadále sledovat. Samozřejmě i další podrobnosti vám přinese ČRo1.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mkp , Ivana Bernáthová , spr
Spustit audio

Více z pořadu