Spolek RomPraha vytvořil platformu pro zefektivnění lokální integrační politiky

18. duben 2024

V březnu se v pražském hotelu Svornost uskutečnila závěrečná konference projektu “Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost”. Tento projekt, který začal v říjnu 2021 a končí v dubnu 2024, si kladl za cíl podpořit rozvoj romské občanské společnosti v Praze.

Spolek RomPraha jako zastřešující organizace dalších neziskových subjektů založil platformu, na níž se nastavením pravidelné a systematické spolupráce romských neziskových organizací položily základy vzájemné výměny informací a diskuse nejen mezi zástupci těchto organizací, ale také zástupci městských částí, Magistrátu hlavního města Prahy a dalších subjektů, jichž se dotýká integrace Romů. Výsledek projektu hodnotí Jan Balog

Čtěte také

“Máme romskou strategii Magistrát hlavního města Prahy, máme skvělý tým lidí a platformu, která funguje, i když už projekt skončil. Za mne tedy velmi úspěšné.”

Jedním z klíčových výsledků projektu je vytvoření šesti politických doporučení pro zefektivnění lokální integrační politiky, která byla začleněna do strategických materiálů MČ Prahy 7. Tato doporučení mají pomoci identifikovat efektivní a udržitelné integrační politiky a praxe.

Mezi doporučení patří vytvoření pozice romského poradce, vytvoření pozice sociálního pracovníka, vytvoření pozice asistenta prevence kriminality, vytvoření pozic sociálních pedagogů, vznik dluhové poradny, řešení duševního zdraví Romů. Více Jan Balog:

„Praha 7 prezentovala nejen směrem k Romům všechny kroky. My jsme zdůraznili to, co je stěžejní a co chceme, aby ještě dopracovali - tedy romského poradce. Důležitý je kontext toho, jak dokáží pracovat s klienty a s tím, jak konkrétně pomáhají Romům.”

Jak už zaznělo, do projektu se z pražských městských částí zapojila jen Praha 7.

„Zatím je partnerem projektu Praha 7. Doufám, že se přidají i další městské části. Magistrát hl. města Prahy udělal první vstřícný krok a uvidíme, co přinese čas.”

„Vše, co jsme vytvořili, včetně naší spolupráce s Prahou 7, máme chuť nabízet i jiným městským částem.”

Závěrečné konference projektu se zúčastnil i radní MČ Prahy 7 Jakob Hurrle, který má na starost sociální a zdravotní politiku, integraci cizinců a národnostních menšiny.

„Projekt nám nabízí možnost sledovat politiku vůči Romům v různých městských částech a předat vlastní zkušenosti. Pro nás je to jednoznačně přínos. Nemá smysl vymýšlet něco, co už existuje.”

„Pravdou je, že se dlouhodobě a intenzivně věnujeme sociálním otázkám. Osobně kladu velký důraz na spolupráci. není dobré, když agendu romské integrace řeší jeden člověk bez toho, aniž by byl propojen se sociálním nebo například bytovým odborem. Pracujeme na tom, aby lidé u nás na radnici, spolupracovali a problémy řešili společně. A rychle, což je jistě také důležité.”

Spolupráci na projektu velmi kladně hodnotila vedoucí Odboru sociálního začleňování Kateřina Laskovská:

Nová radnice Prahy 7, která vyhrála soutěž Grand Prix Architektů v kategorii Renovace

„Mohli jsme kolegům na platformě a později i v průběhu workshopů určených úředníkům předávat příklady fungování našeho ojedinělého odboru, který nám umožňuje přistupovat k řešení sociálního vyloučení ke klientům komplexně. Například pomoci jim s bydlením, splátkovým kalendářem, dluhovým poradenstvím, podporou jejich dětí při vzdělávání.” 

Praha 7 velmi vnímá investici do boje proti sociálnímu vyloučení.

„My jsme nejprve museli situaci zmapovat. Vědět, jaké rodiny tam bydlí a jaké mají problémy - s bydlením, se vzděláváním, s kulturou, atd. Následně jsme udělali pracovní skupinu a v ní jsme vytvářeli koordinaci napříč radnicí a neziskovým sektorem tak, abychom s tím mohli něco dělat. Tedy dlouhé cíle. Vybírali jsme odborníky, kteří nám ukazovali, jak mají například vypadat strategické materiály, abychom je mohli předložit radě a aby je obec vzala za své. Co projde radou a je schválené politiky, vypadá pak jako dokument, kterým se úředníci musí dále zabývat. Když projde radou metodika, je to pro nás, úředníky, nástrojem, o který se můžeme opřít.”

„Odbor sociálního začleňování neznamená začleňování pouze romských občanů nebo cizinců, ale u nás to bereme tak, že všichni na Praze 7 jsme občany ČR. Pilotně proto máme zřízený jeden velký odbor, na který mohou chodit všichni. My už nechceme mít rozdělené odbory pro Romy a neromy.”

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.