Druhý workshop od RomPraha byl určen pro úředníky, kteří pomáhají lidem v nouzi

19. leden 2024

Účelem školení spolku RomPraha bylo předat vědomosti a kompetence úředníkům v tématech vzdělávání, zaměstnávání, bydlení a práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, včetně Romů. Organizátoři tím chtějí sdílet své zkušenosti skrze městské části a odborníky z neziskového sektoru. 

„Naučit úředníky státní správy a samosprávy dobře používat manuál pro strategii integrace Romů na území hlavního města Prahy. My, jako platforma neziskových organizací na území hlavního města Prahy, jsme za uplynulé čtyři roky dokázali vytvořit strategii integrace Romů v této lokalitě a k tomu nyní probíhá školení s cílem naučit manuál správně používat.”

Jak dále Jan Balog, bývalý boxer a trenér, říká, chceme se dostat do systému Magistrátu hl. města Prahy a jednotlivých městských částí. Vypracovat dokument a pokusit se, aby jej při své práci s Romy používali zmínění úředníci. Oblasti, kterými se v nich zabýváme, jsou tradiční.

„Pro dané oblasti, třeba zaměstnávání, bydlení či vzdělávání, tu máme konkrétního úředníka. Řešíme s ním, jak by se problematice ze své zkušenosti věnoval. Dnes tu také máme romské poradce a úředníky, kteří každý den řeší romskou problematiku.”

„Chceme je seznámit s naším dokumentem tak, aby byl v praxi dobře používaný. Dále se snažíme s těmito lidmi navázat stálý kontakt.”

Jaký byl zájem z jednotlivých městských částí Prahy o nabízený workshop určený úředníkům, kteří pracují s lidmi ohroženými sociálním vyloučením?

„Zájem nebyl všude. Do spolupráce na implementaci strategie na území Prahy se zapojilo sedm městských částí, což je strašně málo.”

V roce 2020 vznikl na městské části Praha 7 Odbor sociálního začleňování, který pomáhá sociálně vyloučeným osobám nebo těm, které jsou jím ohrožené. Umožňuje získat příležitosti a možnosti, které napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Odbor vede Kateřina Laskovská, která měla na workshopu svou prezentaci “Příklady dobré praxe”.

„Lidé, kterým pomáháme, chtějí městské části její pomoc vracet. Neberou to automaticky. Díky tomu máme spoustu dobrovolníků, kteří se zapojují do péče o seniory, na odklízení sněhu nebo do sbírek aktovek pro děti. Radnice tak s těmito lidmi neukončí vztah, ale udržuje s nimi stálý kontakt. Pořádáme různé skupiny, poděkování. Sami se hlásí s pomocí na výzvy, které umísťujeme na Facebook - třeba když potřebujeme smontovat nábytek pro samoživitelky.”

„Obec Praha 7 je pro občany, a ne oni pro nás. Pokud si to všichni politici uvědomí, velmi dobře se pak v tom pracuje.”

Spolek RomPraha, který organizoval druhý workshop pro úředníky, kteří pomáhají lidem ze sociálního vyloučení, aktuálně zastřešuje devět pražských spolků. Workshopy, příručka i setkání v rámci platformy jsou součástí projektu Rozvíjíme romskou občanskou společnost, který financují Norské fondy.

Spustit audio