Soused vytopil byt, dělá „mrtvého brouka“. Co teď?

9. září 2014
Žurnál servis

Je to noční můra každého, kdo bydlí v bytě: přijdete domů a zjistíte, že během vaší dovolené nebo výletu na víkend voda z horních pater vytopila koupelnu nebo třeba i obývák. A ještě větší problém může nastat, když se soused nad vámi tváří, že o ničem neví a že vám žádný problém nezpůsobil. Jak v takové situaci postupovat? Radila advokátka Radka Chlebcová.

V nájemním bytě nebo v družstevním domě se člověk musí obrátit na pronajímatele, respektive na družstvo. „Součástí stanov, interního předpisu nebo nájemní smlouvy bude, kdo řeší jaké opravy, a tedy kdo bude odpovídat za způsobenou škodu,“ vysvětluje advokátka.

V domě, kde byty patří soukromým majitelům, bude v dokumentu prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám uvedeno, za jakou část bytu odpovídá majitel a co je společné.

„Jestliže škoda vznikla prasknutím rozvodu, který je společnou částí, je nezbytné obrátit se na společenství vlastníků jednotek, které by pro tyto případy mělo být pojištěno. V opačném případě je potřeba obrátit se na konkrétního vlastníka,“ radí doktorka Chlebcová.


Jak postupovat, pokud máte pro případ potopy domácnost pojištěnou? „Klíčové je vždy ihned zdokumentovat škodu, udělat fotky, udělat odhad vzniklých škod, kontaktovat pojišťovnu a dohodnout se s ní na dalším postupu. Ten se odvíjí právě od výše vzniklé škody. Pojišťovna vzniklé škody proplatí a následně je tzv. regresem vymáhá po tom, kdo je způsobil a kdo za ně odpovídá, tedy po společenství vlastníků jednotek, bytovém družstvu konkrétním vlastníkovi bytu,“ radí advokátka.

A co když se neví, kde přesně škoda vznikla, a soused nechce vpustit instalatéra do svého bytu? Pak by se mělo nejdříve prověřit, jestli problém není v rozvodu patřícím družstvu, respektive společenství vlastníků.

Pak už bude opravdu na řadě soused. „Na tomto místě je v případě nespolupráce souseda vhodné se obrátit na advokáta, který může vstoupit do jednání se sousedem ohledně náhrady způsobené škody,“ doporučuje advokátka.

Když se prokáže, že za potopu je odpovědný opravdu soused, je možné požadovat po něm nejen náhradu škody, ale také zaplacení nákladů na instalatéra. „V takovém případě ponese i náklady na odborníka, kterého si dotyčný objednal,“ potvrzuje doktorka Chlebcová.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio