Smlouva o dílo: soustavné příjmy z vás udělají živnostníka

10. říjen 2014
Žurnál servis

Pokud si přivyděláváte formou smlouvy o dílo, nemusíte z výdělku platit sociální a zdravotní pojištění. Daně ovšem zaplatit musíte: v případě, že si tímto způsobem vyděláváte soustavně. Podrobnosti jsme probírali s daňovým poradcem Vlastimilem Sojkou, jednatelem daňově poradenské společnosti KODAP.

Pokud si chcete příležitostně přivydělávat formou smlouvy o dílo, nemusíte si hned zakládat živnostenský list. „Důležité je, aby takový přivýdělek nenaplňoval znaky podnikání či jiné činnosti, kde živnostenský režim zákon vyžaduje. Myslím tím hlavně soustavně nebo pravidelně se opakující činnost s cílem dosažení zisku,“ zdůrazňuje Sojka.


Kdo může uzavřít smlouvu o dílo
Nemusí to být pouze podnikatelé navzájem, ale i spotřebitel s podnikatelem. Mohou ji spolu uzavřít i dvě nepodnikající fyzické osoby: třeba dva sousedé za účelem občanské výpomoci za úplatu. Smlouva o dílo nemusí být dokonce ani uzavřena písemně. Jestli se sousedé dohodli, že jeden druhému opraví plot a dostane za to zaplaceno, uzavřeli smlouvu o dílo, aniž by to tak výslovně nazvali. Určující je obsah ujednání. Je to stejné, jako když při nákupu potravin vlastně jako nakupující uzavíráme smlouvu kupní, nebo když nám využitím veřejné přepravy po nástupu do dopravního prostředku vznikne smlouva o přepravě osob. Ústní stav platí, pokud je oběma stranami dodržen a naplněn.

Do problémů se můžete dostat i v práci. Pokud máte ve smlouvě uvedeno, že nesmíte činnost, kterou vykonáváte v zaměstnání, dělat pro nikoho jiného, může vám smlouva o dílo zkomplikovat život.

„Porušení konkurenční doložky v pracovní smlouvě může být důvodem pro rozvázání pracovního poměru a někdy dokonce i pro náhradu škody zaměstnavateli,“ varuje Sojka.

K výdělkům ze smlouvy o dílo je stát poměrně vstřícný. „U smlouvy o dílo si každý může ročně přivydělat až 30 tisíc korun, neplatí se z toho sociální ani zdravotní pojištění a nevzniká tu ani povinnost podávat daňové přiznání. Leckoho tento režim může svádět k tomu, aby ho zneužíval, ale s tím bych si raději nezahrával,“ varuje daňový poradce.

Pokud si totiž budete přivydělávat každý měsíc, může se stát, že úřady nebudou váš výdělek považovat za „příležitostný“. „Hranice mezi příležitostným příjmem a soustavnou činností není jasně definována a finanční úřad na to logicky mívá jiný názor než poplatník," vysvětluje Sojka. Může se tak stát, že úředníci uloží poplatníkovi, aby si založil živnost a začal platit zálohy na daň. A samozřejmě také pojistné.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio