Slovní hodnocení na vysvědčení není tak stresující a motivuje. Žáci i učitelé si ho pochvalují

28. leden 2016

Děti si dnes jdou pro pololetní vysvědčení. Na některých školách je učitelé nehodnotí klasickými známkami, ale slovně. Podle škol tak dokážou učitelé lépe vystihnout přednosti a nedostatky žáků.

Škola, která realizuje slovní hodnocení, tak si v rámci svého vzdělávacího programu v položce hodnocení žáků sestaví daná kritéria, třeba slovní celky, slovní spojení, která vyznačují a hodnotí jednotlivé dovednosti v daném předmětu.

Jedná se o slovní spojení jako „velmi dobře pracuješ“, „velmi dobře zvládáš psaní písmen“ a podobné. Podle předsedy Asociace pedagogů základního školství Jaroslava Štercla si rodiče nestěžují, že by slovnímu hodnocení nerozuměli.

Úkolem školy a cílem hodnocením je, aby bylo pro žáky naprosto srozumitelné a aby věděli, co mu učitel chce říci, popsat a k čemu je vyzývá. O přestupu na slovní hodnocení rozhodují sami rodiče.

Čtěte také

Mnoho škol ale ve vyšších ročnících na základní škole přechází na kombinované hodnocení, aby si žáci zvykli. „Je několik alternativ, z některých předmětů má žák známku, z některých slovní hodnocení,“ upozorňuje.

Slovní hodnocení se podle něj například hodí u alternativních vzdělávacích programů, cizích jazyků nebo u škol, které se zaměřují na vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. „Tam je potřeba žákovi popsat jeho schopnosti, v čem se zlepšil, a ne ho stresovat známkou, která by byla pro něj negativní,“ uzavírá.

Podstatou je řešení problémů

Ředitel základní školy Londýnská Martin Ševčík vysvětluje, že učitelům se dostává té odměny, že za nimi přijde dítě a ptá se co, má udělat proto, aby dokázalo, že umí lineární rovnice, a to nikoliv proto, aby dostalo jedničku. „Protože podstatou vzdělávání je řešení problémů,“ dodává.

Zároveň připomíná, že školy musí kdykoli převést slovní na klasické hodnocení ve známkách, což potřebují žáci třeba při přechodu na jinou školu.

autor: jch
Spustit audio