Slované před hlaholicí zřejmě znali starogermánské runy. Vědci našli nápis na zvířecí kosti

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Archeologové starogermánské runy našli na zvířecím žebru vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavi spolu s keramikou pražského typu, která je spojována právě se Slovany.

Nejstarším nalezeným písmem u Slovanů jsou podle archeologů z Brna starogermánské runy. Ty objevili v Lánech u Břeclavi na zvířecím žebru z šestého století spolu s dalšími artefakty z doby Slovanů. Podle vědců z Masarykovy univerzity se jedná o jedinečný objev, který zpochybňuje kulturní odlišnosti mezi slovanskou a germánskou částí Evropy.

Podle vědců nápis na zvířecí kosti nabourává představu, že prvním písmem, se kterým přišli Slované do styku, byla skutečně hlaholice. Z genetického, radiokarbonového a dalšího zkoumání vyplývá, že kost s runami pochází z období okolo roku 600 našeho letopočtu.

K analýze kosti vědci použili nejnovější genetické a radiokarbonové metody a stáří nápisu potvrdila také traseologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie.

Podle historiků ale hlaholici na Moravu přinesli Konstatin s Metodějem z Byzance až v 9. století. Tedy několik stovek let poté, co byly runy do kosti vyryty.

Sedm znaků na zlomeném žebru zřejmě patří do abecedy staršího futharku, tedy starogermánského jazyka, který používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. století našeho letopočtu. A skutečně se mohlo jednat o celou runovou abecedu o 24 znacích, z které se zachoval jen ten nalezený kus v Lánech u Břeclavi.

Runy používali k počítání a věštění 

Podobných nálezů v celé Evropě je 17. Tento nejstarší ale naznačuje, že germánská a slovanská kultura se mohly prolínat. Nejednalo se tak o nějaké konkrétní sdělení, ale spíš o učební pomůcku.

Slované tak podle vědců runy mohli používat například pro počítání nebo k věštění. Nápisy ve starogermánských runách bývají spojovány s germánskou mytologií. Dnes se s runami lidé ale také setkávají, a to především ve fantasy filmech, jedním příkladem za všechny může být Pán prstenů. Objevují se také v mnoha počítačových hrách.

O nálezu publikovali archeologové z Masarykovy univerzity článek v jednom z nejvýznamnějších světových archeologických časopisů Journal of Archaeological Science. Po skončení výzkumů, které na zmíněné lokalitě stále probíhají v rámci projektu EXPRO financovaného Grantovou agenturou České republiky, budou runy z Lánů vystaveny pro veřejnost v prostorách Masarykovy univerzity.

Zdroj: Masarykova univerzita

autoři: Petr Tichý , prh
Spustit audio

Související