Se zapojením uprchlíků by mohly pomoci dotace. Neziskové organizace čekají na jejich schválení

18. leden 2023

V loňském roce se neziskový sektor zapojil do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Organizace pomáhaly na pražském hlavním nádraží, v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině a na dalších místech. Jednou ze zastřešujících společností je i Romodrom, která spolupracovala s dalšími. Vyhledávala ubytování pro romské uprchlíky, kteří se setkávali s nepřijetím.

„Na tuto cílovou skupinu jsme se soustředili proto, že jsme se v této oblasti cítili jako specialisté. Rád bych připomněl, že jsme zřídili a ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy otevřeli stanové městečko v Troji. V Praze jsme dále měli několik dalších ubytovacích zařízení - na Vrchlického, na Zličíně, na Zbraslavi, na Palmovce,” říká ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš. 

Čtěte také

Jednalo se hlavně o humanitární pomoc, o základní stabilizaci v oblasti bydlení, stravování, vyřizování dokumentů a následně vzdělávání a zaměstnávání. 

„Musím bohužel přiznat, že koncem roku nedošlo k navázání finančních zdrojů, na což jsme nuceni reagovat. Budeme se snažit stávající klientelu ošetřovat pomocí sociálních služeb. každému, kdo pracuje v oboru, je ale jasné, že jsme teprve před kolem přiznání dotací a to může dopadnou různě. Proto jsme stále ve velkém očekávání a provozy se omezují.”

„Tam, kde není jasné financování, dochází k uzavírání provozů. Nabízíme jistou součinnost a základní orientaci v tom, jak s danou situací mají lidé pracovat. Řada klientů se rozhodla odejít z Čech, nejčastěji míří do Německa nebo zpět na Ukrajinu.”

Čtěte také

Podle Taragoše prošlo Romodromem a partnerskými organizacemi kolem 1100 osob, z toho dvě třetiny tvořily nezletilé děti. Po Novém roce celkový počet klesl o jednu třetinu.

„Pod tíhou skutečnosti, tzn., že jsme nebyli schopni předat informaci o tom, co bude v novém roce, rozhodli se ti, kteří měli možnost, reagovat nejčastěji odchodem z ČR do Německa nebo na Ukrajinu, i když situace na Ukrajině je velmi složitá.”

Ministerstvo na pomoci aktivně spolupracuje

Oslovili jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s dotazem na dotační výzvy, které by adekvátně podpořily úspěšné zapojení uprchlíků do společnosti i na trh práce. Pokračuje Jakub Augusta, vedoucí Oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:

„Ministerstvo samozřejmě vnímá důležitost pomoci všem skupinám ukrajinských uprchlíků. I proto vypisujeme řadu dotačních výzev, které cílí mj. na nevládní neziskové organizace, s nimiž ostatně úzce spolupracujeme od počátku války. A věnujeme se i dalším formám pomoci.”

„V listopadu proběhlo jednání mezi MPSV a zástupci RomanoNetu, v jehož rámci jsme nastavení dotační výzvy vysvětlili včetně všech lhůt. Nyní žádosti vyhodnocujeme a závěry budou známy nejpozději do poloviny března. Jde o nutný proces. my jsme zodpovědní za to, že peníze budou vynaloženy účelně a budou skutečně směřovat tam, kam mají.”

Spustit audio