S Pavlem Němcem ze sjezdu US-DEU

27. červen 2004
Host Jany Klusákové

Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný a Petr Nováček, který sledoval o víkendu sjezd Unie svobody - DEU v Hradci Králové, odkud s námi také povede rozhovor. Hostem je nový předseda Unie svobody-DEU Pavel Němec, dosavadní ministr pro místní rozvoj. Dobrý podvečer, pane předsedo a pane ministře. Proč jste usiloval o funkci předsedy strany, jejíž preference šly od desíti k pěti, ba ještě níž, která propadla ve volbách do Evropského parlamentu a která je součástí vlády, jež podá ve středu demisi?

Host (Pavel Němec): No, jednoduše proto, že jsem přesvědčen, že Unie svobody tady je a že má cenu za ní bojovat. To znamená, aby Unie svobody byla i nadále politickou stranou, která má co říci na české politické scéně.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak konkrétně chcete Unii svobody zvednout z popela?

Host (Pavel Němec): Je to několik věcí. Jednak jsou to opatření dovnitř a směrem navenek. Jedno, co bych chtěl udělat, tak je v krátké době představit program Unie svobody, který bude, který představím jak pro fungování možné opoziční strany, tak pro případné působení Unie svobody jako strany vládní.

Moderátor (Petr Nováček): Pane ministře, můžu vám do toho vstoupit. To je jedna zásadní věc, program. Ale druhá věc je projev strany. To, jak jí vnímá veřejnost. A vy jste tady na sjezdu, pokud vás budu dobře interpretovat, hovořil o zvláštních masochistických sklonech unionistů, které se dokonce projevují i navenek, a pak jste naznačil, že to by mělo skončit a že se prostě musíte chovat normálně. Co to znamená, to chovat se normálně?

Host (Pavel Němec): Normální chování každé politické strany je to, že proběhne vnitřní debata na okresních shromážděních, krajských shromážděních, že se jednotlivé názory střetnou v našem republikovém výboru a potom následuje nějaké demokratické hlasování a mělo by fungovat to, že všichni potom táhnou za jeden provaz a kopou jedním směrem.

Moderátor (Petr Nováček): Víte, já jezdím na mnoho sjezdů politických stran a Unie svobody se vyznačovala jakousi svobodomyslností, která vždycky vládla na všech jejích shromážděních, abych to řekl lapidárně, tady si mohl každý říct, kdo chtěl, co chtěl, a sjezd to vždycky, abych tak řekl, s pokorou vyslechl. Zajímalo by mě, jestli na tom se něco změní. Protože vy chcete být opět liberální stranou, bude se to projevovat tak, že, abych tak řekl, zdusíte informace navenek, postavíte straníky do latě nebo jak?

Host (Pavel Němec): Tak určitě strana, která chce něčeho dosáhnout, tak musí mít určitou vnitřní disciplínu, to bez toho nejde a tým, který se bude hádat a nepůjde jedním směrem, tak ničeho nedokáže. Ale já bych možná ještě řek jednu věc. My musíme předložit témata, která zajímají obyčejné lidi, to znamená hospodářskou prosperitu, ve které se skrývá blahobyt každého jednoho člověka. Já si myslím, že musíme začít říkat srozumitelné věci, které zajímají každého, a to, že jsme liberální strana, se nemůže projevovat v nějakých vznosných frázích, ale prostě v tom, že na to máme jiný přístup a ten jiný přístup je, že k prosperitě vede cesta přes podporu vzdělanosti, přes ochranu životního prostředí a boj proti korupci.

Moderátor (Petr Nováček): Než dám slovo Honzovi Pokornému, ještě se zeptám na jednu věc. Myslíte, že vás, s prominutím, uživí, pokud jde o volební šance, liberalismus? Protože ten v českém povědomí není příliš zakořeněn. Chcete být tedy stranou pouze pro liberálně cítící občany a nebo s nějakým širším zázemím?

Host (Pavel Němec): Chceme být liberální stranou a trochu bych vám oponoval v tom, že tento proud na české politické scéně nemá zastoupení. Vždy měl zastoupení a to v různých podobách. Ať už to byla Občanská demokratická aliance a nebo velmi solidní výsledek koalice ED- SNK. To jsou prostě hlasy, které jdou určitým směrem a já jsem přesvědčen, že Unie svobody je tím nejlepším řešením, které má tento prostor zaplnit.

Moderátor (Petr Nováček): Já bych vám mohl oponovat jako vzděláním historik, že liberalismus tady právě nebyl doma, ale zajisté jako předseda strany víte, o čem hovoříte. Honzíku.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké to je, pane předsedo, než se pustíte do další polemiky s Petrem Nováčkem v Hradci Králově, být připraven na účast v koalici i v opozici, což je situace, v níž se jako nový předseda Unie svobody nacházíte?

Host (Pavel Němec): To je přeci úkolem každé politické strany. Abychom mohli být věrohodně ve vládě, tak musíme být připraveni v kterýkoliv okamžik působit také v opozici. Přece strana, která si řekne, když nebudeme ve vládě, tak nebudeme vůbec, tak není věrohodná ani pro koaliční partnery. Nemá pak právo ani vznášet jakékoliv koaliční požadavky. Přeci každé vyjednávání musí být vedeno až na samotnou hranu vystoupení z vlády, já to teď trošku přeháním, ale prostě každá politická strana musí umět žít s oběma variantami.

Moderátor (Jan Pokorný): A čemu jste podle vašeho nejniternějšího názoru při sledování aktuálního vývoje politické situace blíž, opozici nebo pobytu v koalici?

Host (Pavel Němec): Podívejte, současná vládní krize, která se formálně odstartuje ve středu, tak by měla mít řešení, na kterém se budou podílet demokratické politické strany a...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, že vám do toho vstupuju. Prezident Václav Klaus řekl, že dnes mluvil s představiteli relevantních politických stran a s týmiž, že chce mluvit i v příštích dnech. O té vaší straně se nezmínil. Máte už pocit nebo jistotu, že jste mimo hru?

Host (Pavel Němec): Podívejte, pan prezident stejně jako kterýkoliv jiný člověk se může scházet, s kým uzná za vhodné, ale jisté je, že o jakémkoli budoucím uspořádání budeme i my, tedy Unie svobody, hlasovat v Poslanecké sněmovně.

Moderátor (Petr Nováček): Tady zazněl názor v kuloárech, že volbou tady pana předsedy Němce bude mít Unie svobody ve svém čele člověka, který umí razantněji vyjednávat než jeho předchůdce. A mě by to zajímalo právě v souvislosti s tím úterním koaličním jednáním. A s tím, že vy jste použil takového zajímavého příměru, že bude-li možno koalici dojednat, dobrá, ale v žádném případě ani krok víc doleva směrem se Sociální demokracií, pokud by tam chtěla uhnout. Co to znamená, nový razantnější vyjednavač v čele Unie svobody Pavel Němec před těmito jednáními?

Host (Pavel Němec): Předpokládám, že úterní jednání bude spíše informativní, že si vymezíme mantinely, vyslechnu své partnery a také je seznámím s výsledkem našeho republikového shromáždění, které řeklo jasně, na jakých řešeních se můžeme podílet a jaká řešení jsou nepřijatelná. A konkrétně se jedná o to, že budeme trvat na tom, aby reformy pokračovaly, aby se jakákoliv budoucí vláda, pokud má počítat s naší podporou, přihlásila k reformám, a aby v nich pokračovala ve zbytku funkčního období.

Moderátor (Petr Nováček): Odhadem asi tak čtvrtina diskusních příspěvků, možná, že trošku více, možná, že méně, tady plédovala pro to, abyste z koalice okamžitě odešli, abyste udělali gesto a řekli, ne, dále už ne, a rozhodně ne se Stanislavem Grossem, pokud on bude vládu sestavovat. Myslíte si, že tato část Unie svobody, zajisté velmi svobodomyslná, se přizpůsobí kurzu, který vy tady naznačujete, to znamená pokud je možno jednat a když nepůjde dojednat tak teprve pak odejít?

Host (Pavel Němec): Já jsem před svým zvolením řek přesně to, co chci dělat i po svém zvolení a nehodlám to měnit ani o milimetr, a to myslím v tom dobrém, jako dobrou zprávu, ale i jako horší k těm, kteří s tímto směrem nesouhlasili. A já mandát, který jsem získal svým zvolením, tak budu využívat přesně v duchu svého vystoupení před zvolením.

Moderátor (Petr Nováček): To znamená, že odbojné řeči se trpět nebudou pak? Ve straně myslím.

Host (Pavel Němec): Pochopitelně každému bude dopřáno, aby prezentoval svůj názor a aby měl demokratickou možnost takový názor obhájit. Ale na druhou stranu není možné vést diskuse do nekonečna jenom proto, aby se diskutovalo a aby to nevedlo k žádnému řešení, to nedává smysl.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem Radiožurnálu je nový předseda Unie svobody-DEU Pavel Němec. Pane předsedo, jedním z mála, kdo na vašem republikovém shromáždění doporučovali integraci Unie Svobody s jinou politickou stranou, byl ministr informatiky Vladimír Mlynář. Proč to podle vás nestojí za vážnou úvahu?

Host (Pavel Němec): V tuhletu chvíli je Unie svobody parlamentní stranou, je stranou, která má zastoupení na krajích, má zastoupení v řadě měst a obcí a tahleta úvaha je skutečně předčasná. První, na co se musíme soustředit, je to, aby Unie svobody byla standardní politickou stranou a měla vliv na politické scéně a nejsou to úvahy, které by byly na pořadu dne, opravdu nikoliv.

Moderátor (Jan Pokorný): Ten vliv už se může objevit třeba v podzimních volbách do krajských zastupitelstev a v doplňovacích do třetiny Senátu. Ale když si uvědomíme, že naše politická scéna má před sebou řešení toho, čemu se dá s mírnou nadsázkou říct politická krize, potom jsou typické okurkové letní měsíce a pak už je tady podzim. Co se dá se stranou udělat tak, aby v příštích volbách nepropadla úplně?

Host (Pavel Němec): Musíme začít mluvit srozumitelnou řečí, která bude zajímat každého. Já jsem o tom mluvil, a to je hospodářská prosperita, to, aby se lidé měli lépe, aby každý potencionální volič si dokázal na své peněžence, na svém nákupním koši osahat, co mu Unie svobody přináší a to si myslím, že nám v minulosti trošičku chybělo. Já znovu říkám, to, že na to máme jiné recepty, je pravda. Chceme podporovat vzdělanost, ekologii, boj proti korupci, snižování daní a tak dále.

Moderátor (Petr Nováček): Jeden můj přítel říkával, od zítřka budu jiný, lepší. Navazuju na to, na co se ptal Honza Pokorný. Myslíte si, že takový manévr lze s politickou stranou provést během několika měsíců? Takový, jaký máte v úmyslu provést vy? Co do stylu, co do projevu?

Host (Pavel Němec): Unie svobody je živý organismus a jako s každým živým organismem se musí zacházet citlivě. Takže to určitě nebude jednoduché, ale na předsedu jsem nekandidoval, protože by to bylo jednoduché a pohodlné, ale protože jsem i ve svém projevu řekl, že za Unii svobody se stojí poprat.

Moderátor (Petr Nováček): A jak si jako šéf tohoto organismu představujete variantu předčasných voleb? Protože jste se nechal slyšet v tom smyslu, že za určitých okolností to může být nejčistší řešení.

Host (Pavel Němec): Ano, je to řešení standardní, je to řešení, které je v souladu s ústavou a je to řešení, které podle mého názoru přichází naposled, pokud selhají demokratické parlamentní strany. Pokud nejsou schopny se dohodnout, je to selhání politiky a politici říkají, my nejsme schopni se dohodnout, dáváme karty vám, voliči, rozdejte je znovu.

Moderátor (Petr Nováček): Pane předsedo, jste právník. Ústava, víte, že cosi předepisuje, cosi však nikoliv. Ta jednání lze protahovat, naopak je lze zkracovat. Jaká lhůta by byla pro vás osobně únosná pro to, aby se rychle tento problém uzavřel?

Host (Pavel Němec): Podívejte, právě jako právník musím konstatovat, že běh tohoto cyklu má v rukou prezident republiky, to je třeba konstatovat.

Moderátor (Petr Nováček): Ale vy máte jistě nějakou představu sám pro sebe?

Host (Pavel Němec): Není nutné mít představu, kdybych byl ...

Moderátor (Petr Nováček): Není nutné ji nám sdělit, myslíte?

Moderátor (Jan Pokorný): Před chvílí jste říkal, že chcete mluvit otevřeněji, tak to zkuste hned dneska.

Host (Pavel Němec): To bych musel být na místě prezidenta republiky a na to zatím nemám ani věk.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkusím to jinak. Podporovali byste eventuelně vládu, v níž byste nebyli a co byste za to požadovali?

Host (Pavel Němec): Jsem pro čistá řešení, to znamená buď být stranou vládní a nebo být stranou opoziční.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže něco jako tichá podpora možné nějaké koaliční vládě ČSSD, KDU-ČSL nepřichází v úvahu?

Host (Pavel Němec): Víte tichá podpora a opoziční smlouva, kterou jsme kritizovali, v tom jsou těžko hledat zřetelné hranice.

Moderátor (Jan Pokorný): Stanislav Gross dnes v debatě, kterou Česká televize zařadila v mimořádném vysílacím čase, mluvil i o tom, že kdyby sestavoval nový kabinet, zredukoval by počet ministerstev. Teď se vás ptám jako ministra pro místní rozvoj. Byl byste pro?

Host (Pavel Němec): Redukce ministerstev je věc možná a také úvaha nad tím, jaké další úřady, které jsou mimo ministerstva a které zaměstnávají spoustu úředníků, je možné zrušit nebo zeštíhlit.

Moderátor (Jan Pokorný): Které ministerstvo by podle vás mohlo být tím zbytným?

Host (Pavel Němec): Těmto debatám se opravdu nebráním a podívejme se do světa. Někde jsou sloučena ministerstva životního prostřední, zemědělství, nebo třeba školství a kultury, někde agendu životního prostředí vede ten, kdo vede také regionální rozvoj.

Moderátor (Petr Nováček): Pane předsedo, souhlasil byste v rámci takové případné redukce počtu ministerstev s tím, aby byla redukována ministerská křesla pro Unii svobody, to znamená místo třech třeba dvě, že byste měl dostat?

Host (Pavel Němec): Já myslím, že zbytečně předbíháme.

Moderátor (Petr Nováček): Víte, to už je takový náš zvyk.

Moderátor (Jan Pokorný): Chceme být vždy o krok vepředu.

Host (Pavel Němec): Jedna věc je otevřenost k věcem, které nastanou a demise vlády proběhne takřka s jistotou ve středu. Dneska jsme tedy někde v časové úrovni mínus tři dny a pokud se začne jednat, tak první je vymezení toho, kdo se na jednání má podílet, zda nebudou nějaké úvahy do toho zatáhnout komunisty, pak se takových jednání nebudeme účastnit vůbec. Druhá úvaha je, aby se to uskupení demokratických stran, které se chce podílet na nějakém řešení, dohodlo na programu, to znamená na reformním scénáři, protože to je to, co Česká republika potřebuje, aby byla prosperující zemí, a teprve potom je rozdělení jednotlivých pozic, to je skutečně až úplně někde vzadu.

Moderátor (Petr Nováček): Myslíte si, že ještě vůbec připadá v úvahu varianta vlády, která by pokud jde o reformní program byla důslednější než ta současná, ta dožívající?

Host (Pavel Němec): Tu ambici, kterou si vláda dala, kterou započala, je ambicí asi možnou za současného rozložení sil v Poslanecké sněmovně, ale vláda, která vznikne, může být důslednější a může mít lepší pozici pro prosazování těchto reforem v Poslanecké sněmovně.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste několikrát mluvil o tom, že chcete, aby Česká republika byla prosperující zemí. Kdo by to nechtěl. Ovšem nepředchází téhle vizi taky stabilní vláda?

Host (Pavel Němec): Samozřejmě ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak jí docílit za dané politické konstelace?

Host (Pavel Němec): Stabilní vláda může být různá a já jsem tady řek, že jednou čistě početní variantou je také velká koalice ODS a ČSSD.

Moderátor (Jan Pokorný): O tom víte něco víc než my?

Host (Pavel Němec): Ne. V žádném případě. Řekl jsem to pouze jako jednu z možných početních variant, neboť tyto dva poslanecké kluby disponují pohodlnou většinou Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Petr Nováček): Zajisté něco více víte o poslaneckém klubu vlastní strany. Jaká je tam teď situace? Počítáte stále s deseti hlasy?

Host (Pavel Němec): Zasedání klubu bude v úterý a zatím není žádná informace, která by měla svědčit o opaku.

Moderátor (Jan Pokorný): Do budoucna, chystáte se třeba, a odpuste naivnost téhle otázky, pozvat zpátky do řad unionistů i ty, kdož už stranu opustili? Mám na mysli pány poslance Vrbíka, Bielesze.

Host (Pavel Němec): Každý, kdo bude mít zájem pracovat ve prospěch Unie svobody s programem, který si vytyčíme, tak je vítán.

Moderátor (Petr Nováček): Chystáte se naopak přijmout, otevřít náruč Unie svobody někomu dalšímu? Napadá mě teď především silný apel na etické hodnoty, který zazněl z úst jednoho z vašich místopředsedů, pana Karáska. Jak je to s etikou v politice podle vás, je to podstatný důležitý moment? Myslíte si, že by Unii svobody mohla přilákat třeba i část těch jejich sympatizantů, které nejspíš cestou nejspíš někde poztrácela?

Host (Pavel Němec): Etika je důležitá ve všech oborech činnosti, ať už je to podnikání a nebo je to politika. A já si etiku mimo jiné také vykládám tak, že člověk má dodržovat psané i nepsané dohody a pokud se na něčem dohodne, byť to pro něj v tu chvíli není výhodné, tak za tu dohodu má kopat.

Moderátor (Jan Pokorný): A poslední otázka. Pane novopečený předsedo Unie svobody Pavle Němče, jaký máte názor na to, jak by měl v budoucnu fungovat ten, o němž už Petr Nováček mluvil, tedy také téměř novopečený unionista a úplně novopečený místopředseda US-DEU Svatopluk Karásek?

Host (Pavel Němec): Já si Sváti Karáska nesmírně vážím, zejména za jeho otevřenost, za to, že vstoupil do Unie svobody v době, kdy někteří odcházeli, že tedy své jméno ztotožnil s Unií svobody, že se svým osobním nasazením se prezentoval v evropských volbách ve prospěch Unie svobody, ale jak by měl fungovat, to je spíše otázka na Sváťu.

Moderátor (Jan Pokorný): Mimořádným hostem v mimořádném vydání pořadu Host Radiožurnálu byl nový předseda Unie svobody-DEU, dosavadní ministr pro místní rozvoj, Pavel Němec. Děkujeme za odpovědi, na shledanou.

Host (Pavel Němec): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný.

Moderátor (Petr Nováček): A z Hradce Petr Nováček.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: jap , pno
Spustit audio

Více z pořadu