S Mufídem Jazairim nejen o volbách v Iráku

9. září 2004
O kom se mluví

Dobrý den, příjemný poslech přeje tentokrát Vít Pohanka. Naším dnešním hostem je irácký ministr kultury Mufíd Jazairi. Člověk s úzkou vazbou na Českou republiku, v někdejším Československu žil dlouhá léta v exilu, pracoval i v tehdejším Československém rozhlase. Udělal si na mne čas včera v Praze po svém jednání v Senátu. Pane Jazairi, vítejte opět v Praze.

Host (Mufíd Jazairi): Děkuji.

Moderátor (Vít Pohanka): Proč tu jste a co tu děláte?

Host (Mufíd Jazairi): Jsem tu, jednak protože Praha je také moje město, mám ji rád, tady jsem žil dlouho a jsem navíc jako ministr kultury pozván ministrem kultury České republiky panem Dostálem na oficiální návštěvu, abychom projednali možnosti rozšíření spolupráce v kulturních oblastech. Pochopitelně využiji tuto příležitost, abych se snažil vysvětlit to, co se děje v naší zemi, představitelům české politické scény.

Moderátor (Vít Pohanka): Přejděme teď k jedné z vašich předchozích návštěv. Vy jste tu byl na jaře a zúčastnil jste se jezdu Komunistické strany Čech a Moravy v Českých Budějovicích. Vy jste sále komunista, jste delegován za komunistickou stranu v té prozatímní irácké vládě. Na kolik je vaše politické přesvědčení důležité pro výkon vaší funkce?

Host (Mufíd Jazairi): Je to velmi důležité, já jsem skutečně představitel Komunistické strany Iráku. Byl jsem pověřen ministerstvem kultury jako představitel Komunistické strany, takže ovšem já jako irácký ministr nepředstavuji jenom Komunistickou stranu, já se dneska musím starat o všechny irácké záležitosti, které se týkají kultury. Jsem irácký ministr kultury, nikoliv komunistickým ministrem kultury, tedy jako komunista vstupuji. Můj zájem o kulturu a veškeré snahy, které já věnuji kultuře, v tom všem vycházím z toho, jak jsem byl vychován, jak jsem byl připravován ve své Komunistické straně.

Moderátor (Vít Pohanka): Je pro vás jako pro komunistu lehké nebo spíš těžké spolupracovat s Američany, kteří přece jenom stále mají v Iráku velmi silné slovo?

Host (Mufíd Jazairi): Já jako komunista spolupracuji především se svým lidem, s Iráčany, s iráckými intelektuály. My momentálně spolupracujeme s americkou stranou, protože jde o to, abychom budovali nový demokratický Irák, který by budoval bariéru před návratem jakékoliv diktatury. Pokud přítomnosti Američanů nám pomůže k dosažení tohoto cíle budovat demokratický Irák, tak budeme spolupracovat.

Moderátor (Vít Pohanka): Podle toho, co mě říkali i lidé, kteří vás osobně znají a co jsem o vás četl v tisku, vy jste v roce 1968 se stavět pozitivně ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Změnil jste od té doby názor nebo myslíte, že to v té době byla správná věc?

Host (Mufíd Jazairi): Ti lidé, kteří vám tohleto řekli, vůbec neřekli pravdu. To není pravda. Já jsem měl jiný názor, já a moje bývala žena Pavla Jazairiová jsme stáli proti tomu. Věřili jsme, že bylo nutné vyřešit takové problémy nikoli vojenským zásahem, ale jinými prostředky. Později jsem částečně změnil svůj názor, ale zase když jsem to později prozkoumal úplně objektivně a podle i jiných informací, jiných zdrojů, tak si myslím, že můj původní postoj nesouhlas s tím a odmítnout to, co se stalo tehdy v srpnu 1968, že to bylo správné.

Moderátor (Vít Pohanka): Vy jste ministrem irácké vlády. Stále tu jsou útoky na oficiální irácké představitele právě ze strany ozbrojenců. Zeptám se přímo, máte strach o život?

Host (Mufíd Jazairi): Jak by ne, jako normální člověk každý má strach a zvláště že ty bandy jsou tak bezohledné, tak brutální, bezcitné. Takže já myslím, že je to logické, když člověk má strach, ale teď v naší zemi nejde o to mít strach nebo nemít, já na to vůbec nemyslím. Já si myslím, že je třeba jít dál v tom projektu budovat demokratický Irák a nehledět na cokoliv. Já na to opravdu tolik nemyslím, já myslím především skoro jen na to, jak rychle a úspěšně dosáhnout tohoto cíle a dovršit demokratizační proces v našem Iráku.

Moderátor (Vít Pohanka): Zmiňme, že v tomhle týdnu Američané oznámili, že od začátku války už tam padlo tisíc především amerických vojáků, jenom v posledních dnech, například při srážkách v Sadr City mezi Američany a Sadrovými bojovníky padly opět desítky zřejmě iráckých civilistů. Jak vůbec za tuhleté situace může probíhat příprava na volby, které se mají konat začátkem příštího roku?

Host (Mufíd Jazairi): Za prvé volby proběhnou v lednu příštího roku. Fakt je, že ty síly nepřátelské demokratizačnímu procesu v naší zemi se budou snažit stále více blokovat a brzdit ten pohyb k volbám. Nechtějí, aby se volby uskutečnily, protože to by bylo jejich fiasko. Budou se všemožně snažit včetně toho, že budou stupňovat násilné akce, ale to neznamená, jestliže byl úspěšný včera, předevčírem v tom kterém místě, v tom kterém útoku, to neznamená, že budou úspěšný vždycky, prostě vždycky jsou akce a protiakce, jsou útoky a protiútoky. My jsme odhodláni s nimi zápasit až do konce. Harmonogram v této atrapě, který má být dovršen uspořádáním voleb v lednu příštího roku, tento harmonogram hodláme dodržet, dodržíme to.

Moderátor (Vít Pohanka): I z technického hlediska, protože jsem byl například ve Fallúdži, já si nedokážu dost dobře představit, jak vůbec zabezpečit to, aby nedošlo k útokům třeba na volební místnosti, kterých přece jenom musí být otevřen určitý počet, a zejména v takovém městě jako Fallúdža si myslím, že to bude technicky nebo spíš vojensky prakticky nemožné. Souhlasil byste s tím?

Host (Mufíd Jazairi): Tam, kde to bude nemožné, tak to necháme, nemusí být tam volby. V nejhorším případě uspořádáme volby všude tam, kde je to možné. Jestli bude jedna nebo dvě oblasti, kde to nebude možné to dělat, tak to odložíme.

Moderátor (Vít Pohanka): A co ti lidé, kteří tam nebudou moci hlasovat?

Host (Mufíd Jazairi): V tom případě nebudou moci hlasovat, třeba se to odloží na nějakou dobu, na měsíc, dva, až situace bude příhodná, tak se tam uskuteční potom ty volby.

Moderátor (Vít Pohanka): Vidíte za tuhleté situace, kdy neustále, když slyšíme o Iráku, tak je to buď o nějakých útocích ať už Američanů nebo ze strany různých ozbrojenců nebo slyšíme o únosech, vidíte vy nějaké světlo na konci tunelu, nějakou naději, nějaký možný zvrat?

Host (Mufíd Jazairi): Jistěže, jinak bych nesetrval ve své funkci a nepokračoval dál ve své činnosti. Jsem přesvědčen, že vůle našeho lidu zvítězí, že síla života je mnohem silnější než síly těch band, které všemožně se snaží vrátit naši zemi buď do nějaké novosaddamské diktatury a nebo do diktatury fundamentalistického typu diktatury Talibanu v Afghánistánu, která skončila fiaskem. Jsem přesvědčen, že nemají budoucnost tyhlety projekty.

Moderátor (Vít Pohanka): Na kolik je podle vás v tomhle kontextu silná tendence fundamentalistických islamistů k tomu, aby se z Iráku stala země, klonící se k podobnému režimu jako je například v Íránu?

Host (Mufíd Jazairi): Nemyslím si, že islámské strany v Iráku chtějí opravdu budovat takovou vládu jako v Íránu. Většina známých islámských nefundamentalistických sil nedemagogických, neextremistických, většina jsou pro budování demokratický pluralitní Irák. Jsou zase jiné síly, jak se ukázala nedávno v Nadžafu, síly extremistických Šíitů, kteří se všemožně snaží prosadit svoje zájmy a svoji vládu, ale proti těm stojí vyšší šíitští náboženští hodnostáři jako Sistáni, který je jasně proti vměšování církve ve vládních záležitostech. Je pro to, aby v Iráku se mohl budovat demokratický systém.

Moderátor (Vít Pohanka): Nedávno se nechal slyšet Muktáda Sadr, právě ten radikální šíitský duchovní, že hodlá založit politickou stranu, že se hodlá angažovat politicky. Je to podle vás míněno upřímně a jakou myslíte, že bude mít takové hnutí podporu?

Host (Mufíd Jazairi): Jestliže je to míněno upřímně nebo ne, to se uvidí. Tato nabídka byla prezentována už dříve. Situace se prostě vyvíjela tak, že už se přesvědčil pan Sadr, tak aspoň jak oznámili, že je to možné, že je to lepší cesta než cesta násilí a že opravdu chce tedy založit politickou stranu a vstoupit do politického života jako politická síla především. To je možno jen přivítat, ale jestliže je to míněno upřímně nebo ne, to prostě příští období ukáže. Jakou bude mít podporu nebo nebude, také prostě příští období ukáže. Hlavní je, jestli budou volby, jestli se zúčastní voleb. Pak se ukáže. Jak víte, v naší zemi získání nezávislosti v minulém století do dnešního dne neproběhly ani jednou skutečné svobodné volby. V lednu by měly být první takové volby a ty volby ukáží, jak je velké nejenom hnutí Sadra, ale i ostatní politické strany, protože všechny politické strany v Iráku většinou hovoří o sobě, že jsou důležité a velké, jsou populární, jsou podporovány obyvatelstvem, ale žádná strana nemůže to ničím dokázat, potvrdit, Volby nám ukážou, jak to opravdu je.

Moderátor (Vít Pohanka): Jakou podporu myslíte, že bude mít vaše Komunistická strana?

Host (Mufíd Jazairi): Myslím, že slušnou.

Moderátor (Vít Pohanka): A co to je slušná podpora?

Host (Mufíd Jazairi): Že normálně se dostaneme do Parlamentu a že budeme mít prostě postavení v Parlamentu, které by ukázalo, že nemalá část obyvatel podporuje naši stranu, jak to podporovala vždycky. Naše strana má svoje místo v té irácké politické scéně. Měla, má a bude mít v budoucnu podle mnoha náznaků, které my sledujeme.

Moderátor (Vít Pohanka): Já vás přece jenom ještě nepustím. Myslíte, že třeba budete mít podporu 10 procent, 15 procent, 5 procent, 30 procent?

Host (Mufíd Jazairi): Nechci spekulovat, protože jak jsem vám řekl, ještě ani jednou nebylo skutečné měření sil různých politických stran. My tvrdíme jako ostatní strany, že máme podporu, ale my nevíme přesně, jak to bude vypadat, až skutečně lidi půjdou k urnám a dají svoje hlasy, jak to bude, je to opravdu těžko říct. My jsme také zvědaví, kolik toho dostaneme.

Moderátor (Vít Pohanka): Pane ministře, já vám děkuji mockrát za váš čas, který jste si udělal pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu a přeji vám příjemný zbytek pobytu v Praze.

Host (Mufíd Jazairi): Děkuji.

Moderátor (Vít Pohanka): Je tu čas na ohlasy či dotazy posluchačů na rozhovor s iráckým ministrem kultury Mufídem Jazairim. Dobré odpoledne.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Vodvářka, Ostrava. Chtěl bych říct, ať pán Bůh a Aláh ochraňuje Irák před Komunistickou stranou. Toť vše.

Moderátor (Vít Pohanka): Děkuji. Tak to byl názor z Ostravy. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, jmenuji se Jan a volám z Brna. Zrovna tady ten pán, co byl první, já myslím, že by měli být občané varováni před kapitalismem. My vidíme, jak to u nás vypadá, devastace morální a politická a tak dále, ale k tomu pánovi. Slyšel jsem, že je komunista. Tak já se strašně divím tomu jeho názoru, přece v roce 1968 ti sovětští vojáci, ti nás nepřišli vraždit, vždyť jejich tátové tady za nás bojovali, osvobozovali naši vlast, tudíž to je naprosto scestný a nechápu, proč komunista tady toto nepochopil, i když zřejmě žil tedy v zahraničí, ale přece jenom by to měl vědět. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Vít Pohanka): Prosím, připomeňme, že Američané také n přišli do Iráku vraždit místní obyvatelstvo. Na lince máme dalšího posluchače či posluchačku. Dobré odpoledne.

Názor posluchače: Dobrý den, Vojtíšková, Praha 7. Já jsem jenom k tomu pořadu chtěla říct, že si strašně vážím paní Jazairiové, jejího syna, který přináší zpravodajství, jsou úžasní. Ale že pan Jazairi, její bývalý manžel, je komunista, to mě velmi zklamalo. Jinak děkuji za vaše pořady, jsou báječný.

Moderátor (Vít Pohanka): Děkujeme paní posluchačce za její poděkování. Na lince máme dalšího posluchače. Dobré odpoledne.

Názor posluchače: Beranda, Budějovice. Dobrý den. Náramně jsem se pobavil bláboly pana Jazairiho, který nejenom že je komunista, ale v době svého působení v Československu byl placeným tajným spolupracovníkem Státní bezpečnosti.

Moderátor (Vít Pohanka): Já vás v tuto chvíli bohužel musím zarazit, je pravda, že pan Jazairi je veden na neoficiálních Cibulkových seznamech, není veden na oficiálních seznamech ministerstva vnitra.

Názor posluchačů: Tam není vedeno 20 tisíc lidí.

Moderátor (Vít Pohanka): No dobře, dejme tomu, že to je váš názor, který samozřejmě můžete mít. Chcete ještě něco dodat?

Názor posluchačů: Ano, překvapujeme mě, že tento člověk hodlá budovat v Iráku demokracii. U nás začali komunisté v roce 1945 až do uchopení moci v únoru 1948. To je snad dostatečné poučení, děkuji, na shledanou.

Moderátor (Vít Pohanka): Děkujeme za názor z Českých Budějovic. Na lince máme dalšího posluchače. Prosím, máte slovo.

Názor posluchačů: Dobrý den, Holíková, Kolín. Já přeji panu Jazairiovi, aby to tam dobře zvládli a hlavně se brzy zbavili Američanů. Na shledanou.

Moderátor (Vít Pohanka): Na shledanou do Kolína. Dobré odpoledne.

Názor posluchačů: Havlová z Prahy. Dobrý den. já obdivuji češtinu pana Jazairiho a chtěla bych popřát, aby mezi iráckým lidem a českým lidem se kulturní výměna obnovila a zintensivněla. To znamená, aby prostě nepanoval jenom strach před terorismem, ale aby lidi mohli vidět a vniknout do kultury národa, což by bylo prospěšnější. To je všechno, děkuji.

Moderátor (Vít Pohanka): I vám díky. Dobrý den, odkud voláte?

Názor posluchačů: Dobrý den, tady Šnyrch, Liberec. Já bych se chtěl vrátit k tomu pánovi, který prohlásil, že pan Jazairi je agentem Státní bezpečnosti. Bohužel to bude pravda, vypadá to i na spolupráci s KGB a s vojenskou rozvědkou GEU, takže to není žádná malá ryba. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Vít Pohanka): Tak to byl další názor. Prosím, máte slovo.

Názor posluchačů: Dobrý den, tady Hrubá, Praha. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jak je to vlastně s těma Šíitami, vždyť se ví, že Saddám Husajn je tam vraždil, používal proti nim chemikálie a dneska oni se staví úplně proti tomu, o co tam dneska jde.

Moderátor (Vít Pohanka): Děkuji za váš dotaz, snad bychom se na to mohli podívat tak, že Šíitové mají prostě o budoucím vývoji v Iráku trošičku jiné představy než koalice vedená Američany. To byly reakce na rozhovor s iráckým ministrem kultury Mufídem Jazairim v pořadu O kom se mluví. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Vít Pohanka.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vpo
Spustit audio

Více z pořadu